Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

22 februari – UP WinterEvent

UP Events zijn er voor iedereen die in contact staat met kinderen die extra zorg nodig hebben. Een dag vol trainingen, gezinstherapie en ontspanning op bijzondere locaties middenin de natuur. Om hen te inspireren, met elkaar te verbinden en handvatten te geven zodat zij weer vol energie vooruit kunnen. Lees verder>

26 februari – Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD (B)

Ouders van kinderen met ADHD staan sterk ‘onder druk’. De druk van hun kind dat extra zorg, structuur, rust, hulp, grenzen… vraagt. De druk en verwachtingen op school. De druk van de omstanders, de druk van de maatschappij. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de impact van een kind met ADHD op de opvoeding in het hele gezin. Veel ouders hebben daarbij nood aan (opvoedings)-ondersteuning. Lees verder>

5 maart – Cultuursensitief kijken en werken

Tijdens de zesde Vroeglezing, dit keer in Arnhem, neemt Marilene de Zeeuw ons mee naar de ouder-kindzorg in verschillende culturen. In de praktijk van alledag is deze kennis bijzonder goed te gebruiken tijdens het werken met gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast helpt deze invalshoek onszelf als professional bewust te worden van eigen waarden en normen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Na haar lezing volgt een informeel netwerkdiner. Lees verder>

5 maart – Communiceren met ouders (B)

In de vorming ‘Communiceren met ouders’ buigen we ons over hoe je als niet-opvoedingsdeskundige kan praten met ouders over het opvoeden van hun kind(eren). We staan stil bij het feit dat ouders zich daarbij kwetsbaar opstellen. En we onderzoeken hoe we via de contacten met ouders een steunbron voor hen kunnen zijn: wat kunnen we zeggen en doen, hoe kunnen we luisteren, welke vragen kunnen we stellen? Lees verder>

5 maart – Eigen kinderen van pleegouders: zie jij ze?

Het zien en horen van de eigen kinderen van pleegouders is belangrijk. Een pleegzorgplaatsing is niet alleen een grote gebeurtenis voor een pleegkind en pleegouders, maar heeft ook impact op de eigen kinderen van pleegouders. Daarom is het van belang dat pleegouders en professionals oog hebben voor de rol en positie van de eigen kinderen binnen het gezinssysteem. Deze miniconferentie is dé plek om ideeën uit te wisselen en goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen, om zo elkaar te inspireren. Lees verder>

10 maart – Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen (Kind van Ouder met Psychiatrie/Kind van Ouder met Verslaving) is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Deze twee daagse cursus biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen lees verder>

11 maart -3e landelijke studiedag LVB & Ouderschap

In Nederland gelden twee kernwaarden: recht op ouderschap en rechten van het kind. Als een stel met een licht verstandelijke beperking ouders (willen) worden kunnen deze waarden voor uw gevoel botsen. Het bespreekbaar maken en begeleiden van een kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking verdient evenveel aandacht als het perspectief van de kinderen van deze ouders, maar is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. Lees verder>

12 maart – Cursus Hechtingsproblematiek

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten.  Onbewust zorgt hun beschadigd basisvertrouwen voor een interactiestijl waardoor hun waarheid met grote regelmaat bevestigd wordt. Het doorbreken van deze homeostatische interacties vraagt diepgaande inzichten, specifieke houdingsaspecten en vaardigheden van professionals. Lees verder>

13 en 20 maart – Tweedaagse training Werken met complexe (echt)scheidingssituaties

In deze tweedaagse training krijgen hulpverleners handvatten aangereikt om met dergelijke problematiek om te gaan. Naast actuele wetenschappelijke kennis over scheiding en de gevolgen voor kinderen en juridische aandachtspunten gaat het over basistechnieken van bemiddeling bij strijdende ex-partners, basistechnieken van meerzijdige partijdigheid en attitudeaspecten bij scheidingszaken. Lees verder>

In deze tweedaagse training wisselen kennisoverdracht en oefening elkaar geregeld af. Er is ruime gelegenheid voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

17 maart – Eendaagse training Gehechtheid in de praktijk

Faalangstig, klampend, overactief, extreem teruggetrokken of te vrij gedrag kan verband houden met een (nog) onveilige gehechtheid. In deze eendaagse training kijken we naar ingewikkeld gedrag bij kinderen vanuit het perspectief van gehechtheid. Dit doen we aan de hand van theorie, videobeelden en casuïstiek. De training is voor (jeugd)hulpverleners en medewerkers binnen het onderwijs die zich willen bijscholen in kennis over gehechtheid en het herkennen van hechtingssignalen. Lees verder>

20 maart – Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult (B)

Tijdens deze tweedaagse krijgen deelnemers een sjabloon dat ervoor zorgt dat opvoedingsondersteuning ook ‘doet’ wat het belooft te doen, namelijk ondersteunen. Naast oefenen om op effectieve wijze de vraag van ouders of opvoeders te verkennen, wordt onderzocht welke opvoedingsdiagnoses bruikbaar zijn en hoe feedback en advies kan worden gegeven waarmee ouders zelf verder kunnen. Lees verder>

26 maart – Jaarlijks congres Multiprobleemgezinnen

Het congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie. Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo’s voltrekt. Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen en hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen. Lees verder> 

30 maart – Congres De vaderfactor en schaamte

Wat is de relatie tussen de rol van vaders en schaamte? En wat is de invloed daarvan op forensische problematiek? Hoe ga je om met schaamte in relatie tot psychiatrische behandeling?  Samen met De School voor Transitie en Circle Publishing heeft de RINO Groep Stephan B. Poulter, Amerikaanse klinisch psycholoog en schrijver van o.a. The Father Factor, uitgenodigd als spreker op dit congres. Lees verder>

1 april – Niet thuisbleven, middag over thuiszitters

Een praktische middag rond een uiterst complexe uitdaging, die ‘thuiszitters’ geven. Met inzichten van het net verschenen onderzoek van het Kohnstamm instituut, lezingen van Anton Horeweg en Ard Nieuwenbroek, en de praktijk aan het woord met Lisan van de Moosdijk en Lonneke Spierings: Route B van Zorgokee. Voor medewerkers en bestuurders binnen onderwijs, gemeentes en jeugdhulp. Lees verder >

9 april – Ouderavond Sociale Media

PAS OP! KIJK UIT! NIET DOEN! Helpt niet, maar wat kun je wel doen? Tijdens deze ouderavond in Amersfoort geven wij ouders (en professionals) info over social media en alles wat daarbij komt kijken. We geven je tips en concrete tools in handen om mee aan de slag te gaan. Behalve de noodzakelijke theorie is er ook veel tijd voor praktijk interactie en vragenstellen. Lees verder>

15 april – Congres Ouder-kindinteracties – korting voor nieuwsbriefabonnees

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Lees verder>

16 april – Congres Een pleister tegen tranen

Een ernstige ziekte bij een ouder heeft impact op het hele gezin: niet alleen op de ouders maar ook op de kinderen. Professionals ervaren vaak handelingsverlegenheid wanneer er kinderen betrokken zijn. Hoe kun je hen betrekken bij wat er gebeurt op een manier waar kinderen bij gebaat zijn? Op dit congres gaan we in op vragen die spelen rondom gezinnen waar sprake is van een ernstig of chronisch zieke ouder en wordt inzicht gegeven in de processen die spelen. Ook krijgen deelnemers concrete handreikingen. Lees verder>

23 april – Kind in de knel 5

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ondanks hun goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat er moeilijk overheen gestapt kan worden. Lees verder>

11 mei -Attachment-Based Family Therapy – Een interventie voor depressieve en suïcidale adolescenten

Tijdens ABFT wordt tegelijkertijd met de jongere en de ouders gewerkt. Jongeren worden gestimuleerd om hun vertrouwensbreuken te delen, ouders worden gestimuleerd om hier sensitief en responsief op te reageren. Dit is een corrigerende leerervaring, waardoor gehechtheidsontwikkeling opnieuw gestimuleerd wordt en waardoor jongeren opnieuw leren zorg te zoeken tijdens stress. Lees verder>

4 juni – Congres conflictscheidingen

Hoe om te gaan met complexe scheidingsproblematiek als gevolg van psychiatrische ziektebeelden? Wat betekent het voor een kind om permanent te pendelen tussen twee ouders? Op welke manier kun je in gesprek gaan met ouders met een LVB als het gaat om echtscheiding? En hoe ga je om met geweld binnen partnerrelaties en de schade die kinderen hierdoor kunnen oplopen? Lees verder>

8 juni – Workshop Mijn gezin en ik

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Maar juist in de gezinsinteractie wordt zichtbaar waar de moeilijkheden en de oplossingen liggen. Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. Lees verder> 

9 juni – Congres De mannelijke rol bij huiselijk en seksueel geweld

Voor dit speciale congres haalt FABRIEK69 de Amerikaanse Ph.D Jackson Katz naar Nederland, om hem te laten spreken over de mannelijke rol bij huiselijk en seksueel geweld. Meestal gaan congressen, lezingen, trainingen etc. over het slachtofferschap, vaak zijn dat vrouwen, en over de signalering van geweld. Het gaat bijna nooit specifiek over de mannelijke rol in dit alles, terwijl dat een hele grote is. Waarom zijn mannen vaak daders? Waar komt dat vandaan? Hoe kunnen we dit probleem tackelen? En wat kunnen omstanders hierin betekenen? Jackson is een autoriteit op dit vlak en heeft hier veel onderzoek naar gedaan. Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

17 juni – Congres In verbinding blijven met ouders – korting voor nieuwsbriefabonnees

Hoe kun je ervoor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijk belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Werken vanuit een zogenaamde ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt. Tijdens dit congres zal het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken worden besproken.  Lees verder>

15 september – Start Training1gezin1plan

Een zesdaagse training bij open inschrijving, gebaseerd op de ouderschapstheorie van Alice van de Pas. Met veel aandacht voor concrete gesprekstools waarmee ouders goede-ouder-ervaringen opdoen, waardoor het netwerk een structurele plek kan krijgen in de begeleiding en waarbij alle interventies gericht zijn op het initiëren en begeleiden van een veranderingsproces dat door ouders zelf gewenst wordt. De training is voorzien van een digitale leeromgeving. Het is mogelijk om gratis 10 dagen een DEMO van deze training in te zien. Lees verder>

8 oktober – Training Familie in beeld

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut en zorgverlener kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Na deze tweedaagse training heb je meer inzicht en mogelijkheden in jouw rol als therapeut, wat jij kan doen om in je kracht te blijven bij complexe gezinssituaties. Je hebt inzicht in jouw eigen systeem van herkomst en de rol, die van daaruit wordt meegenomen in het werk als therapeut. Je leert hoe je patronen met kind en ouders kunt herkennen. Lees verder>

26 november – ACEs: nadelige jeugdervaringen 3e editie

Welk recent onderzoek is er op het gebied van ACES relevant? Wat is van belang rondom preventie, signalering en het bieden van adequate hulp? Welke invloed hebben traumatische jeugdervaringen op het brein?  Welke mogelijke effecten hebben ACES op ouderschap en opvoederschap? Wat dien je als hulpverlener of professional in het onderwijs te weten van de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing? Hoe gespreksvoering gestalte te geven met pleegouders en samengestelde gezinnen? Lees verder>

10 december – Congres Werken met jongens en mannen

Hoe ga je om met schaamte en taboes bij jongens en mannen? Bijvoorbeeld waar het gaat om seksualiteit? Hoe bespreek je hun (aanstaand) vaderschap met hen? Hoe maak je impulsiviteit en defensiviteit bespreekbaar? En moet je altijd maar willen praten? Of af en toe ook samen dingen dóen? Waar houd je rekening mee in de hulpverlening aan mannen en jongens met een migratie-achtergrond? Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.