LAATSTE ARTIKELEN

Kind van homopaar gedraagt zich genderconform

Het maakt voor de gender- en seksuele ontwikkeling van een kind niet uit of de ouders homo zijn of niet. Jongetjes hebben een voorkeur...

Meer aandacht nodig voor kwaliteit van leven in gezin met kind...

Een kind met een verstandelijke beperking drukt een zware stempel op het gezinsleven. De behoeften van het gezinslid met een VB gaan bijvoorbeeld meestal...

Ouders willen meer inzicht in pestbeleid school

4 op de 5 ouders vindt dat ze niet of nauwelijks informatie krijgen over het pestbeleid. De meeste ouders weten wel dat er zoiets...

Ministerie start campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een landelijke campagne gestart om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Doel is werkgevers hiervan bewust te maken...

Handleiding biedt houvast bij vermoeden van kindermishandeling

Kindermishandeling is vaak moeilijk te herkennen. Zo is verwaarlozing een vorm van kindermishandeling die het meest voorkomt, maar waar in de praktijk weinig zicht...

Bespieden internetgedrag ondergraaft vertrouwensband met kind

Bijna de helft van de ouders controleert achter de rug van hun kinderen naar welke sites ze surfen. Uit pedagogisch oogpunt is het bespieden...

Versterken ouderschap centraal tijdens vier regiobijeenkomsten

Ouderschap is benoemd als één van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering...

Infosheet en theorietool voor investeren in ouderschap

De missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is: alle kinderen in Nederland kunnen veilig en gezond opgroeien. Een sterke JGZ kan hierin het verschil maken...

De wereld van Puck

Een gehandicapt meisje wordt geboren. Hoe gaan haar ouders en broers om met haar geestelijke en lichamelijke handicap en met de nieuwe situatie? Maar...

Op naar passende zorg bij zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking

De werkgroep ‘Wij zien je wel’ gaat aan de slag voor passende zorg en ondersteuning van mensen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige...