Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

28 januari – Bijeenkomst Wij zien je wel

Regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees verder>

30 januari – 3-daagse masterclass op basis van het Family Systems Trauma model

Een trauma bij familieleden heeft vaak invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties nauwelijks betrokken bij de behandeling. In deze 3-daagse masterclass leert Scott Sells je een structureel-strategische gezinsbehandeling van het getraumatiseerde kind. Het Family Systems Trauma model omvat het hele gezin. Lees verder>

30 januari – Training Een prettig oudergesprek

Veel is er te lezen over hoe je als leerkracht een oudergesprek kunt voorbereiden, structureren en voeren. Minder kun je vinden over hoe je kunt reageren wanneer er in het oudergesprek sprake is van spanning. Wanneer er teleurstelling, weerstand of zelfs boosheid bij de ouder ontstaat. Lees verder>

30 januari – Eindeloos Ouderschap

Anneke Groen en Herman Vuijsje geven een lezing over het boek ‘Eindeloos Ouderschap’, in het Genietcafé, aan het Oude Bornhof in Zutphen. Lees verder>

1 februari – Nationaal Congres School & Ouders

Tijdens het Nationaal Congres School & Ouders hebben we het niet alleen over een goede samenwerking tussen school en ouders, we gaan het ook ‘doen’. Schoolprofessionals en ouders zullen tijdens dit congres inzichten opdoen over de nieuwste ontwikkelingen en over succesfactoren voor een mooie samenwerking tussen school, leerling en ouders. Lees verder>

4 februari – Bijeenkomst Wij zien je wel

Regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees verder>

5 februari – Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen (B)

In een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze inspiratiedag in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm. Lees verder ></

7 februari – Onlosmakelijke band

Elke begeleider krijgt wel eens te maken met een cliënt die een symbiotische relatie met één van de ouders heeft. Uithuisplaatsing van de verstandelijk beperkte zoon of dochter vormt dan een dilemma. Over het algemeen wordt rationeel voor deze vorm van loslaten gekozen terwijl gevoelsmatig de angst om elkaar én zichzelf te verliezen sterker wordt. Lees verder>

8 februari – SNAPJEUH?!? Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders

Sommige van onze cliënten komen uit gezinnen waarvan de ouders lager geschoold zijn, waardoor niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies de therapietrouw kunnen doorkruisen. We vertrekken van een krachtig theoretisch kader waarin de unieke maar tegelijkertijd universele relatie tussen ouders en kind uitgelegd wordt. Daarnaast verdiepen we ons in de specifieke kenmerken van deze gezinnen, krijgen we zicht op wat allemaal speelt in de keuzes die zij maken en het bijhorende gedrag dat ze stellen. Lees verder >

8 februari – Expertise in Ouderschap (Basismodule) De ouderbegeleidende positie

Tijdens de basismodule wordt een theoretisch kader over ouderschap aangeboden waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. We bespreken aannames over ouderschap die helpen om de ‘Ouderbegeleidende positie’ aan te nemen en we kijken naar de heersende sociale en persoonlijke perspectieven op ouderschap. Lees verder>

11 februari – Bijeenkomst Wij zien je wel

Regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees verder>

12 februari – Start Basisopleiding PPG: Adviserend Samenwerken met Ouders

Tijdens deze opleiding, die zes maanden duurt, krijg je gedegen kennis over hoe je met ouders kunt samenwerken. Hoe ouders met een situatie omgaan is namelijk cruciaal voor begrip en vooruitgang. Drie belangrijke thema’s vormen de basis voor wat je leert: oudergericht werken, gespreksvaardigheden en adviserend samenwerken. Lees verder>

14 februari – EMP/Ouder – Liefde is… Festival

Het Liefde is… Festival is een avond voor ouders van een kind met een chronische ziekte of beperking. Met leuke onverwachte workshops, live muziek, lekker eten/drinken, verrassende acts in een verwelkomende ambiance. Lees verder>

14 februari – Eerste hulp bij ouderschap

‘Eerste hulp bij ouderschap’ is bedoeld voor professionals die jonge ouders actief willen begeleiden bij hun prille ouderschap. Hoe voorkom je dat wrijvingen conflicten worden die uitdraaien op een echtscheiding – of erger? Lees verder>

20 februari – Zes gespreksvormen om te praten met ouders in een scheiding

In deze training maken deelnemers op interactieve wijze kennis met zes verschillende gespreksvormen die te gebruiken zijn in de gesprekken met ouders in scheidingssituaties. Ook krijgen zij de mogelijkheid hier kort mee te oefenen. Door middel van verschillende gespreksvormen kan de bewustwording van ouders over het effect van een scheiding op kinderen vergroot worden. Lees verder>

4 maart – Samen-werken met gescheiden ouders (B)

Hulpverlening aan kinderen is onvermijdelijk ook altijd samenwerken met hun ouders.  In het geval van gescheiden ouders is er een bijkomende complexiteit. Gescheiden ouders delen niet altijd dezelfde visie rond wat goed is voor hun kind en wanneer nieuwe partners hun opwachting maken, wordt de complexiteit nog groter. Lees verder>

13 maart – Geweld achter de voordeur

Als huiselijk geweld aan het licht komt, blijkt er vaak sprake van multiproblematiek. De aanpak vraagt dan ook om een goede ketensamenwerking. Wat is uw rol binnen deze keten en de rol van uw partners zoals de gemeente en Veilig Thuis? Hoe ziet de samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode? Welke informatie mag u wel en niet verstrekken? Lees verder>

19 maart – Werken vanuit een oudergerichte attitude

Communiceren met ouders is iets dat nagenoeg iedere professional die met jeugdigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, doet. Maar dat wil niet zeggen dat de communicatie met ouders dan ook oudergericht is. Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Lees verder>

22 maart – Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult

Opvoedingsondersteuning brengt heel wat beloftes met zich mee. Het wil graag op een laagdrempelige wijze handvatten bieden aan ouders, opvoeders en begeleiders. Maar soms duiken hindernissen op: ouders nemen niet zomaar de goedbedoelde en overdachte adviezen ter hand of de interventies beklijven slechts voor korte tijd. Lees verder>

28 maart – Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen

Het congres staat dit keer in het teken van ‘samenhang in de hulpverlening’. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Lees verder>

29 maart – Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Deze cursus geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling, maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld. Lees verder >

8 april – Praktijkmodule Expertise in Ouderschap

Tijdens deze praktijkmodule gaan deelnemers o.l.v. José Koster met een trainingsacteur aan de slag. Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, zal worden geoefend met casuïstiek van de deelnemers in een simulatie met de trainingsacteur. Lees verder>

23 april – Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Lees verder >

Zomercursus 8 juli 2019 – Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen (B)

In deze cursus focussen we op de veranderingsmogelijkheden van dergelijke verontrustende situaties, samen met gezinsleden en met oog voor de vele betrokkenen. We diepen de verschillende facetten van het hulpverleningsproces theoretisch en methodisch uit. Het stoppen van geweldspiralen (o.a. Haïm Omer: geweldloos verzet), installeren van veiligheid (o.a. beveiligingsdialogen) en verschillende ‘verklaringen’ en ethische discours worden onder de loep genomen. Lees verder>

4 november – Trainersopleiding Mindful Parenting

Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen. Lees verder >

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.