Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

22 februari – Cursus Gezinstaxaties

Het goed kunnen verzamelen, ordenen en beoordelen van alle signalen van kinderen en ouders in een gezin is niet altijd even eenvoudig. En als de risico’s en beschermende factoren eenmaal in kaart gebracht zijn dan is het de kunst om dit te wegen; te beoordelen. Lees verder>

22 februari – Liever liefde dan de beste buggy

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven met optimale kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit gaat niet vanzelf. De komst van een kind brengt veel verandering teweeg voor de ouders en hun onderlinge relatie; zozeer dat 83% van alle jonge ouders te maken krijgt met een relatiecrisis. Lees verder>

23 februari – Het verhaal van Moeke Geit: Werken met ouders vanuit het hechtingsperspectief (B)

Opvoedingsproblemen, gedrags en emotionele problemen van kinderen en jongeren, allerhande stress- en overgangssituaties plaatsen de relaties tussen ouders en kinderen vaak onder hoogspanning.Het systemische hechtingsperspectief reikt ons een stevig onderbouwd denkkader en praktische handvaten aan waarmee we samen met ouders aan de slag kunnen. Lees verder>

27 februari – Werken met de methodiek van de Duplo-poppen (B)

In deze workshop leren hulpverleners werken met de methodiek van de Duplo-poppen. Het is een methodiek om bijvoorbeeld familiesystemen, relaties en/of interne worstelingen in beeld te brengen. Lees verder>

6 maart – Landelijk Congres Ouderschapskennis 2018

Tijdens het interactieve congres Ouderschapskennis 2018 delen Lieve Cottyn, Katie Lee Weille en Menno Oosterhoff tijdens de plenaire sessies hun kennis en ervaring met het werken met ouders. Hoe kun je de ervaringskennis van ouders als startpunt nemen? Wat hebben zij geleerd? Welke vragen, dilemma’s en hobbels roept dit op binnen hun werkveld? Lees verder >

8 maart – Start Training DEES, de-escalatie bij Vechtscheidingen

Ouders in vechtscheiding zijn door de mate van conflictescalatie onvoldoende beschikbaar als ouder voor hun kinderen. DEES richt zich op de-escalatie bij vechtscheidende ouders met als doelstelling dat ouders hun ouderrollen weer op zich nemen en gaan samenwerken op ouderniveau. In de tussentijd verdient de doorlopende zorg voor de kinderen aandacht. Lees verder >

8 maart – Congres Psychische problemen en ouderschap

Een psychische aandoening of verslaving brengt vaak ernstige beperkingen met zich mee. Als ouders hiermee kampen zijn ze extra kwetsbaar. Uit schaamte voor tekortschieten en angst de kinderen kwijt te raken, brengen deze cliënten doorgaans niet zelf hun zorgen over hun ouderschap naar voren in de behandeling. Lees verder>

9 maart – Training Opvoedkwaliteitenspel

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische gesprekstool voor professionals om met ouders in gesprek te gaan over hun ouder- en opvoedcompetenties. Het geeft inzicht, stelt leerdoelen en helpt de huidige opvoedkwaliteiten te bekrachtigen. Ouders worden zich zo (weer) bewust van hun krachten en krijgen weer zelfvertrouwen in hun mogelijkheden. Lees verder>

16 maart – VWVJ-symposium ‘Preventie? Wat? Hoe? Zo! – Ouders en Jeugdgezondheidszorg: partners in opgroeien en opvoeden‘ (B)

Steeds duidelijker blijkt uit allerlei onderzoek welke omgevingsfactoren een impact hebben op het opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Welke kansen schuilen hierin? We kijken door een preventieve bril en vertalen dit naar handvaten voor de dagelijkse JGZ-praktijk. Hoe bouwen we samen met ouders aan een positieve leefomgeving waar het goed is om op te groeien? Lees verder>

22 maart – Hechting en trauma – driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Lees verder>

logo Euregionaal Congresburo

22 maart – Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Bij deze en andere soortgelijke vragen, staan ervaren sprekers op het praktijkgerichte, jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen uitvoerig stil. Lees verder>

28 maart – Lezing Hechting in een nieuw perspectief

Veel jonge kinderen groeien op vanuit een onveilige verbinding met hun ouders. De eerste zorg van jeugdartsen, IMH-specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals is: hoe helpen we ouders en kind om nader tot elkaar te komen? Hoe helpen we om de band tussen hen harmonieus en veilig te maken? Lees verder>

30 maart – Cursus Je woordje klaar (voor ouders)

Het doel van deze cursus is ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis naar huis te laten gaan met een communicatieplan dat handvatten biedt voor gesprekken met de sociale omgeving over de beperking van hun kind. Lees verder>

7 april – Voorjaarssymposium Ouders van een overleden kind

Op zaterdag 7 april organiseren wij in Antropia in Driebergen een symposium voor ouders van een overleden kind. Als altijd hebben we ook een programma voor brussen van 4-12 jaar en voor jongeren van 12 jaar en ouder. Lees verder>

18 april – Congres Vaders in de 21e eeuw

Het Congres Vaders in de 21e eeuw wil een beeld geven van vaderschap anno 2018. Welke rol spelen vaders tegenwoordig in het leven van hun kind? Wat weten we vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, in de zwangerschap en bij borstvoeding? En wat is de relatie tussen vaderschap en psychopathologie? Lees verder >

24 april  – Cursus Genogrammen en tijdslijnen (B)

Op deze dag bespreken we hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. We wegen af we het verleden of de toekomst centraal moeten stellen en hoe we een exploratie van familiegeschiedenis opbouwen. We stellen ook enkele creatieve varianten van deze methodieken voor. Lees verder >

22 mei – Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. De mate waarin sociaal zwakke gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert en is afhankelijk van het functioneren, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals leerproblemen of psychiatrische problematiek. Lees verder >

28 mei – Eendaagse workshop Mijn gezin en ik – RINO Amsterdam

Mijn gezin en ik is een krachtig en effectief instrument voor alle hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken. Bij dit therapeutische familiespel wordt het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling betrokken. Lees verder>

7 juni – Seminar Een pleister tegen tranen

Wanneer kinderen te maken krijgen met een ernstige ziekte van hun vader of moeder verliezen ze een stuk van hun zorgeloosheid. Ouders hebben vaak behoefte aan advies en ondersteuning bij hun vragen: ‘Wat vertellen we de kinderen?’ En kinderen hebben een luisterend oor en erkenning nodig. In dit seminar staat centraal wat het voor kinderen en jongeren betekent om op te groeien met een zieke ouders en hoe je dit mee kunt nemen in de manier waarop je met gezinnen, kinderen en ouders kunt werken. Lees verder >

28 juni – Congres Pleeg- en gezinshuiszorg

Als een kind in een pleeggezin of een gezinshuis geplaatst wordt, dan grijpt dat in in de levens van alle betrokkenen. Het kind laat zijn of haar eigen ouders en bekende omgeving achter zich. Vervolgens komt het in een vreemde omgeving terecht, waarin alle vanzelfsprekendheden niet meer vanzelfsprekend zijn. Lees verder>

13 september – Netwerksteun voor ouders: antigif voor strijd na scheiding (B)

Ouders in conflict na scheiding steunen we om rekening te houden met het welzijn van hun kinderen en de strijdbijl te begraven. Maar wat te doen met het feit dat ouders niet op een eiland leven en te maken hebben met een heel ‘parlement aan gedachten’, bestaande uit de visies en opmerkingen van vele anderen? Juist het op vele manieren betrekken van netwerken blijkt in conflicten na scheiding de effectiviteit van hulpverlening te vergroten. Lees verder>

5 oktober – Met een gezin in de kamer

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend…Lees verder>

11 oktober – Jaarlijks Congres Hechtingsproblematiek

Het thema van het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek is dit jaar “gehechtheid met een kwetsbaarheid”. De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt tenslotte vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is, zoals complexe ouder- en kindeigenschappen die het hechtingsproces verstoren. Lees verder>