LAATSTE ARTIKELEN

Richt hulpverlening op opbouwen relatie of partnerschap

Gezinnen die hulp ontvangen van integraal specialistische teams komen vaak uit een langdurig hulpverleningstraject. Veelal zijn daarbij meerdere professionals en organisaties bij betrokken. Welke...

Feitenonderzoek bij uithuisplaatsing laat steken vallen

Feitenonderzoek voorafgaand aan een gedwongen uithuisplaatsing is niet altijd zorgvuldig genoeg. Zo geven professionals in de jeugdbescherming niet genoeg mondelinge en schriftelijke onderbouwing waarom...

Kennis op een rij over voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van...

Het is belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek is hierbij belangrijk. Het recent afgeronde ZonMw-programma ‘Veilig opgroeien’ heeft bijgedragen aan de...

Succesvol hulpverlenen aan kinderen met autisme met migratieroots

De communicatie tussen hulpverleners en ouders met migratie roots die een kind hebben met een autismespectrumstoornis loopt niet altijd optimaal. Daarom is aan de...

Muzikaal project vestigt aandacht op verstoten vaderschap

Sidelines. Dát is de naam van een muzikaal project dat aandacht vraagt voor verstoten vaderschap. Belangrijk, want naar schatting zien in Nederland 80.000 vaders...

Kaartendeck maakt én houdt ouders bewust van hun opvoedrol

Het ouderschap is prachtig en tegelijkertijd behoorlijk ingewikkeld. Daar kan men soms best wat hulp bij gebruiken. Een kaartendeck voorziet hierin. De kaarten, voor...

Scheiden centraal thema in nieuwe editie Augeo Magazine

Wist je dat er jaarlijks zo’n 80.000 minderjarige kinderen te maken krijgen met de scheiding van hun ouders? Wat weten we over de gevolgen...

Maak in kinderpalliatieve zorg gebruik van Advance Care Planning en Individueel...

Proactieve en persoonsgerichte zorg, dát is waar Advance Care Planning gesprekken en het Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg om draaien. Door eerst de dialoog aan te gaan...

Kinderen verantwoord leren drinken werkt averechts

Het binnen het gezin leren drinken heeft een tegengesteld effect. Het zorgt er juist voor dat kinderen ook buitenshuis vaker gaan drinken en verhoogt...

Scholing leert coassistenten zich beter in te leven in patiëntjes en...

Ruim een uur lang mogen coassistenten kindergeneeskunde alles vragen aan ouders van kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Ook vragen die ze normaal niet...