LAATSTE ARTIKELEN

Contact tussen ouders op gemengde school extra belangrijk

Leerlingen van diverse afkomsten lijken op de Amsterdamse Indische Buurt School soepel te mengen. Twee moeders, Elizabeth Venicz en Mirjam Bosgraaf, onderzochten hoe dit...

Samen voorbereiden op bevalling én komst van baby

Een kindje krijgen is een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven. Daar bereiden we ons dus goed op voor, zou je denken. Toch schort er...

Impact seksueel misbruik na uithuisplaatsing echoot na in pleeggezin

Wanneer kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik, heeft dit grote impact op hun leven. Zulke ervaringen hebben invloed op de manier waarop deze kinderen...

Documentaire over gezinnen met autistisch kind in Marokko

De documentaire Don't Forget Me volgt drie gezinnen met kinderen in het autismespectrum in Marokko. De ouders hebben moeite om hen te onderwijzen zonder enige...

Uitlegvideo’s over opvoeden in het Nederlands en Arabisch

Je kind opvoeden in Nederland kan voor mensen die hier naartoe zijn gevlucht best ingewikkeld zijn. Om nieuwkomers op weg te helpen, heeft Gezond...

Krap budget ouders verkleint kansen in hbo

Mbo-studenten uit armere milieus hebben significant minder slagingskansen als zij doorstromen naar het hbo. Bij studenten die vanuit de havo instromen in het hbo...

Onopvallende kinderen van ‘probleemouders’ te weinig in beeld

Eén op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan een psychische ziekte. Deze kinderen lopen daardoor twee...

Steeds meer ouders worstelen met handhaven schermtijdregels

Gezinnen worstelen vandaag de dag met het handhaven van gezonde schermtijdroutines. Veel ouders voelen zich bovendien schuldig omdat ze voor de neus van hun...

Hoofdrol ouders bij identiteitsvorming jongeren

Jongeren zijn over het algemeen positief over de rol van hun ouders, als het gaat om de vorming van hun identiteit. Dat blijkt uit...

Eerste scheidingsgolf ebt lang na

Bij de eerste grote scheidingsgolf vanaf de jaren zeventig verdween één op de vijf vaders buiten beeld, blijkt uit een groot onderzoek onder hun...