LAATSTE ARTIKELEN

Week van de pleegzorg 31 oktober t/m 7 november

Op 31 oktober gaat de ‘Week van de Pleegzorg’ van start. Het moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de...

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar opvoedondersteuning

Erasmus Medisch Centrum is een grootschalig onderzoek gestart naar opvoedondersteuning en is op zoek naar deelnemers. Het doel is om een overzicht te krijgen...

Gemeentelijke willekeur bij beroep op langdurige zorg voor kind met beperking

Veel ouders van kind met beperking worden door hun  gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Niet alleen krijgen ze voor hun verzoek...

Professionele kinderopvang goed voor kinderen en ouders

Alle kroost heeft baat bij een goede kinderopvang en hetzelfde geldt voor de ouders. Daarom is het van belang om kinderopvang in te bedden...

Handreikingen om in gesprek te gaan met professionals

Ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening staan voor allerlei uitdagingen. Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders zijn diverse instrumenten in ontwikkeling om ouders...

Flexibel opvoeden

In veel bedrijven spreekt men tegenwoordig over agile werken. Flexibel en wendbaar, dat zijn de meest gebruikte betekenissen hiervan. In deze TED-lezing kopieert Bruce Feiller...

Kwaliteitsstandaard voor kindzorg in eigen omgeving

‘Hoe lever je de beste zorg aan een gezin met een ziek kind in hun eigen omgeving?’. Op die vraag geeft de Kwaliteitsstandaard voor...

Rechters bepleiten bij scheiding oog voor bescherming kind

Kinderen die bekneld raken in een vechtscheiding, lopen grote schade op. Familierechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen. Beiden spraken donderdagmiddag...

De verdwijntruc

Het jongentje rent de spelkamer in. “Doe je ogen dicht, ik ga me laten verdwijnen”, roept hij me toe. Als ik mijn ogen 20...

Helpende hand voor ouders van suïcidale jongeren

Een suïcidaal kind heeft nood aan ondersteuning en professionele hulp. De noden van de ouders worden daarbij vaak uit het oog verloren. De Vlaamse website...