LAATSTE ARTIKELEN

Beeldverhaal over moeizaam ouderschap

"Voordat je je eerste kind hebt gekregen, weet je niet hoe het is om kinderen te hebben", vertelt de Vlaamse illustrator Judith Vanistendael in...

Goed scheiden vraagt om verbindende aanpak 

In een oplage van 20.000 exemplaren wordt in de tweede week van november het magazine Echt Scheiden verspreid onder juridische professionals. Het magazine bevat...

Voors en tegens van op oudere leeftijd moeder worden?

Vrouwen zijn steeds ouder als ze hun eerste kind krijgen. Dat vergroot de medische risico’s tijdens de zwangerschap, maar het opvoederschap is er vaak...

Film doorbreekt taboe over schaduwkanten ouderschap

Het is ongebruikelijk en misschien wel taboe om te praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van opvoeden en de dingen die daarin misgaan. In...

Vijf gemeenten kiezen voor maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen

Het komende jaar gaan vijf gemeenten aan de slag met een domeinoverstijgende maatwerkaanpak. Hiermee helpen zij twintig multiprobleemgezinnen in hun gemeente die vastlopen. De...

Doorbreek vicieuze cirkels van kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling gaat vaak van generatie op generatie door. Met het ‘Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ willen de...

Podcast over psychosegevoelige zoon met PDD-NOS en verslaving

De zoon van Marion Wartena krijgt op vierjarige leeftijd de diagnose PDD-NOS en in zijn pubertijd gaat het helemaal mis. In de tiende podcastaflevering...

Veel ruzie in gezinnen door gamegedrag kinderen

Ouders en kinderen hebben regelmatig ruzie over gamen. 86 procent van de ouders zegt weleens onenigheid met de kinderen te hebben over hun gamegedrag....

Kinderen corrigeren steeds vaker ouders op sociale mediagedrag

Ouders maken zich vaak zorgen over het sociale mediagebruik van hun kinderen. Maar ouders posten zelf ook steeds meer via hun telefoon of tablet....

Leren van integrale aanpak Droommoeders

In het project Droommoeders van de Droomfabriek krijgen jonge moeders intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De uitgangspunten baseerden zij op de Mobility...