LAATSTE ARTIKELEN

Handreiking opvoedondersteuning vluchtelingen

Veel vluchtelingengezinnen hebben baat bij informele opvoedondersteuning. Het is van belang dat de interventies op dit gebied goed aansluiten op de vragen van nieuwkomers....

Intensieve interventie heilzaam bij vechtscheiding

Voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding. Dát is de inzet van de interventie 'Recht doen aan je kind’. Via een intensief...

Lezen stimuleert verbeeldingskracht

De verkoop van kinderboeken zit in de lift. Kinderpsychologen en schrijvers zien verschillende redenen: ouders bezuinigen niet op de educatie van hun kinderen en...

De Opvoedtakel winnaar Bert Prinsenprijs

De Opvoedtakel van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen heeft de Bert Prinsenprijs gewonnen. Volgens de jury is de aanpak om het opvoeden...

Ouderlijke steun belangrijk in voorkomen crimineel gedrag

Ouders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van delinquent gedrag bij jongvolwassenen in Nederland. Hoewel de rol van ouders verandert als kinderen volwassen...

Ouderlijke status beïnvloedt loopbaan kind

Het opleidingsniveau van ouders heeft invloed op de loopbaanambities van hun kinderen. Daarom is het van belang dat er op scholen meer aandacht komt...

Voorkom overdracht van problemen

Naar schatting pleegt een derde van de kinderen die opgroeiden in een agressieve omgeving later ook geweld tegen zijn/haar eigen kinderen. Hoe voorkom je...

Laat ouders na scheiding van huis wisselen

Bird nesting. Deze twee woorden staan voor een andere manier van wonen na scheiding: niet het kind, maar de ouder wisselt van huis. Kinderen...

Kinderen betrokken bij merendeel scheidingen

Jaarlijks vinden er gemiddeld 33.000 echtscheidingen plaats. Bij 56 procent daarvan zijn kinderen betrokken. Stellen met twee kinderen scheiden het vaakst. Bij de gemiddeld...

Kindermishandeling terugdringen vraagt om trendbreuk

Doorontwikkeling van bestaande interventies is nodig om kindermishandeling effectief te voorkomen. Daarvoor biedt nieuw onderzoek veel aanknopingspunten. Het rapport bevat informatie over de 5...