Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

16 september – Leergang Expertise in ouderschap

Wie werkt met kinderen, werkt met ouders. Deze samenwerking gaat echter niet altijd van een leien dakje. Deze driedaagse leergang om de aansluiting met ouders niet te verliezen. Met behulp van de verkregen inzichten, handvatten en direct toepasbare theorie, wordt geoefend met casuïstiek in een simulatie met een trainingsacteur. Hierdoor gaat u straks vol zelfvertrouwen aan de slag in de praktijk. Lees verder>

16 september – Start Training Ouders ervaren en deskundig

Onder het motto Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders wordt deze tiendaagse intensieve training georganiseerd. Bedoeld voor ouders die graag hun ervaring inzetten om zo het perspectief van ouders te vertegenwoordigen in contact met andere ouders en/of professionals. Lees verder>

17 september – Congres Zorg en ouders

Deelnemers krijgen tijdens dit congres inzicht in technieken om ouders in hun kracht te zetten en het ouderwelzijn te bevorderen. Waar komt problematisch en onbegrepen gedrag vandaan en hoe zijn alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een harmonieuze samenwerking tussen hulpverlener en ouders is vanzelfsprekend positief, maar vooral voor een kind dat zorg nodig heeft. Lees verder>

18 september – Training Contextuele hulpverlening

Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag. De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Deze tweedaagse training verkent de contextuele kansen en biedt volop gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Daarbij gaan we vooral uit van situaties zoals die door deelnemers vanuit hun eigen werk worden ingebracht. Lees verder>

20 september – Gespreksvoering met migrantenouders

In de hulpverlening hoor je regelmatig dat het lastig is om met migrantenouders in gesprek te gaan. In deze workshop leer je om samen met ouders in gesprek te gaan door de verschillen te overbruggen en niet te veroordelen  en om tot een constructieve samenwerking te komen en the best of both worlds te integreren in je aanpak. Lees verder>

20 september – UP Event

UP Events zijn er voor iedereen die in contact staat met zorgenkindjes, die zich graag laat verrijken en zin heeft in een moment voor zichzelf. Een dag vol trainingen, gezinstherapie en ontspanning op bijzondere locaties. Om hen te inspireren, met elkaar te verbinden en handvatten te geven zodat zij weer vol energie vooruit kunnen. Lees verder>

24 september – Lezing Manu Keirse over Levend Verlies

Heeft een kind een ernstige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische aandoening, dan  verandert het leven van ouders totaal. Hoewel het kind leeft, ervaren de ouders toch een verlies. Levend verlies, want het is een rouwproces dat nooit over gaat. Hoe kun je hen als professional het beste ondersteunen? Lees verder>

27 september – Start vierdaagse opleiding Attachment Based Family Therapy (B)

In het najaar van 2019 worden op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in Vlaanderen vierdaagse ABFT-introductieworkshops georganiseerd. Onder meer in Leuven (september), Gent (november) en Antwerpen (januari 2020). Lees verder>

27 september – Basistraining Opvoedkwaliteitenspel

Dit is een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken. Vaak weten ouders wel wat er niet goed gaat in de opvoeding, maar zijn ze vergeten waar hun krachten liggen. Door het inzetten van het Opvoedkwaliteitenspel kan de professional de ouders helpen hun kracht te (her)ontdekken, om van daaruit opnieuw vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen oplossingen. Verder lezen>   

1 oktober – start Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen (B)

Tijdens deze jaaropleiding zet je met gezinsleden een samenwerkingsrelatie in de steigers, exploreert hun leef- en betekeniswereld en initieert veranderingsprocessen. Je traint je in het maken van gezinstaxaties en het weloverwogen methodisch interveniëren tijdens gesprekken met een of meerdere gezinsleden. Je krijgt zicht op de diversiteit aan gezins- en familieconstellaties, interacties tussen verschillende generaties, omgangsvormen in families, botsende belangen en verantwoordelijkheden van gezinsleden en je krijgt de nodige methodische handvatten om hiermee om te gaan. Lees verder>

8 oktober – Words and pictures

Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen. Tijdens deze cursus komen de verschillende stappen van het maken van het ‘Verhaal in Woord en Beeld’ aan bod. De docent geeft een theoretisch kader en bespreekt aan de hand van haar eigen werk met gezinnen diverse praktijkervaringen. Lees verder>

8 oktober – Driedaagse training Complexe scheidingen

Deze training wordt gegeven door docenten die jarenlang hebben ervaren hoe moeilijk het is, en die hun opgedane kennis en de schat aan ervaring willen delen met cursisten die zoeken naar houvast of verdieping. Een aantal onderwerpen ligt vast in het programma, daarnaast is er tijd om eigen vragen van de groep te behandelen. Via oefeningen zullen bij diverse onderwerpen vaardigheden worden geoefend met het oog op maximale praktische toepasbaarheid. Lees verder>

16-17 oktober – Training ‘Bewegen rond verlies’

Verlies van gezondheid in welke vorm dan ook, is ingrijpend in het leven van een mens. Als een gezin geconfronteerd wordt met een kind dat chronisch ziek is of een handicap heeft, is de impact op alle gezinsleden groot.In de praktijk blijkt dat ouders vaak in de overlevingsmodus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kinderen om pas na verloop van tijd te ontdekken dat ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn… Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Lees verder>

4 november – Trainersopleiding Mindful Parenting

Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen. Lees verder >

5 november – Constructief werken met ouders

Het oudergericht communiceren houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief. Het aannemen van deze grondhouding is geen sinecure; zeker wanneer het kindbelang in het gedrang lijkt te komen wordt communiceren met ouders vaak moeilijk. Daarom wordt er tevens ingegaan op het omgaan met eigen beeldvorming, weerstanden en vooroordelen richting ouders. Lees verder>

6 november – Zorg bij (v)echtscheiding

Conflictscheidingen stellen professionals voor een grote uitdaging. Je moet werken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren en tegelijkertijd moet je het welzijn en de veiligheid van kinderen in het oog houden. Het is inmiddels bekend dat scheidingskinderen meer risico lopen op problemen die merkbaar is tot in de volwassen leeftijd. Maar wat kun jij doen om schade als gevolg van een scheiding te voorkomen? Lees verder>

7 + 27 november – Training ‘Familie in beeld’

Deze tweedaagse training is bedoeld voor paramedici en therapeuten die met kinderen werken. Therapeuten die zich naast hun vakgebied willen verdiepen in de plaats van het kind in het systeem van herkomst en de invloed van gezinsdynamieken op het gedrag van ouder en kind. Je onderzoekt waar voor jou, binnen de grenzen van je eigen beroepsprofiel, de grens ligt voor het al dan niet inschakelen van andere disciplines. Lees verder>

12 november – Deskundigheidsavond Multiculturele Stiefgezinnen

Wat betekent het om te leven in een samengesteld gezin met ouders en kinderen uit verschillende culturen? Sprekers zijn onder meer Marlijn Kooistra-Popelier (zij ontwikkelde samen met Corrie Haverkort het stiefouderschapsplan) en Merel Kerremans (Stiefplan-Coach). Je bent van harte welkom als je zelf een multicultureel stiefgezin hebt, of als je in je werk te maken hebt (gehad) met deze gezinnen of méér wilt weten over verschillende culturen in gezinnen! Lees verder>

13 november – Ouderschapskennis Expert-meeting

Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen loopt uit op een tweede scheiding. Hoe komt dat? Welke dilemma’s, belangen en emoties dwarsbomen een succesvolle en duurzame samenvoeging van systemen? Wat kun je er als professionals en omstanders aan bijdragen dat samengestelde gezinnen wél slagen? Lees verder>

14 november – Basistraining Opvoedkwaliteitenspel

Dit is een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken. Vaak weten ouders wel wat er niet goed gaat in de opvoeding, maar zijn ze vergeten waar hun krachten liggen. Door het inzetten van het Opvoedkwaliteitenspel kan de professional de ouders helpen hun kracht te (her)ontdekken, om van daaruit opnieuw vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen oplossingen. Verder lezen>   

21 november – Jaarcongres Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn lastig de wereld uit te helpen – het is en blijft één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat deze situaties eerder in beeld komen. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor huiselijk geweld via campagnes en media geweest, met name ook gericht om bewustwording bij de omgeving te vergroten. Dit congres wil ook een steentje bijdragen. Lees verder>

29 november – Met een gezin in de kamer (B)

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend … Lees verder>

29 november – Studiedag Meerstemmige verhalen over nieuw samengestelde gezinnen (B)

Op deze studiedag willen we een ander licht laten schijnen op nieuw samengestelde gezinnen zodat we de uniciteit, de verscheidenheid en de rijkdom aan verhalen meer recht kunnen doen. Met een systemisch- contextgerichte bril onderzoeken we de complexiteit en diversiteit van deze samenlevingsvormen en gaan we op zoek naar wat helpt om oude relatiepatronen te wijzigen of los te laten en nieuwe krachtige verbindingen te maken. Lees verder>

12 december – Jaarlijks Congres – Levend verlies – blijvend verdriet

In deze vijfde editie van het congres levend verlies – blijvend verdriet benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt tijdens verlies en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

15 april – Congres Ouder-kindinteracties

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.