Vijf opvoedingstips om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan

Het is belangrijk om de stilte rondom grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen te doorbreken. Daarbij ligt de focus veelal op het ‘afleren’ van fout gedrag. Logischer...

Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2...

In te zetten maatregelenpakket jeugdrechter te beperkt

Optreden van de kinder- of jeugdrechter is meestal een laatste strohalm bij langdurige verontrustende gezinssituaties. Maar de jeugdrechter kan in Vlaanderen geen hulp organiseren...

Tips over pesten voor professionals

Dit jaar stond op de jaarlijkse Dag tegen Pesten (19 april) het voorkomen en stoppen van pesten centraal. De dag is een initiatief van...

Veilig Verder-aanpak verbetert gezinsklimaat bij huiselijk geweld

In veel gezinnen is sprake van huiselijk geweld. Het inzetten van de Veilig Verder-aanpak kan zorgen voor veranderingen ten goede. Eén van de grootste...

Groeiboekje helpt ouders als partners in de opvoeding op weg

Recensie ‘Partners door dik en dun’ door Ilse Davids Er verandert veel vanaf het moment dat je samen ouders wordt. Vaak is allerlei informatie...

Innovatief project zet in op versterking hechtingsrelatie

In Deventer start een nieuw initiatief gericht op de hechtingsrelatie tussen ouders en kind. Het project heet ‘Relatie Ouder Kind Deventer’ (ROK Deventer). Een...

Oplossingsgerichte aanpak lijkt effectief bij aanpak kindermishandeling

De Resolutions Approach is een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling, ontwikkeld door Susie Essex. Daarbij kunnen gezinnen, hun sociale netwerk en hulpverleners samenwerken zodat kinderen...

Podcast voor professionals over ouderverstoting

Veel professionals worstelen met situaties waarin ze ouderverstoting vermoeden of een risico zien op ouderverstoting. In een podcast deelt Sietske Dijkstra haar kennis over...

Coronamoeheid zet veerkrachtige relaties en gezinnen onder toenemende druk

Door de lockdownmaatregelen kan de stress binnen gezinnen flink toenemen. Tot nu toe overheersen veerkrachtige relaties en gezinnen. Toch rapporteert 10% negatieve stress. Het...