LAATSTE ARTIKELEN

Deel ervaringskennis met huiselijk geweld en kindermishandeling

Als professional je eigen ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling delen is niet vanzelfsprekend. Toch staan zowel cliënten als (aankomend) professionals hier positief tegenover....

Uitvoeren Meldcode bij vermoedens huiselijk geweld meer dan een stappenplan

Het is van essentieel belang dat professionals bij het toepassen van de Meldcode het partnerschap met ouders behouden. Hoe kunnen professionals dit doen? Wat...

Bescherm kinderen bij echtscheiding met rouwtherapie

Rouwtherapie bij echtscheiding moet kinderen beter beschermen tegen ruziënde ouders. De methode zorgt ervoor dat gescheiden partners hun relatie emotioneel goed afsluiten en daardoor...

Podcast over rouw en verlies bij pleegkinderen

Rouw en verlies is een onderwerp waar alle pleegkinderen mee te maken krijgen als ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. En ook...

Geef ouders rol bij medische ingrepen bij kinderen

Ouders kunnen een grotere rol spelen bij het voorkomen van angst, pijn en stress tijdens medische handelingen dan ze nu doen. De kans daarop...

Opleidingsniveau speelt rol bij al dan niet aanvragen van aanvullende zorg

Hoe minder sociale steun hoog opgeleiden krijgen, hoe vaker ze aanspraak maken op de aanvullende zorg die JGZ biedt. Bij lager opgeleiden is dit niet het...

Kritiek ouders extra gevoelig voor depressieve pubers

‘Je bent slordig, ruim je kamer op.’ ‘Wat ben je lui vandaag, ga je huiswerk maken’: kritiek is nooit leuk om te...

Verbeterpunten voor de rechtsbescherming in de jeugdzorg

Rechtsbescherming is meer dan alleen juridische bijstand als gezinnen te maken krijgen met de jeugdbescherming. Het begint met goed luisteren naar ouders en kinderen....

Betekenisgeving bij ernstige ziekte en overlijden ondersteunt

Ernstige ziekte of overlijden van een kind kan de wereld van ouders op zijn kop zetten. Het komt dan ook regelmatig voor dat ze...

Migranten vaders aan het woord over hun opvoedrol

Vaders met een migratieachtergrond zijn nog weinig in beeld bij opvoedondersteuning. In een verkennende studie laat KIS 35 vaders van verschillende achtergronden aan het...