LAATSTE ARTIKELEN

Transitie naar moederschap vergt meer aandacht van verloskundigen

Verloskundigen besteden tijdens de intake te weinig aandacht aan transitie naar moederschap. Vooral het stellen van meer open vragen is van belang en daarbij...

Moeders en kinderen gezocht voor onderzoek over veerkracht

Wanneer iemand sombere gevoelens heeft, merken andere gezinsleden dat ook. Soms helpt men elkaar dan, maar men kan elkaar ook uit de weg gaan....

Scholen te terughoudend met zorg aan leerlingen met diabetes

Leerlingen met diabetes type 1 moeten meerdere keren per dag hun bloedsuikerwaarde meten en insuline toedienen. Regelmatig worden ouders geconfronteerd met scholen die zeggen zich...

Ouders en onderzoek kunnen meer voor elkaar betekenen

Onderzoek dat opgezet en uitgevoerd wordt mét ouders, sluit beter aan bij de praktijk en zal het onderzoeksniveau ten goede komen. Dát is de...

Handvat voor gesprek met ouders over sondevoeding kind

De ‘Praatplaat’ is een steun in de rug voor ouders van kind met sondevoeding. Het hulpmiddel vormt een handvat voor de bespreekmomenten van zorgprofessionals...

Informeer ouders beter over langdurige zorg voor hun kind

Bij het zoeken naar langdurige zorg voor hun kind, kloppen ouders soms aan bij het verkeerde loket. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed geïnformeerd zijn...

Steun kinderen van depressieve of suïcidale ouders

Kinderen van depressieve of suïcidale ouders lopen het risico om later dezelfde problemen als hun ouders te krijgen. Goede hulp is belangrijk, zoals het...

Film ‘Dit is ons leven’

In Nederland leven ongeveer 10.000 gezinnen met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. De ontwikkelingsleeftijd bij deze kinderen ligt onder de 24 maanden. De...

Handvaten voor ouders van kind met chronische aandoening of beperking

De vrij te gebruiken  tool Take Care, ontwikkeld door de Hogeschool Rotterdam, biedt ouders van een kind met een chronische aandoening of beperking handvaten...

Netwerk stimuleert betrokken vaderschap

Mankracht Groningen is een netwerk van mannen en vaders dat activiteiten organiseert rondom thema’s als sport, culturele diversiteit, betrokken vaderschap en persoonlijke ontwikkeling. Mankracht...