LAATSTE ARTIKELEN

Erasmus MC zoekt meer (aanstaande) ouders voor bevolkingsonderzoek

Vanaf deze week kunnen Rotterdammers rekenen op een folder in hun brievenbus om zich aan te melden voor het bevolkingsonderzoek Generation R Next als...

Stiefouders in de knel na relatiebreuk

Zo’n 10 procent van de Nederlandse gezinnen met thuiswonende kinderen is een stiefoudergezin. Wat zijn de rechten van stiefouders als het komt tot een...

Belasting moeder ASS-kind verdient meer aandacht

Gezinnen met een kind met een autisme spectrum stoornis (ASS) gebruiken vaak routines om verwachtingen en voorspelbaarheid te creëren in het dagelijks leven. Vaak...

Opvoeden gebeurt meer en meer op buikgevoel

De ouders van nu voeden hun kroost op tot tropische visjes met een fantastisch zelfbeeld. En dat gaat mis wanneer zij in de Noordzee...

Huiskamerzorg voor opvang gezinnen met prematuur kind

Het Kleine Heldenhuis is het eerste huiskamerzorgconcept om gezinnen met een prematuur kind op te vangen na ontslag uit het ziekenhuis. Na verwijzing vanuit...

Training leert ouders omgaan met moeilijk gedrag kinderen

Sinds twee jaar draaien vijf Utrechtse buurtteams de training Pittige Jaren, een methode om gedragsproblemen bij jonge kinderen aan te pakken. In de training,...

Internetopvoeding in de lift

Ruim acht op de tien Nederlandse ouders (83%) houden online een oogje in het zeil bij hun tieners. Zes op de tien (63%) kijken...

Betrek stem ouders in richtlijnenproces jeugdgezondheidszorg

Stichting Opvoeden.nl zet zich in om ouders te betrekken bij het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg. Aan de ene kant door met deskundigen relevante informatie...

Maandelijks honderden vragen van ouders over passend onderwijs

Ouders & Onderwijs krijgt maandelijks ruim 500 vragen van ouders over passend onderwijs. Zo lopen veel ouders van het kastje naar de muur bij...

Podcastserie ‘Levend Verlies’ wil brug slaan tussen ouders en hulpverleners

Edith Raap, ontwikkelingspsycholoog en docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht, en Odet Stabel, moeder van een zoon met ernstige meervoudige beperkingen en spreker over zorgouderschap...