Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

15 november – Studiedag Eigenzinnige ideeën en verrassende interventies bij hoog conflict na scheiding (B)

Tijdens deze studiedag wordt vanuit verschillende invalshoeken ingezoomd op het thema. De sprekers reflecteren op wetenschappelijke resultaten van scheidingsonderzoek. Ze nemen de invloed van scheiding op de leefstijl, problemen en mogelijkheden van vaders, moeders en kinderen onder loep. En ze geven overtuigende redenen voor het betrekken van het netwerk. In verschillende workshops krijg je methodische handvatten. Lees verder>

19 november – Symposium 52 Stemmen van het kind

Kindermishandeling wordt gezien als één van de grootste  geweldsproblemen van onze samenleving. 119.000 kinderen per jaar worden hieraan blootgesteld, in iedere klas minstens één kind. 
Kinderen waarvan er jaarlijks 52 overlijden aan de gevolgen van kindermishandeling. Dit zijn de harde cijfers en deze moeten omlaag! Tijdens het symposium ’52 stemmen van het kind’ staan de kinderen centraal, geven we kinderen een stem en gaan we in op waarom dit zo belangrijk is. Laten we er samen over in gesprek gaan, want zo moeilijk hoeft dat niet te zijn, zo moeilijk is dat niet! Er heerst een taboe op en in dit symposium laten we zien dát te doorbreken. Lees verder >

21 november – Jaarcongres Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn lastig de wereld uit te helpen – het is en blijft één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat deze situaties eerder in beeld komen. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor huiselijk geweld via campagnes en media geweest, met name ook gericht om bewustwording bij de omgeving te vergroten. Dit congres wil ook een steentje bijdragen. Lees verder>

21 november – Cursus Observatie van ouder-kind interacties

Deze cursus geeft deelnemers een beeld hoe verschillende korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen. Lees verder>

26 november – Training Begeleiden van complexe gezinsproblematiek

In deze training ligt de focus op gerichte kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om vervolgens de overstap te maken naar casuïstiek met medewerking van de bekende ervaringsdeskundige Lucie Kessens. De werkzame factoren die worden behandeld zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan best practices en de meest recente richtlijnen over het werken met multiprobleemgezinnen. Lees verder >

29 november – Congres Parentificatie

Tijdens dit symposium wordt onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door de prominente sprekers geschetst hoe parentificatie kan worden herkend en hoe anno nu de behandeling eruitziet: wanneer je met gerichte interventies de dynamiek van parentificatie vol in focus neemt, maar ook wanneer je er beter ‘af kunt blijven’. Lees verder>

29 november – Met een gezin in de kamer (B)

Spreken met twee of meer gezinsleden in de kamer vraagt veel van de hulpverlener. Verschillende belangen, visies, noden, verlangens circuleren in de kamer, sterk verankerde gezinspatronen werken als een magneet op alle aanwezigen, tussenkomsten worden door de één als steunend ervaren, door de ander als bedreigend … Lees verder>

29 november – Studiedag Meerstemmige verhalen over nieuw samengestelde gezinnen (B)

Op deze studiedag willen we een ander licht laten schijnen op nieuw samengestelde gezinnen zodat we de uniciteit, de verscheidenheid en de rijkdom aan verhalen meer recht kunnen doen. Met een systemisch- contextgerichte bril onderzoeken we de complexiteit en diversiteit van deze samenlevingsvormen en gaan we op zoek naar wat helpt om oude relatiepatronen te wijzigen of los te laten en nieuwe krachtige verbindingen te maken. Lees verder>

9 december – Basisattitude en zelfzorg bij destructieve conflicten tussen ouders

Deze training van één dag is bedoeld voor professionals die regelmatig te maken hebben met heftige conflicten tussen ouders. Het gaat om gezinnen waarbij ouders elkaar demoniseren, de emoties en stress snel oplopen en gevoelens van haat en buitensluiting de boventoon voeren. Lees verder>

10 december – Beschermengelen en duivelse dilemma’s

Wat maakt dat gezinnen wel veerkracht hebben? En hoe kun je dat ondersteunen? Hoe weet je of je op het juiste moment de juiste interventie inzet en misschien toch eerder had moeten opschalen? Een grootvader, de oprichtster van Steunouder Nederland, een beleidsambtenaar, een professional van een jeugdzorginstelling, en een onderzoeker/promovenda belichten ieder vanuit zijn of haar perspectief hoe de veerkracht van een gezin versterkt kan worden en welke dilemma’s zij daarin tegenkomen. Lees verder>

12 december – Jaarlijks Congres – Levend verlies – blijvend verdriet

In deze vijfde editie van het congres levend verlies – blijvend verdriet benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt tijdens verlies en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus. Lees verder>

13 december – Symposium Empower de ouder

Het symposium is een praktisch en inspirerend symposium over Family Centered Care voor verpleegkundigen. Het leert je effectieve technieken waarmee je ouders nog beter kunt helpen hun participerende rol op te pakken. Ook krijg je inspirerende voorbeelden van familie geïntegreerde zorg op de werkvloer te zien. Lees verder>

8 januari – Start Opleiding De-escalatie bij vechtscheiding

Ouders in een vechtscheiding worden zo door hun conflicten in beslag genomen dat zij onvoldoende beschikbaar zijn voor hun kinderen. Dit brengt op de korte en de lange termijn gevolgen met zich mee. Hoe zorg je dat ouders uit hun strijdende ex-partnerrollen stappen en weer gaan samenwerken als ouders in het belang van hun kind? Lees over de vierdaagse opleiding. Lees verder>

30 januari – Samen verder na de zeldzame diagnose

Nog te vaak staan ouders met hun handen in het haar, omdat onvoldoende bekend is wat de effecten zijn van de zeldzame genafwijking bij hun kind. Bij artsen, behandelaars en andere hulpverleners moet beter bekend worden waar expertise over de aandoening te halen is. Tijdens het symposium maken twee ervaringsverhalen duidelijk welke uitdagingen er liggen voor verbetering. Vervolgens gaan experts – klinisch genetici, kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten én ouders – met elkaar hierover in gesprek om met een voorstel te komen. Lees verder>

3-4 februari – Training Praten over seksueel misbruik

Seksueel misbruik is vaak eenzaam leed. Slachtoffers durven er niet over te praten en hulpverleners vinden het moeilijk ernaar te vragen. Hoe kunt u op een laagdrempelijke manier vragen naar seksueel misbruik bij kinderen? Wat moet u juist wél en juist niét zeggen? Wat doet u als uw vermoeden lijkt te kloppen? En hoe communiceert u met de ouders? Lees verder>

6 februari – Ouderbetrokkenheid of Partnerschap?

Betrokken ouders zijn fijn, maar wat is betrokkenheid? Van nauwelijks betrokken ouders tot over-betrokken ouders en alles wat ertussenin zit: wat is de norm en wie bepaalt die? Wanneer doen ouders het goed? En wat vraagt dat van professionals? Lees verder>

11 februari – Congres Multiprobleemgezinnen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen. We zien dat er vaak problemen zijn in de hulpverlening bij deze groep. Werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Tijdens dit congres gaan we in op de stapsgewijze aanpak bij multiprobleemgezinnen. Lees verder >

10 maart – Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen (Kind van Ouder met Psychiatrie/Kind van Ouder met Verslaving) is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Deze twee daagse cursus biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen lees verder>

30 maart – Congres De vaderfactor en schaamte

Wat is de relatie tussen de rol van vaders en schaamte? En wat is de invloed daarvan op forensische problematiek? Hoe ga je om met schaamte in relatie tot psychiatrische behandeling?  Samen met De School voor Transitie en Circle Publishing heeft de RINO Groep Stephan B. Poulter, Amerikaanse klinisch psycholoog en schrijver van o.a. The Father Factor, uitgenodigd als spreker op dit congres. Lees verder>

15 april – Congres Ouder-kindinteracties

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.