Agenda

Op deze pagina bericht Ouders Centraal over interessante congressen en andere bijeenkomsten. Suggesties zijn van harte welkom: mail naar info@ouderscentraal.nl

5 maart – Masterclass On the road again

In deze masterclass worden eerst de ingrediënten voor een stevige samenwerkingsrelatie verzameld en creëren we veilige grond onder de voeten zodat we samen kunnen spreken, spelen en experimenteren. We exploreren de mogelijkheden van verschillende interventies in de dagelijkse praktijk (reliëf aanbrengen in probleemverhalen, deconstrueren van dominante discoursen, werken met getuigenpraktijken en enquêtes, biografische interviews en solidariteitsteams) die het gevoel van agency kunnen bevorderen. Lees verder>

11 maart – Studiedag Zorg bij (v)echtscheiding

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Scheidingen verlopen helaas niet allemaal even vlekkeloos. Je krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verlies je het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.
Tijdens deze studiedag krijg je inspiratie en handvatten voor het omgaan met knelpunten die je hierin tegenkomt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met je besproken. Lees verder>

11 maart – Webinar: De waarde van verbinding: sociale netwerken van & voor ouders nader bekeken

Het grootbrengen van kinderen is voor veel ouders een verrijkende taak. Tegelijkertijd brengt het ouderschap twijfels, zorgen en druk met zich mee. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 wordt er veel steun uit sociale netwerken verwacht. Is dit terecht? En wat is er nodig voor het verder versterken van deze steun? Het Nederlands Jeugdinstituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau en lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht organiseren dit webinar over sociale netwerken bij het opvoeden en ouderschap en de waarde hiervan. Professionals en beleidsmakers zijn welkom, aanmelden kan via: https://lnkd.in/gFRjXzX

vader en baby

13 maart – Webinar over babycommunicatie voor ouders

In de live online training over babycommunicatie geeft Contact in Beeld ouders inkijk in de wereld van de taal van baby’s. Wat vertelt een baby precies met zijn lichaam, zijn gezichtsexpressie, de stand van de handjes, zijn gebrabbel en gehuil? Door videobeelden beeld voor beeld te bekijken gaan ouders de kleine signalen van baby’s zien. Lees verder>

 

17 maart – Opleiding tot ambassadeur OpvoedParty

Deze opleiding is een inspirerende manier om stil te staan bij een duurzaam inzetbaar aanbod voor ouders. Met deze interactieve intensieve opleiding van 2 dagdelen leer je wat opvoedingsondersteuning zonder betuttelen is. EigenWIJSheid van ouders staat centraal. Moeiteloos kun je de meest lastige opvoedingsvragen verhelderen. We oefenen veel met elkaar en je krijgt voldoende handvatten om daags na de eerste bijeenkomst al aan de bak te kunnen in de praktijk. Lees verder>

 

18 maart – VROEG-webinar ‘Verder na een miskraam’

In zeker een kwart van de gezinnen speelt het verlies van een kind tijdens de zwangerschap. Hetzelfde geldt voor abortus. Dergelijk verlies kan enorme impact hebben op alle gezinsleden, nu en straks. Het VROEG-webinar ‘Verder na een miskraam’ op donderdagavond 18 maart geeft praktische handvatten om de gezinnen die dit overkomt te ondersteunen. Niet alleen nu, maar ook bij een nieuwe zwangerschap. Spreker is Miriam van Kreij, oprichter van Miskraambegeleiding Nederland en auteur van diverse boeken over dit onderwerp. Lees verder>

21 maart – Netwerksteun voor ouders: antigif voor strijd na scheiding

In het kader van conflicten tussen ouders na scheiding is het een misvatting om deze conflicten enkel te beschouwen als moeilijkheden van en tussen deze ouders. Een systemische focus maakt duidelijk dat mensen niet op een eiland wonen, maar in hun visie en positie worden beïnvloed door de vele wisselwerkingen met hun eigen dagelijkse omgeving. Lees verder>

23 maart – Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Elke ouder heeft dromen en verwachtingen ten opzichten van zijn of haar kind. Deze droom wordt ernstig verstoord als ouders vernemen dat hun kind een beperking heeft. Ouders komen terecht in een nieuwe wereld: gehandicapten wetgeving, tegemoetkomingen, aangepast onderwijs. En tegelijkertijd zijn er die ontzettend verwarrende gevoelens: verdriet, onmacht, woede, schuld. Vaak worden ouders vanuit hun omgeving geconfronteerd met allerlei uitspraken en goedbedoelde adviezen die ze moeilijk kunnen vatten en die ouders doen twijfelen of ze wel ‘goed’ bezig bent met hun rouwproces. Lees verder> 

1 april – Training Opvoedkwaliteitenspel

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen. Tijdens de training onderzoeken we met elkaar hoe je het zelfvertrouwen van ouders kan bevorderen, hoe je vragen boven tafel kan krijgen en hoe je iemand in beweging zet om zelf (weer) de regie te nemen. Lees verder>

15 april – Online Congres Samengesteld Gezin 2021

De druk op een samengesteld gezin is hoog. Tijdens het online congres leiden deskundige gastsprekers en tafelgasten je naar meer inzicht en kennis over het begeleiden van kinderen, koppels en ouders die deel uitmaken van een samengesteld gezin. Onder begeleiding van een inspirerende dagvoorzitter en opgeluisterd door praktijkscenes voorspelt het een leerzame en dynamische middag te worden. Lees verder>

30 april – Wat met het ouderschap als er sprake is van contactbreuk tussen ouder en kind? (B)

Ouderschapsregelingen na scheiding hebben tot doel om duidelijkheid en rust te bieden, om beide ouders in hun rechten en plichten te ondersteunen en het kind de kans te geven met beide ouders omgang te hebben. In de praktijk zien we helaas dat dit niet altijd haalbaar is. Jarenlange conflicten tussen ouders na de scheiding hebben een grote impact op de kinderen. En soms leiden deze tot een (fysieke) breuk tussen ouder en kind. We spreken dan van ouderverstoting of contactweigering. In deze webinar buigen we ons over deze complexe situaties waarin relaties onder extreme druk staan. Hoe kan je een ouder blijven stimuleren zich als ouder op te stellen, zelfs als er geen contact meer is? Lees verder>

11 mei Workshop Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen (B)

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg. Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Lees verder>

27 mei Webinar Verbindend gezag bij gedragsproblemen

Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg zijn onderdeel van Nieuwe autoriteit dat Haim Omer heeft ontwikkeld om negatieve interactiepatronen en machteloosheid te doorbreken. In deze online-workshop laat Ilse van den Heuvel zien hoe Nieuwe autoriteit er in de praktijk uit kan zien. Aan de hand van praktische oefeningen komen verschillende interventies van Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan bod: zoals relatiegebaren, vastberaden aanwezigheid, uitgestelde reactie, escalatie-ladders en sit-ins. Lees verder>

17 juni – Online Congres Goed genoeg ouder- en opvoederschap

Hulpverleners en leerkrachten hebben in de praktijk echter regelmatig te maken met dilemma’s waarbij de vraag speelt of er binnen bepaalde gezinnen sprake is van een opvoedsituatie die goed genoeg is? En wat te doen als de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en de opvoeding tekort schiet? Hoe zorg je dat je in de ondersteuning en begeleiding voldoende onderscheid maakt tussen iemands ouderschap en diens opvoederschap? Lees verder>

9 november – Inspiratiedag Kennismaking Nieuwe Autoriteit (B)

Geweldloos verzet / nieuwe autoriteit is een benadering die door Haim Omer en zijn team aan de universiteit van Tel Aviv is ontwikkeld en ondertussen internationaal verankerd raakt. Tijdens deze inspiratiedag verkennen we hoe deze visie aan ouders en professionals houvast geeft om het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd zorgend en nabij te blijven. Kernconcepten hierbij zijn de-escalatie, aanwezigheid, het doorbreken van dwingende interactiepatronen, betrokkenheid en het op touw zetten van een netwerk van betekenisvolle anderen. Lees verder>

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.