Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

15 maart 2024 – Training opvoedkwaliteiten voor professionals

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen. Tijdens de training onderzoeken we met elkaar hoe je het zelfvertrouwen van ouders kan bevorderen, hoe je vragen boven tafel kan krijgen en hoe je iemand in beweging zet om zelf (weer) de regie te nemen. Verder lezen >>

6 juni 2024 –¬†Congres – Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaak te maken met verschillende, met elkaar verweven uitdagingen en problemen, die elkaar kunnen versterken en het oplossen ervan kunnen bemoeilijken. Voor hulpverleners is het ook vaak buitengewoon gecompliceerd om met deze gezinnen te werken. Zij staan voor de moeilijke taak om de verbinding met deze gezinnen aan te gaan en samen te werken aan een kluwen van psychologische, pedagogische en systemische problemen als huiselijk geweld, kindermishandeling, hechtingsproblemen en complexe scheidingen. Ook is er wat deze gezinnen betreft een veelheid aan protocollen, procedures, richtlijnen en evidence-based interventies waar in de alledaagse praktijk rekening mee gehouden dient te worden. Op dit congres staan zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk garant voor een interessant en praktijkgericht programma dat deze problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht. Lees verder>

26 juni 2024 – Webinar – Supporting attachment: single parent households and challenging parental behavior

Het thema van dit webinar is gehechtheid in eenoudergezinnen en uitdagend ouderlijk gedrag.Na een inleidende presentatie van hoogleraar Sheri Madigan (Calgary, Canada) in de meest actuele stand van het onderzoek naar gehechtheid, zal Dr. Or Dagan (New York, VS) spreken over zijn onderzoek naar de verschillen tussen eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen. Hoe verloopt de hechting in het ene gezinstype anders dan in het andere? Zijn er voor- en nadelen aan het hebben van meerdere gehechtheidsfiguren in het gezin? En wat kun je als hulpverlener betekenen wanneer de gehechtheid onder druk komt te staan? Professor Mary Dozier (Delaware, VS) zal ten slotte uitvoerig stilstaan bij wat we als hulpverleners kunnen doen wanneer het gedrag van ouders tot hechtingsproblemen met hun kind kunnen leiden. Lees verder >

21 september 2024 – Training opvoedkwaliteiten voor professionals

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen. Tijdens de training onderzoeken we met elkaar hoe je het zelfvertrouwen van ouders kan bevorderen, hoe je vragen boven tafel kan krijgen en hoe je iemand in beweging zet om zelf (weer) de regie te nemen. Verder lezen >>

21 november 2024 – Jaarcongres Huiselijk Geweld

In de gemeenschap rond een gezin zijn – naast het sociaal netwerk – school, kinderdagverblijf, professionals in de wijk (welzijn, wijkagent, wijkteam, huisarts) de altijd aanwezige schokdempers. Geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik in gezinnen kunnen zij helpen voorkomen, signaleren en de schade die wordt toegebracht helpen beperken. Ook bij gezinnen waar het alsmaar onveilig blijft, kunnen deze schokdempers het verschil maken. Maar hoe kan je dat doen en tegelijkertijd als organisatie en uitvoerend professional recht doen aan je eigen rol en taakopvatting? Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.