LAATSTE ARTIKELEN

Aangrijpingspunten bij chronische stress

Stress kan behalve geestelijke ook lichamelijke schade achterlaten in jonge mensen. Huisarts, Jeugdarts en onderzoeker Frans Pijpers spreekt daarom over toxische stress. “Stress kan giftig...

Coronacrisis vergroot druk op kwetsbare gezinnen

De problematiek van kwetsbare kinderen is tijdens de coronacrisis verergerd. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut onder 1.600 hulpverleners blijkt dat vooral psychische en...

Onderlinge sociale steun verkleint kans op opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders, een-op-een of in een groep. Twee praktijkvoorbeelden maken duidelijk hoe sociale...

Praktijktool ‘Buffers: het veerkrachtsysteem van ouders’

Het veerkrachtsysteem van ouders stond dit jaar centraal tijdens de 2020-editie van de Week van de Ouder. Deze vond plaats op initiatief van het...

Kennisbank bundelt informatie voor ouders met een zorgkind

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen. De stichting heeft nu de Kennisbank gelanceerd. Hierin is alle kennis voor ouders met een...

Stevig fundament onder professioneel werken met ouders

Recensie ‘Snap jij die ouders?’ door Sofie CreemersAls hulpverleners zijn we vaak heel goed in het focussen op de noden en taal van de...

Helft ouders uit balans tijdens coronacrisis

Ruim 50% van de ouders geeft aan in disbalans te zijn in de coronacrisis en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen de laatste...

Laagdrempelige toegang sleutel tot terugdringen huiselijk geweld

Directe toegang tot het wijkteam is essentieel voor een sluitende aanpak van huiselijk geweld. Ook moeten er plekken in de wijk zijn waar mensen...

Dilemma’s rond aanvragen extra geboorteverlof

Vanaf 1 juli kunnen partners 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Vrijwel alle partners willen van deze regeling gebruikmaken. Toch hebben veel aanstaande vaders en...

Magazine NCJ en ZonMw voor JGZ-professionals

Dit jaar bestaat het NCJ - Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - 10 jaar. Om dit te vieren heeft NCJ, samen met ZonMw,  het magazine JIJ JGZ...