LAATSTE ARTIKELEN

Ontwikkeling kind lijdt onder ouderlijke conflicten

Conflicten in de partnerrelatie blijken in belangrijke mate samen te hangen met ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Kinderen die aan veel conflicten worden blootgesteld, laten zowel...

Gaat hebben zorgintensief kind samen met werken of studeren?

Veel ouders hebben te maken met zware zorgtaken. Dit is vaak moeilijk te combineren met hun werk of studie. Een optie is deels of...

Zes ‘andere’ professionals over werken met kwetsbare gezinnen

Niet alleen wijkteam en JGZ-professionals werken met kwetsbare gezinnen. Ook veel andere beroepsgroepen ondersteunen deze ouders en kinderen. Waarvoor kunnen bewoners en collega-professionals bij...

Podcast over samenhang tussen levend verlies en trauma

Janneke Ferwerda is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in traumabehandeling. In een podcast bespreekt zij hoe levend verlies en trauma met elkaar verbonden kunnen zijn....

Samen beslissen in spreekkamer verdient meer aandacht

Kind & Ziekenhuis wil dat samen beslissen de norm wordt in de spreekkamer. Goede kind- en gezinsgerichte zorg vereist namelijk dat kind en ouders...

Prenataal huisbezoek kwetsbare ouders straks verplicht

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet publieke gezondheid. De nieuwe wet verplicht gemeenten om kwetsbare ouders vanaf volgend jaar...

Vaderverlof zeer populair, maar met een mits

Sinds de introductie op 1 juli 2020 is het vaderverlof met open armen ontvangen. Van de jonge ouders is 87% op de hoogte van...

Preventieve oudercursus Opvoeden & Zo in nieuwe jas

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. Stichting Aanzet en Stichting Preventief op Maat hebben...

Steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind

Ouders van een ernstig ziek kind hebben het zwaar. Zo worden zij geconfronteerd met vraagstukken rond de kwaliteit van leven van hun kind in...

Handreiking over omgaan met kinderarmoede in sociaal domein

Nog altijd groeit gemiddeld één op de dertien kinderen in Nederland op in armoede. In Rotterdam is dat zelfs één op de vijf. Een...

Winnend spelsysteem stimuleert sociale actie binnen gezin

Het spellensysteem van het Utrechtse Luqo is winnaar van de prestigieuze ontwerpwedstrijd van CoC Playful Minds en LEGO Ventures. De vakjury verkoos het Nederlandse...