LAATSTE ARTIKELEN

Waardegedreven zorg in de schijnwerpers

Recensie: ‘Dit is waardegedreven zorg. Veranderen vanuit systemisch perspectief’ door Bob de RaadtWaardegedreven zorg gaat over de samenwerking en afstemming tussen de eerste-, tweede-...

Signaleren van armoede en schulden vereist actievel rol van jeugdprofessionals

Het signaleren van armoede door jeugdprofessionals is essentieel om kinderen en gezinnen in een vroeg stadium te helpen. Jeugdprofessionals moeten leren doorvragen, tussen de...

Grootouders en kleinkinderen varen wel bij sterke onderlinge band

Een nauwe relatie tussen grootouders en volwassen kleinkinderen heeft een meetbaar effect op het psychologisch welzijn van beide partijen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dit...

Zes tips om gezinnen die in armoede leven te ondersteunen

Meer dan 10 procent van de kinderen in Nederland leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Hun financiële problemen gaan vaak...

Extra aandacht nodig voor kwetsbare gezinnen in de jeugdzorg

Eén op de vijf gezinnen die gebruik maken van jeugdzorg is een multigebruikhuishouden. Dit houdt in dat deze gezinnen ook gebruik maken van andere...

Handige app voor ouders van kind met een beperking

Hoe leer je een kind met een slechte fijne motoriek om zelf tandpasta op een tandenborstel te doen? Hoe zorg je ervoor dat je...

Betrouwbare filmpjes ontwikkelen over pesten, driftbuien en gezond leven

Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen raadplegen over opvoeden? Die ambitie pakt Opvoedinformatie.nl op met JGZ-organisaties uit...

ScheidingsATLAS voor uit elkaar gevallen gezinnen

Scheiden heeft vaak enorme impact op het leven van gezinnen. Tot nu toe was er geen laagdrempelige training voor ouders om met het verlies...

Meervoudige identiteit brengt extra opvoeduitdagingen met zich mee

Eén op de vijf ouders met een migratieachtergrond in Nederland is van de tweede generatie. Welke waarden vinden deze ouders belangrijk om aan hun...

Verhalen van ouders over zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind

Hoe ervaren ouders de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind? Op de nieuwe website kindzorgervaring.nl staan hun verhalen. Lotgenoten vinden hier steun en herkenning. Zorgverleners...