LAATSTE ARTIKELEN

Psychische klachten leiden niet per definitie tot falend ouderschap

“Er bestaat geen ouderschap dat louter goed of slecht is”, stelt Nicky Van Havere. “Dit geldt ook voor jongvolwassenen met psychische klachten die zélf moeder of...

Binnen hulpverlening mist aandacht voor ouders met autisme

Contact maken met ouders met autisme blijkt maar al te vaak een struikelblok in de hulpverlening. Dubbel vervelend, want juist dóór hun autisme lopen...

Hulpaanbod gebaat bij aansluiting vinden bij ouders

Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een baby, peuter of kleuter dan is goed contact met ouders van groot belang. “Soms is de...

Kind gebaat bij serieuze rol vader tijdens eerste 1000 dagen

In de geboortezorg krijgt de rol van vaders in de eerste 1000 dagen veelal slechts mondjesmaat aandacht. Bob de Raadt is al jarenlang pleitbezorger...

Grip krijgen op wat werkelijk speelt binnen gezinnen

Veel opvoedvraagstukken kunnen op gedragsniveau worden opgelost. Dit geldt niet voor zich herhalende hardnekkige patronen. “Dan is een andere aanpak aan te raden”, weet...

Buitententoonstelling over ouders met psychische problemen

In de reizende buitententoonstelling KIND VAN worden 19 volwassenen geportretteerd die opgroeiden met een ouder met psychische- en/of verslavingsproblemen. De tentoonstelling is nu te...

Haken en ogen bij creëren gezinsvriendelijke werkomgeving

Maar liefst vier op de vijf moeders vinden terugkeren op hun werk moeilijk. Daarnaast ervaart de helft van de werkende ouders met kinderen van...

Pakkend theater belicht impact van verborgen zorg

Vanaf 30 maart toert Broos door het land. Broos is een muzikale, ontroerende en hoopvolle voorstelling over hoe je jezelf kwijt kunt raken in...

Nieuw behandelmodel voorkomt veel uithuisplaatsingen

Koraal is recent gestart met de pilot van Kind IN Gezond Systeem (KINGS) in Noord-Brabant. De aanpak kan veel uithuisplaatsingen voorkomen. Centraal staat een...

Hulpmiddel ondersteunt gesprek over huiselijk geweld 

Professionals die te maken krijgen met huiselijk geweld dragen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gezin. Tot actie overgaan is niet altijd...