LAATSTE ARTIKELEN

Argumentenkaartjes sporen aan tot passend sport- en beweeggedrag

Het inzetten van Argumentenkaartjes helpt bij het samen met ouders in kaart brengen van het sport- en beweeggedrag van hun kinderen. Dit maakt het...

De theorie van Alice van der Pas: denkstof voor jaren!

Waar hulpverleners als vanzelf de kant van het kind kiezen, daar kijkt gezinstherapeut Alice van der Pas (1934-2017) primair naar ouders. Toen Janneke van...

Voorkom uithuisplaatsing met intensieve gezinsbehandeling

Het Nanny Plus-traject is een intensieve, kortdurende vorm van gezinsbehandeling. De inzet richt zich op het doorbreken van vaste patronen in de opvoeding. Doelgroep...

Mindfulness ondersteunt ouders van kind met chronische aandoening

Kinderen en adolescenten met een chronische medische aandoening lopen een verhoogd risico om depressief te worden. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van een angst-...

Geef ouders hun veerkracht terug

Ouders hebben er het afgelopen jaar heel wat taken bijgekregen. Dit maakt hen kwetsbaar. Voor corona gaf ongeveer een op de drie ouders aan...

Integrale hulp gebaat bij samenwerking met gezin

Om integraal werken beter te laten slagen is het belangrijk dat professionals meer samenwerken met gezinnen. Dat blijkt uit onderzoek waar Laura Nooteboom op...

Verbeter jeugdzorg door te focussen op gezinnen

De transitie van de jeugdzorg in 2015 is niet succesvol gebleken. Na de transitie is er nu transformatie nodig om juist dit te bereiken....

Brug slaan tussen professie en zorg aan gehandicapt kind

Nicole van den Dries – Luitwieler is orthopedagoog, fysiotherapeut, promovendus en oprichter van ‘Ik ga EMB!’ Haar dochter Yrsa (18) heeft cerebrale parese en...

Vijf profielen helpen bij herkennen geweld binnen gezinnen

De problematiek die speelt binnen gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling en partnergeweld is vaak heftig en hardnekkig. Het herkennen van vijf gezinsprofielen helpt...

Informatie voor ouders bij onderzoek naar kindermishandeling

Wat is het LECK en wat doet het LECK precies? Heel logische vragen die je als arts van ouders kunt verwachten als je hen...