LAATSTE ARTIKELEN

Ontwikkeling pleegkinderen systematisch screenen en monitoren

Pleegkinderen vertonen meer probleemgedrag dan leeftijdsgenoten in ‘normale’ gezinssituaties. Daardoor worden ze regelmatig overgeplaatst naar andere pleeggezinnen.  Meer screening en monitoring is nodig om...

Handreiking voor begeleiden ouders met licht verstandelijke beperking

Functioneren één of beide ouders op licht verstandelijk beperkt niveau, dan gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Dit is nog meer het...

Haaienmuziek

Als kinderen zich overspoeld voelen door een emotie, hebben zij een ouder nodig die groter, wijzer en liefdevol aanwezig is. Soms lukt dit echter...

Spel als ingang tot gesprek over ouderschap

Veel ouders ervaren het ouderschap als zwaar. Om de eigen kracht van ouders te versterken, is het Opvoedkwaliteitenspel ontwikkeld. Het spel helpt om met ouders...

Disbalans in leefomstandigheden kinderen met migratieachtergrond

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede dan jeugdigen met een Nederlandse achtergrond. Daarnaast groeien ze ruim...

Co-ouderschap na scheiding rammelt

Co-ouderschap betekent niet altijd dat kinderen 'samen opgevoed' worden. Amper één op de drie gescheiden ouders heeft frequent contact met de ex-partner. Wordt er...

Spijt hebben van het moederschap

Met haar onderzoek schopt Orna Donath heel wat heilige huisjes omver. Toch had de Israëlische sociologe niet verwacht dat haar studie - gebaseerd op...

Ouders geven kinderen totaal verkeerde adviezen

‘Richt je op de toekomst en houd altijd je einddoel voor ogen’. Of: ‘blijf altijd het beste uit jezelf halen’. Het zijn dingen die...

Vrije opvoedhand

Tijdens een verloren uurtje kwam ik op een speelplaats terecht waar ouders in het weekend hun kinderen wat buitenlucht geven. Alleen kinderen mogen er...

Meer aandacht nodig voor ouders met stemmingsstoornis

Onder ouders met stemmingsstoornissen zijn veel zorgen over wat de gevolgen hiervan zijn voor hun kinderen. Zij hebben behoefte is aan meer screening, informatie,...