Zorgprofessional bemoeit zich te veel met het ouderschap

Ouders worden volgestopt met deskundige adviezen. Volgen ze die niet op, dan beschadigen ze volgens de experts het jonge brein. De Britse sociologe Jan...

Gezinnen met een jong blind kind begeleiden

Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek ‘Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind’ uit. Om geïnteresseerde professionals...

Onderzoek naar inzet niet-vrijblijvende regie bij jeugdhulp

De Rotterdamse kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld gaat de inzet van drangtrajecten binnen de gemeentelijke jeugdhulp onderzoeken. Bij een drangtraject krijgen hulpverleners niet-vrijblijvende regie over...

Ouder beslist mee over zorgplan school

Ouders krijgen voortaan medezeggenschap over het zorgplan van hun kind op school. De Eerste Kamer heeft 7 februari ingestemd met deze wetswijziging. Sinds de invoering...

Gunstig effect positieve rolmodellen op ontwikkeling kind

Dat eigenschappen van het kind een rol spelen bij de totstandkoming van prosociaal en antisociaal gedrag is al langer bekend. Maar ook de situatie...

Start Programma Ouderschap en Hechting

De JGZ-professional is bij uitstek de partij die - in het belang van het kind - aandacht kan hebben voor ouderschap, de partnerrelatie en...

Multiprobleemgezinnen vanuit positieve insteek bijstaan

Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Want werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Bovendien roept de...

Verstrikt in elkaars net

Ik heb de deur van de praktijk nog niet geopend of Lisa stapt al parmantig over de drempel. Ruim 3 jaar en voor de...

What it’s like to be a parent in a war zone

Hoe kunnen ouders hun kinderen beschermen en ze een gevoel van veiligheid geven, als ze midden in een oorlog zitten. In deze Ted-lezing vertelt...

Peiling van ervaringen rondom integrale jeugdhulp

Enkele ouders en jongeren kwamen in september 2016 bij elkaar om hun behoeftes en ervaringen rondom integrale jeugdhulp te delen. De cliënten hadden met...