Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

Zomercursus 8 juli 2019 – Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. Lees verder>

10 juli – Een baby erbij en samen gelukkig blijven

Met deze workshop willen auteurs Gerda Brouwer en Susanne Donders u als hulpverlener die met nieuwe ouderparen werkt bewust maken van de kwetsbaarheid van de partnerrelatie in deze fase. Bij alle veranderingen, vermoeienissen en uitdagingen die de komst van de baby met zich meebrengt, komt de zorg en aandacht voor eigen behoeften en die van de relatie voortdurend in het gedrang. Lees verder>

10-12 juli – Ouderverstoting, hoe ga ik ermee aan de slag? (B)

In deze 3 daagse opleiding wordt ingegaan op de problematiek van ouderverstoting en gaat het om antwoorden op vragen zoals: hoe kan je dit eerder herkennen?; wat is ouderverstoting niet? ;hoe kan je hiermee als professional omgaan?; wat betekent dit voor de verstoten ouder / de verstotende ouder?; wat is de impact van ouderverstoting op de ontwikkeling van het kind? Lees verder>

16 september – Leergang Expertise in ouderschap

Wie werkt met kinderen, werkt met ouders. Deze samenwerking gaat echter niet altijd van een leien dakje. Deze driedaagse leergang om de aansluiting met ouders niet te verliezen. Met behulp van de verkregen inzichten, handvatten en direct toepasbare theorie, wordt geoefend met casuïstiek in een simulatie met een trainingsacteur. Hierdoor gaat u straks vol zelfvertrouwen aan de slag in de praktijk. Lees verder>

16 september – Start Training Ouders ervaren en deskundig

Onder het motto Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders wordt deze tiendaagse intensieve training georganiseerd. Bedoeld voor ouders die graag hun ervaring inzetten om zo het perspectief van ouders te vertegenwoordigen in contact met andere ouders en/of professionals. Lees verder>

17 september – Congres Zorg en ouders

Deelnemers krijgen tijdens dit congres inzicht in technieken om ouders in hun kracht te zetten en het ouderwelzijn te bevorderen. Waar komt problematisch en onbegrepen gedrag vandaan en hoe zijn alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een harmonieuze samenwerking tussen hulpverlener en ouders is vanzelfsprekend positief, maar vooral voor een kind dat zorg nodig heeft. Lees verder>

18 september – Training Contextuele hulpverlening

Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag. De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Deze tweedaagse training verkent de contextuele kansen en biedt volop gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Daarbij gaan we vooral uit van situaties zoals die door deelnemers vanuit hun eigen werk worden ingebracht. Lees verder>

20 september – Gespreksvoering met migrantenouders

In de hulpverlening hoor je regelmatig dat het lastig is om met migrantenouders in gesprek te gaan. In deze workshop leer je om samen met ouders in gesprek te gaan door de verschillen te overbruggen en niet te veroordelen  en om tot een constructieve samenwerking te komen en the best of both worlds te integreren in je aanpak. Lees verder>

24 september – Lezing Manu Keirse over Levend Verlies

Heeft een kind een ernstige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische aandoening, dan  verandert het leven van ouders totaal. Hoewel het kind leeft, ervaren de ouders toch een verlies. Levend verlies, want het is een rouwproces dat nooit over gaat. Hoe kun je hen als professional het beste ondersteunen? Lees verder>

27 september – Start vierdaagse opleiding Attachment Based Family Therapy (B)

In het najaar van 2019 worden op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in Vlaanderen vierdaagse ABFT-introductieworkshops georganiseerd. Onder meer in Leuven (september), Gent (november) en Antwerpen (januari 2020). Lees verder>

8 oktober – Words and pictures

Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen. Tijdens deze cursus komen de verschillende stappen van het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ aan bod. De docent geeft een theoretisch kader en bespreekt aan de hand van haar eigen werk met gezinnen diverse praktijkervaringen. Lees verder>

16-17 oktober – Training ‘Bewegen rond verlies’

Verlies van gezondheid in welke vorm dan ook, is ingrijpend in het leven van een mens. Als een gezin geconfronteerd wordt met een kind dat chronisch ziek is of een handicap heeft, is de impact op alle gezinsleden groot.In de praktijk blijkt dat ouders vaak in de overlevingsmodus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kinderen om pas na verloop van tijd te ontdekken dat ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn… Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Lees verder>

4 november – Trainersopleiding Mindful Parenting

Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen. Lees verder >

5 november – Constructief werken met ouders

Het oudergericht communiceren houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief. Het aannemen van deze grondhouding is geen sinecure; zeker wanneer het kindbelang in het gedrang lijkt te komen wordt communiceren met ouders vaak moeilijk. Daarom wordt er tevens ingegaan op het omgaan met eigen beeldvorming, weerstanden en vooroordelen richting ouders. Lees verder>

6 november – Zorg bij (v)echtscheiding

Conflictscheidingen stellen professionals voor een grote uitdaging. Je moet werken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren en tegelijkertijd moet je het welzijn en de veiligheid van kinderen in het oog houden. Het is inmiddels bekend dat scheidingskinderen meer risico lopen op problemen die merkbaar is tot in de volwassen leeftijd. Maar wat kun jij doen om schade als gevolg van een scheiding te voorkomen? Lees verder>

7 + 27 november – Training ‘Familie in beeld’

Deze tweedaagse training is bedoeld voor paramedici en therapeuten die met kinderen werken. Therapeuten die zich naast hun vakgebied willen verdiepen in de plaats van het kind in het systeem van herkomst en de invloed van gezinsdynamieken op het gedrag van ouder en kind. Je onderzoekt waar voor jou, binnen de grenzen van je eigen beroepsprofiel, de grens ligt voor het al dan niet inschakelen van andere disciplines. Lees verder>

29 november – Met een gezin in de kamer (B)

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend … Lees verder>

12 december – Jaarlijks Congres – Levend verlies – blijvend verdriet

In deze vijfde editie van het congres levend verlies – blijvend verdriet benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt tijdens verlies en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.