Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

15 november – Lezing Gedeeld opvoederschap: een groots gebaar

Op donderdag 15 november 2018 vindt de achtste Mulock Houwer-lezing plaats. Dit jaar verzorgt Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, deze lezing met als thema pleegzorg: gedeeld opvoederschap. Lees verder>

16 november – Symposium Pleegzorg

Er wordt veel onderzoek gedaan binnen de pleegzorg. Het is belangrijk dat deze kennis niet alleen in wetenschappelijke artikelen belandt, maar juist ook gedeeld wordt met de praktijk. Het doel van dit symposium is om een aantal recente wetenschappelijke inzichten met u te delen en daarover in gesprek te gaan. Lees verder>

22 november – 5e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote medische, sociale en psychische gevolgen en leiden vaak tot langdurige beschadigingen. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.  Lees verder>

26 november – Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Professionals worstelen er vaak mee hoe zij ouders en hun kinderen moeten begeleiden wanneer een scheiding gepaard gaat met veel strijd. Deze tweedaagse training over complexe scheidingen is onder andere ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen de jeugdzorg, jeugdbescherming en wijk- en jeugdteams. Lees verder>

27 november – Levensloop en intergenerationele overdracht

Risicogedrag en criminele loopbanen van jongeren zijn mogelijk al in eerdere generaties gestart en worden beïnvloed door het gezinssysteem. Sprekers op het congres belichten onder meer intergenerationele veerkracht, samenwerking in de jeugdstrafketen, en een persoonsgerichte aanpak van delinquente jongeren. Lees verder>

27 november – Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

In deze training ligt de focus op gerichte kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om vervolgens de overstap te maken naar casuïstiek met medewerking van de bekende ervaringsdeskundige Lucie Kessens. De werkzame factoren die worden behandeld zijn evidence based onderzocht en worden gekoppeld aan best practice werkmodellen en de meest recente richtlijnen over het werken met multiprobleemgezinnen. Lees verder>

29 november – Als het misgaat thuis – grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan

Tijdens het symposium gaat het om de verhalen van ouders en professionals, over wat ze gemeen hebben en wat ze van elkaar kunnen leren. Aanleiding voor dit symposium is de presentatie van het boek Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders geschreven door Paulien Bom en Herman Baartman. Lees verder >

logo Euregionaal Congresburo

13 december – Congres Levend verlies, blijvend verdriet

Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Lees verder>

13 december – Terug naar huis? Over succesvol terugplaatsen

Wanneer kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen is het fijn als zij opgevangen kunnen worden door een pleeggezin. In de ideale situatie keert het kind na een tijd weer terug naar huis. Maar hoe geeft u ouders echt een kans op terugkeer van hun kind naar huis? Wat is er nodig om met hen te werken aan de veranderingen die nodig zijn? En wat is er nodig om de thuiskomst van een kind goed te laten verlopen? Lees verder>

14 december – Training Opvoedkwaliteitenspel

Tijdens deze training leer je alles over de achtergrond van het Opvoedkwaliteitenspel. Daarnaast leer je verschillende methodes om de oudercompetenties te versterken, ouders inzicht te geven in de huidige opvoedsituatie en om te werken met groepen ouders. Lees verder>

14 december – Congres: In verbinding met ouders en verwanten

Binnen zorg, welzijn en onderwijs hebben we bijna altijd te maken met verwanten (ouders, broers/zussen, kinderen, of andere vertegenwoordigers). Meestal is er sprake van een sterke familieband. Voor het kind/cliënt/oudere is het van groot belang dat er op een goede manier wordt samengewerkt. Toch kan het zijn dat de samenwerking moeizaam verloopt. Er kan sprake zijn van spanning binnen dit proces. Hoe kunt u omgaan met deze spanning? Wat kunt u doen om de samenwerking te optimaliseren? Lees verder> 

14 december – Congres De kracht van de KLIK

Het versterken van behandelrelaties met jongeren en hun opvoeders in de jeugdzorg wordt steeds belangrijker. Om die reden organiseert Brijder Jeugd het congres De kracht van de KLIK voor professionals in de zorg. Het congres brengt een boeiend en veelzijdig programma over relevante thema’s zoals: de maakbaarheid van de klik, de invloed van digitale technologie, motiverende gespreksvoering en meervoudige allianties met multiprobleemgezinnen. Lees verder>

18 januari – Training Opvoedkwaliteitenspel

Tijdens deze training leer je alles over de achtergrond van het Opvoedkwaliteitenspel. Daarnaast leer je verschillende methodes om de oudercompetenties te versterken, ouders inzicht te geven in de huidige opvoedsituatie en om te werken met groepen ouders. Lees verder>

30 januari – 3-daagse masterclass op basis van het Family Systems Trauma model

Een trauma bij familieleden heeft vaak invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties nauwelijks betrokken bij de behandeling. In deze 3-daagse masterclass leert Scott Sells je een structureel-strategische gezinsbehandeling van het getraumatiseerde kind. Het Family Systems Trauma model omvat het hele gezin. Lees verder>

1 februari – Nationaal Congres School & Ouders

Tijdens het Nationaal Congres School & Ouders hebben we het niet alleen over een goede samenwerking tussen school en ouders, we gaan het ook ‘doen’. Schoolprofessionals en ouders zullen tijdens dit congres inzichten opdoen over de nieuwste ontwikkelingen en over succesfactoren voor een mooie samenwerking tussen school, leerling en ouders. Lees verder>

5 februari – Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen (B)

In een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze inspiratiedag in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm. Lees verder ></

7 februari – Onlosmakelijke band

Elke begeleider krijgt wel eens te maken met een cliënt die een symbiotische relatie met één van de ouders heeft. Uithuisplaatsing van de verstandelijk beperkte zoon of dochter vormt dan een dilemma. Over het algemeen wordt rationeel voor deze vorm van loslaten gekozen terwijl gevoelsmatig de angst om elkaar én zichzelf te verliezen sterker wordt. Lees verder>

12 februari – Start Basisopleiding PPG: Adviserend Samenwerken met Ouders

Tijdens deze opleiding, die zes maanden duurt, krijg je gedegen kennis over hoe je met ouders kunt samenwerken. Hoe ouders met een situatie omgaan is namelijk cruciaal voor begrip en vooruitgang. Drie belangrijke thema’s vormen de basis voor wat je leert: oudergericht werken, gespreksvaardigheden en adviserend samenwerken. Lees verder>

14 februari – Eerste hulp bij ouderschap

‘Eerste hulp bij ouderschap’ is bedoeld voor professionals die jonge ouders actief willen begeleiden bij hun prille ouderschap. Hoe voorkom je dat wrijvingen conflicten worden die uitdraaien op een echtscheiding – of erger? Lees verder>

22 maart – Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult

Opvoedingsondersteuning brengt heel wat beloftes met zich mee. Het wil graag op een laagdrempelige wijze handvatten bieden aan ouders, opvoeders en begeleiders. Maar soms duiken hindernissen op: ouders nemen niet zomaar de goedbedoelde en overdachte adviezen ter hand of de interventies beklijven slechts voor korte tijd. Lees verder>

Zomercursus 8 juli 2019 – Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.