LAATSTE ARTIKELEN

Spel biedt ouders herkenning, erkenning en inspiratie

Het Ouderschapsspel stimuleert een gesprek dat ouders herkenning, erkenning en inspiratie biedt. De gespreksthema’s en vragen zijn bedacht door ouders. Een filmpje maakt de...

Poster bevordert positief ouderschap

Positief Ouderschap richt zich op het ontwikkelen van een sterke relatie tussen ouder en kind op basis van communicatie en wederzijds respect. ‘Zero to...

Ouders kunnen negatieve interpretaties kind bijsturen

Soms gaat er iets mis in het spel en kleuters kunnen de toedracht hiervan verschillend interpreteren. Maar kinderen die vaak denken dat er opzet...

Persoonlijkheidskenmerken voorspellen ouderschap

Gegevens over de liefdes- en ouder-kindrelatie, gekoppeld aan karaktereigenschappen, leveren een schat aan informatie op. Zo blijken persoonlijkheidskenmerken als zelfcontrole en extraversie goed te...

Maandenlang vaderschapsverlof kan hoop ellende voorkomen

“Stuur mannen bij de geboorte van hun kind het liefst maanden naar huis”, adviseert Peter Bos, experimenteel psycholoog bij de Universiteit Utrecht, onderzoeker van...

Buurtgezinnen zet samen opvoeden op de kaart

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben, worden gekoppeld aan een stabiel...

Aantal pleeggezinnen in de lift

In 2017 zijn 2.647 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 7% meer dan in 2016. Daarmee is de instroom van pleegouders, na een dip...

Stimuleer taalontwikkeling in multiculturele gezinnen

Actief Ouderschap heeft ‘TOLK voor taalontwikkeling’ aangekocht om in 2018 in heel het land circa duizend ouderbijeenkomsten te faciliteren. Het programma versterkt ouderbetrokkenheid bij...

Project maakt bijzondere momenten met zorgkind zichtbaar

Het project Emp/Ouder wil alle facetten van het ouderschap voor een zorgkind voor een breed publiek zichtbaar maken. Ouders worden opgeroepen hun persoonlijke leuke,...

Prima dat ouders maar wat aanrommelen

‘Maak het uzelf niet te lastig en vertrouw uw eigen onderbuik’. Aldus luidt kort en goed het opvoedadvies van René van der Veer. De...