LAATSTE ARTIKELEN

Kritiek ouders extra gevoelig voor depressieve pubers

‘Je bent slordig, ruim je kamer op.’ ‘Wat ben je lui vandaag, ga je huiswerk maken’: kritiek is nooit leuk om te...

Betekenisgeving bij ernstige ziekte en overlijden ondersteunt

Ernstige ziekte of overlijden van een kind kan de wereld van ouders op zijn kop zetten. Het komt dan ook regelmatig voor dat ze...

Migranten vaders aan het woord over hun opvoedrol

Vaders met een migratieachtergrond zijn nog weinig in beeld bij opvoedondersteuning. In een verkennende studie laat KIS 35 vaders van verschillende achtergronden aan het...

Leernetwerken bundelt kennis van alle betrokkenen bij de pleegzorg

Leren en ontwikkelen in de pleegzorg ondersteunen. En wel door pleegouders, ouders, pleegjongeren, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, gedragswetenschappers, onderzoekers en andere betrokkenen bij elkaar te brengen....

Ondersteun ouders bij adequaat inspelen op seksueel geweld

De manier waarop ouders reageren wanneer zij horen dat hun kind slachtoffer is van seksueel misbruik, is van grote invloed op het kind. Wanneer...

Vooral hoger opgeleiden maken gebruik van aanvullende zorg

Het opleidingsniveau speelt een rol bij het al dan niet aanvragen van aanvullende zorg die de JGZ biedt. Hoe minder sociale steun hoog opgeleiden krijgen, hoe...

Netwerkzorg kan voor ouders en kind wereld van verschil maken

Veel ouders kampen met een psychiatrische aandoening. Anderen hebben een voorgeschiedenis van trauma of verwaarlozing. Dit kan ernstige stress met zich meebrengen. “Zo ernstig...

Nederland scoort mager zesje op gezinsvriendelijkheid

Gezinnen ervaren weinig solidariteit vanuit de politiek en de samenleving. Dit blijkt uit de Staat van het Gezin 2023. Nederland als ‘gezinsvriendelijk’ land krijgt...

Individueel zorgplan voor ernstig zieke kinderen vernieuwd

Het Individueel Zorgplan (IZP) ondersteunt de zorg voor een ernstig ziek kind. Recent is dit plan vernieuwd. Daardoor sluit het zorgplan écht aan bij...

Psychische klachten leiden niet per definitie tot falend ouderschap

“Er bestaat geen ouderschap dat louter goed of slecht is”, stelt Nicky Van Havere. “Dit geldt ook voor jongvolwassenen met psychische klachten die zélf moeder of...