Ervaringen met vadervleugel in gevangenis positief

Gedetineerde vaders in de gevangenis in Veenhuizen kunnen sinds een jaar meedoen aan een project dat het contact tussen hen en hun kinderen verbetert....

Portaal voor ouders bij opname kind op Intensive Care werkt

De inzet van een digitaal portaal voor ouders van kinderen op de Intensive Care voor Kinderen (ICK) bij het VUmc krijgt belangstelling van andere...

Ouders gevraagd voor campagne Dat Kan Ik Zelf Wel

Voor het maken van de campagne Dat Kan Ik Zelf Wel is de BOSK op zoek naar ouders. Ouders die vertellen hoe zij omgaan...

Kabinet investeert in centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt drie miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra...

Handvatten psychosociale ondersteuning voor gezinnen bij langdurig zieke kinderen

Bij goede zorg hoort zowel aandacht voor het lichamelijke als voor de sociale en emotionele balans van kind én gezin. Maar daarover praten blijkt lastig,...

Betrekken gezinsleden bij visite op kinderafdeling vermindert fouten

Het heeft meerwaarde om gezinsleden actief te betrekken bij visiterondes op kinderafdelingen. Hierdoor worden minder ernstige medische fouten gemaakt dan voordat deze nieuwe manier...

Praten met mishandelende ouders soms heidens karwei

Een open gesprek met ouders voeren die hun kind mishandelen of verwaarlozen kan sterke weerstand oproepen. En wat doe je met je eigen angst...

Houd bij opvoedondersteuning rekening met migratieachtergrond

Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status hebben vaker last van stress. Opvoedondersteuning moet daarom cultuursensitief zijn. Dat concludeert Krista van Mourik in...

Ondersteuning jong vaderschap veelal blinde vlek

Bij (zeer) jong ouderschap ligt de focus vooral op de ondersteuning van moeders. Het is belangrijk ook oog te hebben voor de jonge vaders....

Samen spelen – column

Spelen is essentieel voor je ontwikkeling, dus het baart mij zorgen dat onze verstandelijk beperkte dochter niet speelt. Zij neemt geen initiatief en heeft...