Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

5 oktober – Ochtend van de scheiding

Samen met onder meer gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, advocaten en familierechters wordt in de zogeheten regiolabs gewerkt aan een nieuwe scheidingsaanpak. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een Digitaal Plein. Wat kan dat voor ouders gaan betekenen? Hoe kan dit vorm krijgen in je werk met scheidende ouders? Wat zijn verdere inhoudelijke ontwikkelingen binnen het programma? We zijn benieuwd wat je ervan vindt! Voor meer informatie over dit digitale evenement, lees hier verder >>

8 oktober – Basistraining: Oudercompetenties versterken dmv methodiek ‘Opvoedkwaliteiten’

Opvoedkwaliteiten is een praktisch hulpmiddel voor professionals om met ouders in gesprek te gaan over de oudercompetenties. Het geeft inzicht, stelt leerdoelen en helpt de huidige opvoedkwaliteiten te bekrachtigen. De training is praktisch en onderbouwd vanuit oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Na de training kunt u direct aan de slag. Lees verder>

8 oktober – Training Familie in beeld

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut en zorgverlener kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Na deze tweedaagse training heb je meer inzicht en mogelijkheden in jouw rol als therapeut, wat jij kan doen om in je kracht te blijven bij complexe gezinssituaties. Je hebt inzicht in jouw eigen systeem van herkomst en de rol, die van daaruit wordt meegenomen in het werk als therapeut. Je leert hoe je patronen met kind en ouders kunt herkennen. Lees verder>

8 oktober – Masterclass Werken met samengestelde gezinnen

Na de Masterclass kun je de valkuilen en dilemma’s van het stiefgezin herkennen en de zeven kenmerken benoemen. Ook kun je de dynamiek van het samengestelde gezin beter navoelen en begrijpen. En de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van stiefouders, stiefkinderen en ex-partners bespreekbaar maken. Daarnaast maak je kennis met het Stiefouderschapsplan. Lees verder>

13 oktober – Ouderschapsregelingen na scheiding: bemiddelen met ouders en kinderen (B)

In de tweedaagse workshop wordt een stapsgewijs protocol aangereikt om met ouders uit de strijd te blijven en hen aan het werk te zetten om over concrete punten te onderhandelen. We trainen op een attitude om het bemiddelingsproces helder af te grenzen van pedagogische of hulpverleningspraktijken. We geven handvatten aan ouders om hun kinderen een plaats en een stem te geven in het tot stand komen van een verblijfs- en omgangsregeling. Lees verder>

19 oktober – Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders (B)

Sommige van de cliënten komen uit gezinnen waarvan de ouders lager geschoold zijn, waardoor niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies de therapietrouw kunnen doorkruisen. Tijdens deze workshop krijgt u een krachtig theoretisch kader aangereikt waarin de unieke maar tegelijkertijd universele relatie tussen ouders en kind uitgelegd wordt. Lees verder>

29 oktober – Attachment Based Family Therapy

In deze vierdaagse introductie in ABFT maak je intensief kennis met deze evidence-based behandelvorm. Aan de orde komen onder meer Theoretische onderdompeling in gehechtheid, emotion-focused werk en het ABFT model, demonstraties van de ontwikkelaars van ABFT model a.d.h.v. video materiaal en de vijf afzonderlijke behandeltaken. Lees verder > 

5 november – Jaarlijks EMB-congres

Dit landelijke evenement van het Platform EMG, brengt professionals, ouders en verwanten die betrokken zijn bij mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) bij elkaar. Het is dé dag om actief kennis met elkaar te delen. Dit jaar extra aandacht voor de rol van broers en zussen.  Alle betrokkenen samen aan zet, voor steeds een frisse blik. Een blik die het leven van mensen met EMB èn alle mensen om hen heen, kan verrijken. Lees verder >

6 november – De-escalatie bij vechtscheiding – Methodiek DEES

Ouders in een vechtscheiding worden zo door hun conflicten in beslag genomen dat zij onvoldoende beschikbaar zijn voor hun kinderen. Dit brengt op de korte en de lange termijn gevolgen met zich mee. Hoe zorg je dat ouders uit hun strijdende ex-partnerrollen stappen en weer gaan samenwerken als ouders in het belang van hun kind? Lees verder>

10 november – Geweld achter de voordeur

Anno 2020 is huiselijk geweld nog steeds een zeer actueel probleem in onze maatschappij. Een goede aanpak van huiselijk geweld vraagt om een goede samenwerking met (keten)partners. Hoe zet je een ketensamenwerking op? Wie draagt de eindverantwoordelijkheid? En hoe ga je om met wetgeving zoals AVG in de ketensamenwerking? Lees verder>

16 november – AIT-Studiedag: Het belang van systemen voor het kind, de ouder en de professional

Voor professionals die werken met VHT en/of VIB is het van belang om kennis en inzicht te hebben in processen die (kunnen) spelen binnen (gezins)systemen. Deze studiedag gaat over systemen vanuit verschillende perspectieven bekeken en geeft handreikingen hoe de methodieken VHT & VIB daarbij ingezet kunnen worden. Lees verder>>

17 november – Symposium Pleegzorg en Gezinshuis

Dit symposium brengt een enorme hoeveelheid kennis, sprekers en ontwikkelingen uit praktijk en wetenschap bij elkaar. Uiteraard zijn er speciale programma’s voor pleegouders en voor gezinshuisouders. Nieuw dit jaar: sessies bestemd voor beleidsmakers van gemeenten en andere overheden. Voor meer informatie, klik hier

23 november – Wat werkt bij hoog conflict tussen ouders na scheiding

In deze tweedaagse workshop in Utrecht krijgen deelnemers een concrete methode aangereikt om ouders en kinderen te steunen om stap voor stap op een constructiever manier met elkaar om te gaan en het heft terug in eigen handen te nemen. Er komen enkele kaders aan de orde die hulpverleners helpen om radicaal anders te kijken en te handelen waardoor de strijd minstens niet versterkt, maar wel afgebakend wordt. Lees verder>

26 november – Online congres ACEs: nadelige jeugdervaringen 3e editie

Welk recent onderzoek is er op het gebied van ACES relevant? Wat is van belang rondom preventie, signalering en het bieden van adequate hulp? Welke invloed hebben traumatische jeugdervaringen op het brein?  Welke mogelijke effecten hebben ACES op ouderschap en opvoederschap? Wat dien je als hulpverlener of professional in het onderwijs te weten van de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing? Hoe gespreksvoering gestalte te geven met pleegouders en samengestelde gezinnen? Lees verder>

10 december – Online congres Werken met jongens en mannen

Hoe ga je om met schaamte en taboes bij jongens en mannen? Bijvoorbeeld waar het gaat om seksualiteit? Hoe bespreek je hun (aanstaand) vaderschap met hen? Hoe maak je impulsiviteit en defensiviteit bespreekbaar? En moet je altijd maar willen praten? Of af en toe ook samen dingen dóen? Waar houd je rekening mee in de hulpverlening aan mannen en jongens met een migratie-achtergrond? Lees verder>

15 december – Begeleiden van complexe gezinsproblematiek

De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? In deze online training ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinssystemen. Lees verder>

17 december – Online congres: Levend verlies – Blijvend verdriet

Het is bekend dat aanstaande (jonge) ouders hoopvolle en liefdevolle verwachtingen koesteren bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen worden bijgesteld. Het leven van deze ouders, maar ook van broertjes en zusjes, verandert daardoor in iets dat ze zich niet voor hadden kunnen stellen toen ze kozen voor een kind. Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen. Lees verder>

27 januari – Gespreksvoering met ouders: samen optrekken in het belang van het kind

Als je werkt met kinderen of jongeren heb je ook met hun ouders te maken. Dit is niet altijd makkelijk. Je komt soms ouders tegen die dingen doen of zeggen die afwijken van de algemene opvattingen over hoe je als ouder ‘hoort’ te handelen in het belang van je kind. Dat kan emoties of gedachten oproepen die het lastig maken de ouder in zijn ouderrol te respecteren en positief te benaderen. Je leert om een effectieve (samenwerkings)relatie met deze ouders op te bouwen. Lees verder>

23 maart – Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Elke ouder heeft dromen en verwachtingen ten opzichten van zijn of haar kind. Deze droom wordt ernstig verstoord als ouders vernemen dat hun kind een beperking heeft. Ouders komen terecht in een nieuwe wereld: gehandicapten wetgeving, tegemoetkomingen, aangepast onderwijs. En tegelijkertijd zijn er die ontzettend verwarrende gevoelens: verdriet, onmacht, woede, schuld. Vaak worden ouders vanuit hun omgeving geconfronteerd met allerlei uitspraken en goedbedoelde adviezen die ze moeilijk kunnen vatten en die ouders doen twijfelen of ze wel ‘goed’ bezig bent met hun rouwproces. Lees verder> 

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.