LAATSTE ARTIKELEN

Gezocht: Vaders met kind van 2 t/m 5 jaar!

De Universiteit van Amsterdam doet, in samenwerking met Basic Trust, onderzoek naar de relatie van vaders met hun kind van 2 t/m 5 jaar....

Digitaal magazine helpt JGZ om ouders te ondersteunen

Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd positieve, preventieve voorlichting en tips geven. Met dat doel voor ogen heeft GGD regio Utrecht een digitaal magazine...

Handvatten voor verbeteren gezamenlijke besluitvorming in geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming is een essentiële component van hoogwaardige geboortezorg. Op dit punt valt nog het nodige te verbeteren. Onderzoek toont aan dat er behoefte...

Ouders willen kindermarketing aan banden leggen

Veel ouders hebben moeite met kindermarketing, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Met name de ongezondheid van vele producten is hen een doorn...

Boeiend theater over leven met meervoudig beperkt kind

Hoe is het om met een kind te leven dat voortdurende zorg nodig heeft? Daarover gaat de theatervoorstelling ‘Lastige Ouders’. Een persoonlijk verhaal over...

NIX-blad maakt ouders bewust van risicogedrag pubers

De NIX18-campagne maakt ouders bewust van hun invloed op het rook- en drinkgedrag van hun kind. Het blad ‘Help een puber’ maakt ouders op...

Hoe kindertrauma levenslang gevolgen heeft

In een TED-lezing legt kinderarts Nadine Burke Harris uit dat de herhaalde stress van misbruik en /of verwaarlozing reële, tastbare effecten heeft op de...

Input ouders gevraagd voor checklists EMB-pubers

Ouders van pubers met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben behoefte aan ervaringsdeskundigheid over deze leeftijdsgroep. De BOSK wil die deskundigheid bundelen in checklists....

Casemanagement veelbelovend bij problematische gezinnen

Intensief Systeemgericht Casemanagement is een veelbelovende aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De methode is bedoeld om de veiligheid van kinderen te vergroten en een...

Overwaardering kind wakkert narcisme aan

Hoe kunnen we kinderen zelfwaardering aanleren zonder narcisten te kweken? Studies van ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman laten zien dat het mis kan gaan: soms wakkeren...