Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

30 mei – Ouders coachen in Floorplay

FloorPlay is een behandelmethodiek gericht op jonge kinderen die speciale aandacht vragen vanuit bij hun ontwikkeling. De ontwikkeling van deze jonge kinderen verloopt niet vanzelfsprekend, hierdoor wordt een groter appèl gedaan op sensitief ouderschap. Lees verder >

31 mei – Masterclass Diversiteit & Cultuursensitief Werken

Tijdens deze masterclass wordt onder meer aandacht besteed aan cultuursensitief communiceren met gezinnen en kinderen. Lees meer >

1 juni – Werken met gezinnen om veilige gehechtheid te bevorderen

Al meer dan vijftig jaar geleden deden John Bowlby en Mary Ainsworth onderzoek naar de ontwikkelingspsychologie van kinderen, waaruit zij de basisprincipes voor de hechtingstheorie ontwikkelden. Daniel A. Hughes plaatst dit traditionele model voor het eerst in een breder perspectief, waarbij hij de hechtingstheorie binnen de context van gezinstherapie toepast. Lees verder >

1 juni – Zorg bij (v)echtscheiding

Op deze studiedag komen recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten aan bod rond zorg bij (v)echtscheiding, zoals de invoering van de regierechter en het belang van het betrekken van het netwerk bij hulpverlening aan het gezin. Lees verder >

15 juni – Congres Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen

Het krijgen van een kind is voor ouders één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. Ieder kind verdient een gelijke kans op een lichamelijk en emotioneel gezond en veilig leven. In de meeste gevallen gaat dat vanzelf goed. Echter, het grootbrengen van een zeer jong kind kan de eerste jaren heftig zijn en kan samengaan met veel stress. Deze stress ontstaan vaak rondom problemen als een zeer jong kind zichzelf moeilijk kan reguleren. De ouder-kindrelatie staat dan onder druk. Lees verder >

15 juni – Studiedag Ouderschap in de 21e eeuw

Hoe kan meerouderschap, meerhoudergezag en draagmoederschap wettelijk worden geregeld, in het belang van het kind? Juristen en psychologen delen hun kennis en visie naar aanleiding van een recent rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Lees verder >

23 juni – Workshop over ‘Het opvoedkwaliteitenspel’

Tijdens deze workshop leert u hoe u deze methodiek zo optimaal mogelijk in kunt zetten en hoe u op een positieve manier met ouders in gesprek kan gaan over de opvoeding. Lees verder>

5 september – Start Basisopleiding PPG: Adviserend samenwerken met ouders

De post-bacheloropleiding Basis ‘PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding): Adviserend samenwerken met ouders’ (basisopleiding PPG) richt zich op (beginnende) hulpverleners in de (intensieve) ambulante hulpverlening, die op zoek zijn naar een afgeronde methodiek in het pedagogisch ondersteunen van ouders. Lees verder >

12 september – Training ‘Families in beeld’

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Er zijn veel redenen waarom ouders en/of kinderen niet lekker in hun vel zitten. Gezinssituaties zijn vaak complex. Wat kun jij als therapeut doen om meer in je kracht te blijven? Lees verder>

14 september – Samenwerking school en ouders: wat vraagt dit van school én ouders?

Dat is het thema van de zesde editie van het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het ook om persoonlijk leiderschap van school en ouders. Met plenaire presentaties van Steven Pont en René Diekstra, beiden veelbesproken psychologen, auteurs, columnisten en presentatoren. Lees verder>

19 september – Kinderen scheiden ook! 2.0

In de cursus worden het proces van ouderlijke scheiding en de effecten ervan op ouders en kinderen behandeld, zowel de effecten op kortere termijn (veranderingen, rouw) als op langere termijn (effecten op de biopsychosociale ontwikkeling, relatievorming en ouderschap). Lees verder>

6 oktober – Cursus Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen (B)

Na een scheiding kunnen ouders elkaar over en weer ernstig beschuldigen. Ze strijden over de aanpak van de kinderen en de verblijfs- en omgangsregelingen. In een gevecht over de kinderen wordt de andere ouder verdacht van misbruik of verwaarlozing. Kinderen willen soms niet lees verder >

22 november – Cursus Intergenerationeel trauma

Welke rol kan een jeugdtrauma van (één van de) ouders spelen binnen het gezin en hoe kun je hier als hulpverlener alert op zijn. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten. Lees verder>

16 januari 2018 – Start TOP PPG/IAG

In de post-bacheloropleiding TOP PPG/IAG (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding/Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) wordt u getraind in het hanteren van de PPG/IAG methodiek. Het gaat hier om een IAG methodiek gebaseerd op de PPG bouwstenen en basistechnieken, die u in een eerdere basisopleiding heeft geleerd. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.