LAATSTE ARTIKELEN

Laat stress ontwikkeling baby niet negatief beïnvloeden

De geboorte van een kind staat bekend als een groot geluksmoment. Toch gaan veel jonge ouders gebukt onder stress. “Adequate hulp in een vroeg...

Vaderrol in gezin neemt vooral toe als vrouw werkt

Vaders zijn meer betrokken bij de zorg voor hun kind als hun vrouw meer werkt. Daarnaast houden vaders met een hoger opleidingsniveau zich meer...

Maak seksualiteit onlosmakelijk onderdeel van de opvoeding

Als ouders vanaf jonge leeftijd met hun kind praten over seksualiteit, intimiteit en relaties voelen kinderen meer ruimte om later ook vragen stellen en...

Toename ongewenste kinderloosheid door uitstellen ouderschap

Veel mensen wachten met het krijgen van kinderen tot ze een partner, een vaste baan of een eigen huis hebben. Zij blijven het ouderschap...

Lange zomervakantie te grote uitdaging voor combineren werk en zorg

Meer dan de helft van alle ouders ziet de zomervakantie als een te grote uitdaging. De combinatie werk en gezin geeft veel stress gedurende...

Inkomen vrouw daalt sterk na komst eerste kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van hun eerste kind, terwijl er voor de vaders een zeer beperkt effect is...

Mishandelingsverleden risicofactor in overgang naar ouderschap

Een geschiedenis van kindermishandeling is een risicofactor voor de overgang naar het ouderschap. Met name ervaringen van vaders met een mishandelingsgeschiedenis behoeven meer aandacht,...

Meegeefboekje ondersteunt bij vormgeven ouderschap

Veel ouders zijn niet goed voorbereid op de komst van een kind. Dit leidt nog altijd tot een alarmerend hoog percentage scheidingen. Een ‘meegeefboekje’...

Ouders maken film over gevaren internet challenges

Uitdagingen op het internet variëren van een onschuldige opdracht tot een gevaarlijke handeling. Geert en Anita Reynders uit Arkel verloren twee jaar geleden hun...

Tien apps voor overzichtelijk co-ouderschap

Veel ouders kiezen na een scheiding voor co-ouderschap. Maar hoe coördineer je dat? Tien apps, waarover het Parool uitvoerig bericht, maken het gezinsleven na een...