LAATSTE ARTIKELEN

Congres Vaders in de 21e eeuw

Welke rol spelen vaders in het leven van het ongeboren en jonge kind? Het Congres Vaders in de 21e eeuw, een initiatief van NIP...

Rol voor Jeugdgezondheidszorg in tegengaan schooluitval

Schooluitval is niet alleen een probleem van het onderwijs, maar ook een probleem van de publieke gezondheid. Als de Jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en ouders...

Ouders vinden jong aanleren techniek belangrijk

Tweederde van de ouders van 2- tot 6-jarigen vindt het belangrijk dat hun kinderen kennismaken met de laatste technologische ontwikkelingen. Ze bereiden hun kinderen...

Anders omgaan met conflict over onderwijs aan downkinderen

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft een nieuwe casus gemaakt over een conflict tussen ouders van een meisje met downsyndroom en een...

Sexting tegengaan via bewustzijnscampagne ‘Het Gesprek’

Het versturen van naaktfoto’s of andere seksueel getinte foto’s van kinderen via smartphone, tablet of computer, zorgt voor steeds meer problemen. In Amsterdam is...

Vergoot ouderbetrokkenheid bij sport- en beweeggedrag kinderen

Om kinderen een actieve en gezonde leefstijl aan te leren, is betrokkenheid van ouders essentieel. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Kenniscentrum Sport...

Merendeel ouders van kind met kanker past zich psychisch goed aan

Een groot deel van de ouders lijkt zich goed aan te passen aan het feit dat een van hun kinderen kanker heeft gehad. Niettemin...

Handvatten voor succesvolle samenwerking met ouders

Hoe krijg je als professional een goede band met alle ouders? De Sardes-special ‘De stem van ouders voor succesvolle samenwerking’ laat zien hoe professionals...

Kijkje in de keuken van multidisciplinaire wijkteams

In de regio's Holland-Rijnland en Den Haag zijn sinds drie jaar multidisciplinaire wijkteams actief, ook wel Jeugd- (en Gezins)teams genoemd. Een rapport van het...

Gezinsgerichte interventie erkend

Gezin Centraal is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar met ernstige...