LAATSTE ARTIKELEN

Ouders willen kindermarketing aan banden leggen

Veel ouders hebben moeite met kindermarketing, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Met name de ongezondheid van vele producten is hen een doorn...

NIX-blad maakt ouders bewust van risicogedrag pubers

De NIX18-campagne maakt ouders bewust van hun invloed op het rook- en drinkgedrag van hun kind. Het blad ‘Help een puber’ maakt ouders op...

Hoe kindertrauma levenslang gevolgen heeft

In een TED-lezing legt kinderarts Nadine Burke Harris uit dat de herhaalde stress van misbruik en /of verwaarlozing reële, tastbare effecten heeft op de...

Input ouders gevraagd voor checklists EMB-pubers

Ouders van pubers met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben behoefte aan ervaringsdeskundigheid over deze leeftijdsgroep. De BOSK wil die deskundigheid bundelen in checklists....

Ouders zijn niet beslissend

‘Parents matter, but don’t make a difference, luidt de boodschap van het boek Blueprint van Robert Plomin. DNA bepaalt wie we zijn, is de...

Dilemma’s bij opvoeden tussen twee culturen

Hoe laat je kinderen tussen twee culturen opgroeien met de eigen én de Nederlandse gebruiken, normen en waarden? Over die vraag voeren Marokkaanse, Somalische...

Casemanagement veelbelovend bij problematische gezinnen

Intensief Systeemgericht Casemanagement is een veelbelovende aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De methode is bedoeld om de veiligheid van kinderen te vergroten en een...

Zet bij scheiding belang van kind voorop

Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Aldus luidt de hoofdboodschap van een rapportage van André Rouvoet, voorzitter van het...

Overwaardering kind wakkert narcisme aan

Hoe kunnen we kinderen zelfwaardering aanleren zonder narcisten te kweken? Studies van ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman laten zien dat het mis kan gaan: soms wakkeren...

Robotbaby helpt kwetsbare ouders op weg

Jeugdzorginstelling De Rading laat ouders van uit huis geplaatste baby’s zorgen voor een ‘Real Care Baby’. Zorgen ze goed voor de robotbaby, een levensechte...