LAATSTE ARTIKELEN

Extra steun nodig voor kinderen van ouders met licht verstandelijke beperking

Gemeenten zijn positief over het Buitenshuisproject: KOPP/KVO-kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie krijgen kinderopvang, huiswerkbegeleiding of een vrijetijdsclub aangeboden. Het Trimbos-instituut zoekt nu...

Handvat voor gesprek met ouders over sondevoeding kind

De ‘Praatplaat’ is een steun in de rug voor ouders van kind met sondevoeding. Het hulpmiddel vormt een handvat voor de bespreekmomenten van zorgprofessionals...

Film ‘Dit is ons leven’

In Nederland leven ongeveer 10.000 gezinnen met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. De ontwikkelingsleeftijd bij deze kinderen ligt onder de 24 maanden. De...

Handvaten voor ouders van kind met chronische aandoening of beperking

De vrij te gebruiken  tool Take Care, ontwikkeld door de Hogeschool Rotterdam, biedt ouders van een kind met een chronische aandoening of beperking handvaten...

Netwerk stimuleert betrokken vaderschap

Mankracht Groningen is een netwerk van mannen en vaders dat activiteiten organiseert rondom thema’s als sport, culturele diversiteit, betrokken vaderschap en persoonlijke ontwikkeling. Mankracht...

Ervaringen met vadervleugel in gevangenis positief

Gedetineerde vaders in de gevangenis in Veenhuizen kunnen sinds een jaar meedoen aan een project dat het contact tussen hen en hun kinderen verbetert....

Portaal voor ouders bij opname kind op Intensive Care werkt

De inzet van een digitaal portaal voor ouders van kinderen op de Intensive Care voor Kinderen (ICK) bij het VUmc krijgt belangstelling van andere...

Ouders gevraagd voor campagne Dat Kan Ik Zelf Wel

Voor het maken van de campagne Dat Kan Ik Zelf Wel is de BOSK op zoek naar ouders. Ouders die vertellen hoe zij omgaan...

Kabinet investeert in centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt drie miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra...

Handvatten psychosociale ondersteuning voor gezinnen bij langdurig zieke kinderen

Bij goede zorg hoort zowel aandacht voor het lichamelijke als voor de sociale en emotionele balans van kind én gezin. Maar daarover praten blijkt lastig,...