LAATSTE ARTIKELEN

Ondersteuning voor ouders van blinde kinderen

Dé website in Nederland over onderwijs en begeleiding aan kinderen met een visuele beperking is uitgebreid met informatie speciaal voor ouders van blinde kinderen....

Impuls hulp aan kwetsbare jongeren

Elk kind dat uit huis is geplaatst krijgt een eigen mentor en elke jongere in de jeugdzorg gaat een toekomstplan maken voor na zijn...

Resultaten onderzoek ‘Superdivers opvoeden’

Stichting Opvoeden.nl liet in 2017 een diversiteitsonderzoek uitvoeren door dr. Christa Nieuwboer met de vraag: hoe kan de opvoedinformatie die wij met deskundigen ontwikkelen...

Samenwerking biologische ouders en pleegouders knelt

Een pleegkind zit vaak knel tussen ouders en opvoeders. In tegenstelling tot de pleegouders hebben de biologische ouders vaak alles tegen. Toch zullen ze...

Vaderschapsverlof sleutel tot meer gelijkheid tussen man en vrouw

Vaderschapsverlof brengt meer vrouwen naar de top dan quota. De natuur bepaalt namelijk of een vrouw zin heeft in een topfunctie of niet. Als...

Ouderschap schadelijk voor loopbaanontwikkeling

Mannelijke sollicitanten die zeggen dat ze één of twee kinderen hebben, krijgen 18% minder uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan mannen zonder kinderen. Voor vrouwen...

Online academie voorziet in kennisbehoefte pleegouders

Er is een grote vraag naar kwalitatief goede online scholing voor pleegouders waarmee zij zichzelf kunnen bijscholen: thuis, in hun eigen tijd en als het...

1Gezin1Plan winst voor multi-probleemgezinnen

1Gezin1Plan is ontwikkeld voor de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. De methode slaagt erin ouders de regie te geven. Het tweede...

Wijkacademies lanceren nieuwe opvoedthema’s

Wijkacademies Opvoeden dragen bij aan het gesprek over opvoeden waarbij ouders de agenda bepalen en hun stem laten horen. Een kerngroep is drie tot...

Aansluiten op ouders met niet-westerse migratieachtergrond

Hoe kan opvoedinformatie beter aansluiten op ouders met een niet-westerse migratieachtergrond? Op die vraag geeft het onderzoek 'Superdivers opvoeden' van dr. Christa Nieuwboer antwoord....