LAATSTE ARTIKELEN

Meer betrokken vaderschap vereist cultuuromslag

Vaders willen na de geboorte van hun kind meer betrokken zijn bij de zorg, maar nemen daarvoor nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun...

Online oefencasus verbetert samenwerking rond onveilige gezinnen

Het bewustzijn en de competenties vergroten van professionals die werkzaam zijn in de wijk om via deze weg het samenwerken aan de veiligheid in...

Ouders ervaren voor én na kraamtijd druk van werkgever.

Langer betaald verlof én een betere balans tussen werk en privé. Dát zijn enkele behoeften van ouders die komen uit een peiling onder het...

Passende zorg schiet tekort bij chronische aandoening of beperking

Het perspectief van jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis en dat van hun ouders wordt veel te weinig betrokken bij de plannen...

Betrek perspectief ouders bij plannen voor de jeugdhulp

Veel jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis heeft meer behoefte aan hulp en ondersteuning. Het is essentieel dat samen met deze kinderen...

Ouderschapsbeoordeling in combinatie met veilig opgroeien veelbelovend

In complexe probleemsituaties staat het ouderschap in gezinnen met met zuigelingen en peuters onder grote druk. Het interventieprogramma ‘Towards a safe home’ kan dan...

Onpartijdige houding cruciaal in gezin met zorgmijdende ouders

Zorgmijding door ouders binnen de GGZ kan risico’s opleveren voor kinderen. “Het is van groot belang om dit te voorkomen”, geeft Gerard Lohuis aan....

Kinderen uit één gezin na uithuisplaatsing niet scheiden

Als meerdere kinderen uit één gezin uit huis worden geplaatst, moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat ze in hetzelfde pleeggezin of...

Multidisciplinaire aanpak haalt geweld uit het gezin

Als er een ernstige dreiging van geweld in het gezin is, kan de multidisciplinaire aanpak van ‘Take a Break’ een oplossing bieden. Binnen zes...

Kaartspel faciliteert ouderbetrokkenheid

Steeds meer scholen organiseren aan het begin van het schooljaar startgesprekken waarbij zowel ouders als leerling aanwezig zijn. Het Kaartspel Startgesprek Ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS is...