LAATSTE ARTIKELEN

Ouderperspectief speelt belangrijke rol bij toegang tot jeugdzorg

Veel kinderen en gezinnen lijken baat te hebben bij de hulp die vanuit de jeugdzorg wordt geboden. Wel speelt het perspectief van ouders en...

Gevolgen komst tweede kind voor relatie onderschat

De geboorte van een tweede kindje zet zowel het welzijn als de partnerrelatie nog meer onder druk dan de geboorte van een eerste kind....

Campagne stimuleert samenwerking tussen ouders en school

Onder de noemer 'Samen zijn wij school' is een landelijke campagne gelanceerd om de samenwerking tussen ouders en scholen te stimuleren. Tientallen organisaties zijn...

Ontmoetingsdag voor gezinnen met ernstig meervoudig beperkt kind

Op zaterdag 29 september organiseert de BOSK een ontmoetingsdag voor gezinnen met een ernstig meervoudig beperkt (EMB) kind. Het evenement vindt plaats op de...

Ethische vragen bij nieuwe voortplantingstechnologie en familievormen

“Hoe kunnen we ethisch en maatschappelijk omgaan met de ontwikkelingen die op ons afkomen? Welke rol kan de ethiek spelen in het vormgeven van...

Opgroeien en opvoeden in de ‘vloeibare’ 21ste eeuw

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving. Veel ouders en professionele opvoeders zoeken dan ook naar nieuwe houvasten...

Oog voor vroege ouder-kindrelatie maakt hulpverlening effectiever

De vroege ouder-kindrelatie is de basis van waaruit kinderen zich ontwikkelen. “Iets wat we ons hele leven meenemen”, benadrukt Phineke Tielenius Kruythoff. “De interactie...

Overbezorgdheid verhoogt kans op eenzaamheid, angsten en depressies

Overbezorgde en controlerende ouders worden ook wel helikopterouders genoemd. Hun kinderen krijgen op latere leeftijd vaker last van emotionele problemen zoals eenzaamheid, angsten en...

Eisen stellen aan ouderschap kan kindermishandeling voorkomen

Het SMECC-model is een raamwerk voor effectieve preventie van kindermishandeling. Dit model gaat uit van een wettelijke minimumstandaard voor de uitoefening van ouderlijk gezag....

Samenspel stimuleert onderlinge band binnen gezin

Een hechte band tussen ouders en kinderen: dat gun je ieder gezin. Maar hoe werk je daaraan terwijl het leven al zo druk is?...