Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

4 juni – Congres Huiselijk Geweld

Deze dag geeft informatie en opinies over het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en over de laatste ontwikkelingen rondom de meldcode. Naast een aantal plenaire bijdrages, is er veel ruimte voor een eigen programma en verdieping op specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld kinder-, ouderenmishandeling of LVB-problematiek. Lees verder>

18 juni – Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Hulpverleners ondervinden vaak moeilijkheden in de begeleiding van sociaal zwakke gezinnen. Wanneer het niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties onvermijdelijk. Het adequaat begeleiden van sociaal zwakke gezinnen vraagt dan ook een grote mate van zelfkennis en omgevingsbewustzijn. Maar HOE doe je dat? In deze training ligt de focus op gerichte kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om vervolgens de overstap te maken naar casuïstiek met medewerking van de bekende ervaringsdeskundige Lucie Kessens. De werkzame factoren die worden behandeld zijn evidence based onderzocht en worden gekoppeld aan best practice werkmodellen en de meest recente richtlijnen over het werken met multiprobleemgezinnen. Lees verder>

19 juni – Training Hechtingsproblematiek

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten. Deze jongeren hebben in hun vroegste ontwikkeling geleerd dat relaties alles behalve sensitief, responsief en betrouwbaar zijn. Vanuit dit aangelegd fundament bekijken ze (nieuwe) relaties met extreme argwaan. Onbewust zorgt hun beschadigd basisvertrouwen voor een interactiestijl waardoor hun waarheid met grote regelmaat bevestigd wordt. Deze patronen spelen zich binnen familiesystemen soms generaties lang af. Het doorbreken van deze homeostatische interacties vraagt diepgaande inzichten, specifieke houdingsaspecten en vaardigheden van professionals. Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

26 juni – Ouderschap: weerstand en kritiek – Korting via Ouders Centraal

Hoe geef je ouderbegeleiding vorm in moeilijke omstandigheden, zoals psychiatrische problematiek? Hoe ga je om met boosheid aan de kant van ouders? Hoe ga je om met ouders die de problemen die jij als professional bij hun kinderen ziet niet (h)erkennen? En wat als ouders zorg mijden terwijl hun kinderen volgens jou wel zorg nodig hebben? Deze en andere, aanverwante vragen zullen door de sprekers op dit congres behandeld worden. Dit congres is georganiseerd in samenwerking met Ouders Centraal. Lees verder>

28 juni – Congres Trauma en veerkracht

Waarom blijven sommige gezinnen overeind na heftige verlieservaringen terwijl andere ontredderd zijn? Dit heeft te maken met de veerkracht in systemen of gezinnen (Family Resilience). Froma Walsh, de autoriteit op dit gebied, beschrijft het als een relationeel en systemisch concept. Tijdens dit congres leer en ervaar je met haar en Nederlandse experts als Jan Baars, Guus van Voorst, Leo Gualthérie van Weezel en Christien de Jong hoe je dit concept toepast bij traumatisch verlies. Lees verder>

Zomercursus 8 juli 2019 – Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. Lees verder>

10 juli – Een baby erbij en samen gelukkig blijven

Met deze workshop willen auteurs Gerda Brouwer en Susanne Donders u als hulpverlener die met nieuwe ouderparen werkt bewust maken van de kwetsbaarheid van de partnerrelatie in deze fase. Bij alle veranderingen, vermoeienissen en uitdagingen die de komst van de baby met zich meebrengt, komt de zorg en aandacht voor eigen behoeften en die van de relatie voortdurend in het gedrang. Lees verder>

17 september – Congres Zorg en ouders

Deelnemers krijgen tijdens dit congres inzicht in technieken om ouders in hun kracht te zetten en het ouderwelzijn te bevorderen. Waar komt problematisch en onbegrepen gedrag vandaan en hoe zijn alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een harmonieuze samenwerking tussen hulpverlener en ouders is vanzelfsprekend positief, maar vooral voor een kind dat zorg nodig heeft. Lees verder>

18 september – Training Contextuele hulpverlening

Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag. De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Deze tweedaagse training verkent de contextuele kansen en biedt volop gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Daarbij gaan we vooral uit van situaties zoals die door deelnemers vanuit hun eigen werk worden ingebracht. Lees verder>

27 september – Start vierdaagse opleiding Attachment Based Family Therapy (B)

In het najaar van 2019 worden op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in Vlaanderen vierdaagse ABFT-introductieworkshops georganiseerd. Onder meer in Leuven (september), Gent (november) en Antwerpen (januari 2020). Lees verder>

16-17 oktober – Training ‘Bewegen rond verlies’

Verlies van gezondheid in welke vorm dan ook, is ingrijpend in het leven van een mens. Als een gezin geconfronteerd wordt met een kind dat chronisch ziek is of een handicap heeft, is de impact op alle gezinsleden groot.In de praktijk blijkt dat ouders vaak in de overlevingsmodus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kinderen om pas na verloop van tijd te ontdekken dat ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn… Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Lees verder>

4 november – Trainersopleiding Mindful Parenting

Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen. Lees verder >

7 + 27 november – Training ‘Familie in beeld’

Deze tweedaagse training is bedoeld voor paramedici en therapeuten die met kinderen werken. Therapeuten die zich naast hun vakgebied willen verdiepen in de plaats van het kind in het systeem van herkomst en de invloed van gezinsdynamieken op het gedrag van ouder en kind. Je onderzoekt waar voor jou, binnen de grenzen van je eigen beroepsprofiel, de grens ligt voor het al dan niet inschakelen van andere disciplines. Lees verder>

29 november – Met een gezin in de kamer (B)

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend … Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.