Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

6 juli – Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD (B)

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de impact van een kind met ADHD op de opvoeding in het hele gezin. Veel ouders hebben daarbij nood aan (opvoedings)-ondersteuning. Volgens de internationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van ADHD is oudertraining een belangrijke pijler in de behandeling van ADHD. Naast psycho-educatie vormt dit een noodzakelijk onderdeel van de behandeling. Bij voorkeur wordt deze begeleiding aangeboden in groep. We illustreren de opbouw van zulke oudertraining en werken onderdelen concreet uit. Lees verder>

6- 8 juli – Zomercursus Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

Geweld, misbruik of verwaarlozing in gezinnen kan vele vormen aannemen. In deze driedaagse cursus ligt de focus op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. We onderzoeken de (on)mogelijkheid van spreken en afstemming met de verschillende betrokkenen en instanties en zoeken in de veelheid van relationele dilemma’s naar leefbare verhalen. Lees verder>

7 juli – Webinar ‘Duik in de binnenwereld van ouders’

In de hulpverlening aan jonge kinderen is nadenken over wat zich in de binnenwereld van ouders afspeelt altijd nuttig. Veel hulpverleners doen dit de hele dag door. Hierdoor snappen we beter wat gedrag van een jong kind bij hen oproept. Jeffrey Roelofs neemt je in een webinar mee in de mogelijkheden die dit biedt. Centraal staat het op praktische wijze toepassen van de Schematheorie binnen je hulpaanbod. Lees verder>

22 augustus – Zomercursus Systeemtheoretisch denken over gezinnen, jongeren en kinderen (B)

Gezin en gezinsleden vormen met hun omgeving een smeltkroes van min(der) of meer botsende visies op de werkelijkheid. In deze driedaagse cursus zetten we hun wederzijdse betrokkenheid in de verf en zoeken we aansluiting bij hun verhalen over zorgen en last, over verlangens en wensen. We positioneren ons te midden van alle verschillende visies op de moeilijkheden en onderzoeken de mogelijkheden voor verandering. Concepten als gezinsrollen en -posities, omgangsvormen, loyaliteiten en gezinsidentiteit worden hierbij als hulpverleningsinspiraties geëxploreerd. Lees verder>

9 september – Congres De knel van ouderverstoting

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamieken, inzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan. Met als ultieme doel om samen als lerende werkgemeenschap een stap vooruit te maken in de kennis over en het werken met gezinnen waar deze problematiek speelt, opdat de betrokken kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Lees verder>

9 september – Training Het Opvoedkwaliteitenspel!

Een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. Merk je weerstand of schaamte in de gesprekken met ouders? Wil je ouders inzicht geven in hun huidige situatie, maar ben je vooral zelf hard aan het werk? Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen.
Tijdens de training onderzoeken we met elkaar hoe je het zelfvertrouwen van ouders kan bevorderen, hoe je vragen boven tafel kan krijgen en hoe je iemand in beweging zet om zelf (weer) de regie te nemen. Lees verder>

12 september – 4-daagse basistraining Kinderpalliatieve Zorg

De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners. Lees verder>

13 september – Webinar Samen voor stabiele veiligheid

Ben jij ook benieuwd wat jouw rol is bij het herstellen van de veiligheid in gezinnen / huishoudens? Hoe je met gezinnen/huishoudens veiligheidsplannen maakt en hierin ook samenwerkt met andere professionals? Maar ook hoe je na herstel van de directe veiligheid vast kunt stellen met de betrokkenen wat er nodig is voor stabiele veiligheid? Er is de laatste jaren vanuit onderzoek en praktijkervaring steeds meer bekend wat werkt bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit is vertaald naar een visie op gefaseerde ketenaanpak. Voor jou als professional brengt dit verandering in je werkzaamheden mee. De regie op veiligheid ligt nu bij het lokale veld. Dat vraagt van jou een actieve rol bij creëren van veiligheid voor nu en in de toekomst voor de gezinnen waar je mee samenwerkt. Lees verder>

27 september – Masterclass KOPP-kinderen

In uw praktijk behandelt u regelmatig patiënten voor hun problemen, maar naast patiënt zijn zij ook ouder en hebben een gezin. Hoe kunt u als behandelaar van deze ouder ook het kind en het gezin ondersteunen en handvatten bieden? Hoe gaat u het gesprek aan met uw patiënt over het kind? En wat kunt u als zorgprofessional betekenen voor deze kinderen? In deze ochtendmasterclass bieden gz-psycholoog Esther Mesman, preventiewerker en KOPP consulent Maryleen Sorée en coördinator familiebeleid Paulien Coops u praktische tips en handvatten die u kunt inzetten om KOPP-kinderen, van uw patiënt, te ondersteunen. Lees verder>

28 september – Congres Geweld achter de voordeur

Thuis is de plek waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen. Helaas geldt dit lang niet voor iedereen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks ruim één miljoen mensen in Nederland te maken krijgen met huiselijk geweld. Deze omvang, maar ook de impact die het heeft, maakt huiselijk geweld één van de grootste geweldsproblemen in ons land. De preventie en bestrijding van huiselijk geweld vraagt om een goed werkende disciplinaire aanpak met een goede samenwerking tussen betrokken partijen. Lees verder>

30 september – Seminar over samengestelde gezinnen

Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van samengestelde gezinnen, kom dan naar het seminar Samengesteld. De dag bestaat uit lezingen over familieverhoudingen, psychopathologie in complexe gezinssituaties en stiefgrootouders. Daarnaast maak je kennis met enkele boeiende werkvormen over deze thema’s en wordt het nieuwe boek van Corrie Haverkort en Merel Kerremans ‘Mijn kleinkind – jouw kleinkind’ gepresenteerd. Lees verder>

 

4 oktober – Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Op deze studiedag staat docente Gerd Claes stil bij de betekenis en de impact van handicap in een gezin. Wat betekent handicap voor de ‘brusjes’? Hoe handhaven zij zich in dit gezin en op welke manier zoeken zij hun weg? Hoe ga je als begeleider om met deze rouwprocessen van ouders, brussen of grootouders? Hoe ziet ouderschap eruit als je een kind hebt met een handicap? Is daar een model voor of worden dit eigenzinnige of eigenwijze ouders? Door stil te staan bij al deze vragen kun je als professional groeien naar een betere dialoog met ouders. Lees verder>

6 oktober – Workshop Verbindend gezag bij gedragsproblemen

Verbindend gezagGeweldloos verzet en Waakzame zorg zijn onderdeel van Nieuwe autoriteit dat Haim Omer heeft ontwikkeld om negatieve interactiepatronen en machteloosheid te doorbreken. Het biedt handvatten om de band met het kind te versterken zonder dat er in destructief en onacceptabel gedrag wordt meegegaan. In deze online-workshop laat Ilse van den Heuvel zien hoe Nieuwe autoriteit er in de praktijk uit kan zien. Aan de hand van praktische oefeningen komen verschillende interventies van Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan bod. Lees verder>

 

10 oktober – Start Opleiding ouderbegeleiding

In deze 7-daagse opleiding leer je om gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit de ouderschapstheorie. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden. Je krijgt inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en leert hoe je deze kennis en methodes kunt toepassen en integreren in je dagelijkse praktijk. Lees verder>

1 november – Complexe omgangsrelaties na scheiding

De implicaties van een scheiding kunnen enorm zijn. De hechtingsrelaties komen onder druk te staan, soms zelfs zo erg dat een kind niet anders kan dan zich onthechten van een van de ouders. Om het kind rust te geven, trekt een ouder zich vaak terug uit de strijd of het contact. Maar is dat wel zo behulpzaam? Wat betekent het voor een kind? Voor kinderen en ouders zijn dit traumatische gebeurtenissen die langdurige en ernstige gevolgen kunnen hebben. Deze dag staan we uitgebreid stil, met ervaren deskundigen, bij de diverse aspecten die een rol spelen bij complexe omgangsrelaties na echtscheiding en de impact hiervan voor (ex-)partners en hun kinderen. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat ze in deze situatie terecht komen? Lees verder>

7 november – Webinar Samen voor stabiele veiligheid

Ben jij ook benieuwd wat jouw rol is bij het herstellen van de veiligheid in gezinnen / huishoudens? Hoe je met gezinnen/huishoudens veiligheidsplannen maakt en hierin ook samenwerkt met andere professionals? Maar ook hoe je na herstel van de directe veiligheid vast kunt stellen met de betrokkenen wat er nodig is voor stabiele veiligheid? Er is de laatste jaren vanuit onderzoek en praktijkervaring steeds meer bekend wat werkt bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit is vertaald naar een visie op gefaseerde ketenaanpak. Voor jou als professional brengt dit verandering in je werkzaamheden mee. De regie op veiligheid ligt nu bij het lokale veld. Dat vraagt van jou een actieve rol bij creëren van veiligheid voor nu en in de toekomst voor de gezinnen waar je mee samenwerkt. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.