LAATSTE ARTIKELEN

Buitententoonstelling over ouders met psychische problemen

In de reizende buitententoonstelling KIND VAN worden 19 volwassenen geportretteerd die opgroeiden met een ouder met psychische- en/of verslavingsproblemen. De tentoonstelling is nu te...

Haken en ogen bij creëren gezinsvriendelijke werkomgeving

Maar liefst vier op de vijf moeders vinden terugkeren op hun werk moeilijk. Daarnaast ervaart de helft van de werkende ouders met kinderen van...

Pakkend theater belicht impact van verborgen zorg

Vanaf 30 maart toert Broos door het land. Broos is een muzikale, ontroerende en hoopvolle voorstelling over hoe je jezelf kwijt kunt raken in...

Nieuw behandelmodel voorkomt veel uithuisplaatsingen

Koraal is recent gestart met de pilot van Kind IN Gezond Systeem (KINGS) in Noord-Brabant. De aanpak kan veel uithuisplaatsingen voorkomen. Centraal staat een...

Hulpmiddel ondersteunt gesprek over huiselijk geweld 

Professionals die te maken krijgen met huiselijk geweld dragen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gezin. Tot actie overgaan is niet altijd...

Werk brengt kwaliteit ouderschap meer en meer in de knel

Ouders besteden meer tijd aan werk en carrière dan in 2015. Hierdoor zien ze hun kinderen minder en hebben ze minder tijd voor zichzelf....

Meer oog nodig voor kinderen van ernstig zieke ouders

Veel kinderen hebben een ernstig zieke ouder. Vaak staat dan de zieke patiënt in alles centraal. Het position paper “Ik doe er toch ook...

Belang ouders en kinderen onderbelicht in familie- en jeugdrechtzaken

Ouders en kinderen worden niet voldoende beschermd bij rechtszaken die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor hun leven. Dat komt naar voren uit gesprekken die...

Nieuwe wet verbetert hulp aan gezinnen met meerdere problemen

Bij de Tweede Kamer is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid...

Eerste 1000 dagen gebaat bij betere bedrijfsgezondheidszorg

Op 14 juni 2022 kwamen meer dan zeventig academici, beleidsmedewerkers en werkgevers uit twintig verschillende Europese landen naar Amsterdam. Tijdens dit multidisciplinaire congres -...