Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

2 februari – Genogramma en tijdslijnen (B)

Genogrammen en tijdslijnen dienen niet alleen om informatie te verzamelen of om gezinspathologie te detecteren en te verklaren. Het zijn ook interventie-instrumenten waarmee zowel het verleden en het heden als de toekomst van een familie besproken kan worden. Op deze dag leer je hoe genogrammen en tijdslijnen ingezet kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. Je taxeert of je het verleden of de toekomst centraal moet stellen en welke aspecten in de familiegeschiedenis relevant zijn. Je oefent ook met enkele creatieve varianten van deze methodieken. Lees verder>

6 februari – Cursus Daddycation

We willen het als vader en partner zo goed als mogelijk doen en voelen soms overvraagd in de uitdagingen die een relatie en rolverandering tijdens een zwangerschap, geboorte of opvoeding van een kind met zich mee gaan brengen. Om deze reden is deze cursus ontwikkeld, met als doel te groeien in de vaderrol en balans te krijgen in deze nieuwe levensfase. Lees verder >

06 februari – Workshop Ouderschapsregelingen na scheiding (B)

Conflicten bij ouderschapsregelingen zijn een heikel onderwerp bij bemiddeling. De mediator/bemiddelaar wordt pijnlijk geraakt door felle strijdspiralen die moeilijk te beïnvloeden zijn. In de workshop wordt een stapsgewijs protocol aangereikt om met ouders uit de strijd te blijven en hen aan het werk te zetten om over concrete punten te onderhandelen. We trainen op een attitude om het bemiddelingsproces helder af te grenzen van pedagogische of hulpverleningspraktijken. We geven handvatten aan ouders om hun kinderen een plaats en een stem te geven in het tot stand komen van een verblijfs- en omgangsregeling. Lees verder>

9 februari – Gesprekken met ouders over kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders bij signalen van kindermishandeling is geen makkelijke opdracht. Het is een kunst om in contact te komen en samenwerking te vinden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Als je het onderwerp bespreekbaar wilt maken, kun je zomaar te maken krijgen met je eigen ongemak of een muur van weerstand bij ouders. Eigen ongemak en de weerstand van ouders zijn beter te hanteren als je begrijpt waar die vandaan komen. Lees verder>

17 februari – Verdiepingstraining Opvoedkwaliteiten

Dit is een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. Wil jij met ouders reflecteren op hun ervaring in het ouderschap, maar merk onzekerheid of weerstand? Wil jij het zelfvertrouwen van ouders versterken, zodat ze zelf weer de regie kunnen nemen? Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen. Meer informatie op www.inkura.nl

23 februari – Cursus complexe gezinsproblematiek

Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie met een gezin op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? In deze training ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinsproblemen. De theoriëen en interventies die deel uitmaken van deze training zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan concrete praktijksituaties. Lees verder>

6 april – Training Ouderschap bij psychische problemen

De dagelijkse gang van zaken binnen een gezin is een uitdaging voor ouders met psychische problematiek; er zijn vaak problemen op meerdere leefgebieden en ouders voelen zich tekortschieten in hun ouderschap. Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of verslaving (KOV) hebben een verhoogd risico om zelf psychische problematiek te ontwikkelen en kunnen geparentificeerd raken. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. In deze 2-daagse training voor professionals gaan we aan de slag met hoe goede zorg voor de ouder verbonden kan worden met zorgen voor kinderen. Lees verder>

24 mei – Goed contact met prille ouders

Als je met jonge kinderen werkt, heb je altijd te maken met ouders. Of je nu in het onderwijs, de kinderopvang, een eigen praktijk of op een consultatiebureau werkzaam bent. Ouders die heel verschillend zijn. Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind, dan is goed contact met hen van groot belang. Jij als professional moet weten waar je rekening mee moet houden en wat hierbij de valkuilen kunnen zijn. Zo leer je over de do’s & dont’s om goed met allerlei verschillende ouders samen te werken. Lees verder>

25 mei – Gesprekken met ouders over kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders bij signalen van kindermishandeling is geen makkelijke opdracht. Het is een kunst om in contact te komen en samenwerking te vinden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Als je het onderwerp bespreekbaar wilt maken, kun je zomaar te maken krijgen met je eigen ongemak of een muur van weerstand bij ouders. Eigen ongemak en de weerstand van ouders zijn beter te hanteren als je begrijpt waar die vandaan komen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.