Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

5 september – Start Basisopleiding PPG: Adviserend samenwerken met ouders

De post-bacheloropleiding Basis ‘PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding): Adviserend samenwerken met ouders’ (basisopleiding PPG) richt zich op (beginnende) hulpverleners in de (intensieve) ambulante hulpverlening, die op zoek zijn naar een afgeronde methodiek in het pedagogisch ondersteunen van ouders. Lees verder >

9 september – Emp/Ouderdag: Ouders versterken in rol als zorgregisseur

Emp/Ouder is een driejarig project dat als doel heeft ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zo te empoweren dat zij (nog) beter in staat zijn hun rol als ouder / zorgregisseur van hun kind te vervullen. Op zaterdag 9 september is hierover een informatieve dag in Amersfoort. Lees verder >

12 september – Start driedaagse basistraining Basic Trustmethode Hechting

Een aantal keren per jaar wordt door basic trust de 3-daagse basistraining Basic Trustmethode Hechting gegeven voor jeugdhulpverleners, GGZ-medewerkers, orthopedagogen, psychologen, VHT-ers die zich willen bekwamen in de behandeling van hechtingsproblematiek. Lees verder >

13 september – Samenwerken met ouders

Werken met kinderen of jongeren betekent per definitie dat je met hun ouders te maken hebt. Dit is niet altijd makkelijk. Je komt in jouw werk ouders tegen die dingen doen of zeggen die afwijken van de algemene opvattingen over hoe je als ouder hoort te handelen <lees verder>

14 september – Samenwerking school en ouders: wat vraagt dit van school én ouders?

Dat is het thema van de zesde editie van het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het ook om persoonlijk leiderschap van school en ouders. Met plenaire presentaties van Steven Pont en René Diekstra, beiden veelbesproken psychologen, auteurs, columnisten en presentatoren. Lees verder>

14 september – Masterclass Werken met Jonge Vaders

Tijdens een interactieve lezing behandelt José Koster enkele theoretische aspecten die leiden naar de ‘Ouderbegeleidende positie’. Dit is een hulpmiddel om in ingewikkelde situaties steeds de verbinding met de (aanstaande) ouder te vinden en naast de ouder te blijven staan, in plaats van tegenover. Zij zal deze theorie vertalen naar de specifieke doelgroep van jonge vaders. Lees verder >

19 september – Kinderen scheiden ook! 2.0

In de cursus worden het proces van ouderlijke scheiding en de effecten ervan op ouders en kinderen behandeld, zowel de effecten op kortere termijn (veranderingen, rouw) als op langere termijn (effecten op de biopsychosociale ontwikkeling, relatievorming en ouderschap). Lees verder>

26 september – Congres Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO kinderen en hun ouders

Bij KOPP/KVO-problematiek heeft een individuele ouder weliswaar problemen maar binnen de kortste keren is het kind erbij betrokken zonder dat ouders of buitenstaanders zich dat (voldoende) realiseren.  De individuele psychiatrische en/of verslavingsproblemen van de ouder worden al snel een gezinsprobleem en vormen een verhoogd risico op problematiek bij het kind. Lees verder >

26 september – Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude

Communiceren met ouders is iets dat nagenoeg iedere professional die met jeugdigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, doet. Maar dat wil niet zeggen dat de communicatie met ouders dan ook oudergericht is. Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Lees verder >

28 september – Regiotour Aandacht voor ouderschap (Breda)

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering aan geven? Lees verder>

2 en 23 oktober – Ouderschapsplan in de praktijk

Tijdens deze training leert u te werken met de wettelijke eisen die gesteld zijn aan ouderschapsplannen. Daarnaast zal de specifieke dynamiek van de (ex)partnerrelatie die doorwerkt op het voortgezet ouderschap aan de orde komen; hoe deze positief te gebruiken in plaats van destructief voort te laten woekeren in het ouderschap. Lees verder >

3 oktober – Start zesdaagse cursus Ouderbegeleiding (B)

In deze bijscholing reflecteren we over ouderschap en over het beïnvloedingsproces tussen ouders, kinderen en derden. We geven een kader om na te denken over de unieke positie van de ouderbegeleider en presenteren methodische handvatten voor ouderbegeleiding. Lees verder>

6 oktober – Cursus Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen (B)

Na een scheiding kunnen ouders elkaar over en weer ernstig beschuldigen. Ze strijden over de aanpak van de kinderen en de verblijfs- en omgangsregelingen. In een gevecht over de kinderen wordt de andere ouder verdacht van misbruik of verwaarlozing. Kinderen willen soms niet lees verder >

9 en 31 oktober  – Training ‘Families in beeld’

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Er zijn veel redenen waarom ouders en/of kinderen niet lekker in hun vel zitten. Gezinssituaties zijn vaak complex. Wat kun jij als therapeut doen om meer in je kracht te blijven? Lees verder>

10 oktober – Eéndaagse training Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. In veel gezinssituaties is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Deze uiten zich niet zelden in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel overlast veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving.  Lees verder >

11 oktober – Start Postmaster Opleiding veiligheid in gezinnen met risico’s

Werken met gezinnen waarin kindermishandeling, partnergeweld of seksueel misbruik speelt, vraagt veel van jou als professional. In deze opleiding leer je signalen herkennen, krachten mobiliseren en een effectieve relatie opbouwen met het gezin. Lees verder >

22 november – Cursus Intergenerationeel trauma

Welke rol kan een jeugdtrauma van (één van de) ouders spelen binnen het gezin en hoe kun je hier als hulpverlener alert op zijn. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten. Lees verder>

24 november – Studiedag ‘Zorg voor KOPP / KVO’

Ons land telt meer dan een half miljoen (!) minderjarige kinderen met ouders die lijden aan psychische of verslavingsproblemen, de KOPP/KVO. KOPP/KVO geeft een verhoogd risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen of verslaafd te raken. Vroegtijdig contact met de kinderen is dan ook erg belangrijk. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als de kinderen zelf niet aan de bel trekken en het soms erg lastig is om met ouders te praten over hun ouderschap? Lees verder >

7 december – Congres: Levend verlies – blijvend verdriet

Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en / of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Niet alleen wanneer een kind komt te overlijden, maar ook wanneer het met alle beperkingen van dien verder leeft. Lees verder >

16 januari 2018 – Start TOP PPG/IAG

In de post-bacheloropleiding TOP PPG/IAG (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding/Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) wordt u getraind in het hanteren van de PPG/IAG methodiek. Het gaat hier om een IAG methodiek gebaseerd op de PPG bouwstenen en basistechnieken, die u in een eerdere basisopleiding heeft geleerd. Lees verder>

24 april 2018  – Cursus Genogrammen en tijdslijnen (B)

Op deze dag bespreken we hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. We wegen af we het verleden of de toekomst centraal moeten stellen en hoe we een exploratie van familiegeschiedenis opbouwen. We stellen ook enkele creatieve varianten van deze methodieken voor. Lees verder >

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.