LAATSTE ARTIKELEN

Ondersteun ouders van uithuisgeplaatst kind bij bezoekregeling

Ouders van uithuisgeplaatste kind ervaren de bezoekregeling met hun kind als waardevol en moeilijk tegelijkertijd. Gezinshuisouders kunnen hen ondersteunen door gastvrijheid, betrokkenheid en erkenning...

Platform ouders.nl volledig vernieuwd

Ouders.nl helpt ouders met handige artikelen en een gastvrij forum hun wereld verbreden. Onlangs is de website compleet vernieuwd. Laagdrempelig, eerlijk en lockdownproof. Bij de...

Topsitters staan ouders bij in beperken schermtijd

Vrijwel ieders schermtijd is toegenomen sinds Corona, zo ook die van kinderen. Tijdens de lockdown steeg het aantal uren dat kinderen achter een device...

Netwerk gaat pleeggezinnen bijstaan

Het ‘Mockingbird Family Model’ kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen. Ook kan het model bijdragen aan het realiseren van stabielere...

Gesprekshandreiking verbetert aanpak kindermishandeling

Onlangs was de presentatie van het Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Maar wat kun je hier...

Over-leven met zorg voor ouders én brussen

Deze onzekere tijd vergt veel veerkracht van ouders en brussen van een kind met zorg. Hoe dan toch tijd voor jezelf houden? Over die...

Samen zorgen voor passende hulp aan probleemgezinnen

Veel gezinnen kampen met complexe en meervoudige problemen. Alle zeilen dienen te worden bijgezet om te zorgen voor een stabiele en kansrijke jeugd voor...

Module bereidt mannen voor op het ouderschap

In de verloskundige zorg richten professionals zich vooral op de zwangere vrouw. De nieuwe Centering Partnermodule brengt daar verandering in. De module, een aanvulling...

Regierol voor gemeenten bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin. Goede praktijkvoorbeelden laten de meerwaarde zien als alle partijen...

Kwart van pleeggezinnen twijfelt over volhouden

Bijna een kwart van de pleeggezinnen maakt zich zorgen of ze pleegzorg in de huidige omstandigheden kunnen volhouden. Bij een deel van deze groep...