Werk brengt kwaliteit ouderschap meer en meer in de knel

Ouders besteden meer tijd aan werk en carrière dan in 2015. Hierdoor zien ze hun kinderen minder en hebben ze minder tijd voor zichzelf....

Meer oog nodig voor kinderen van ernstig zieke ouders

Veel kinderen hebben een ernstig zieke ouder. Vaak staat dan de zieke patiënt in alles centraal. Het position paper “Ik doe er toch ook...

Belang ouders en kinderen onderbelicht in familie- en jeugdrechtzaken

Ouders en kinderen worden niet voldoende beschermd bij rechtszaken die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor hun leven. Dat komt naar voren uit gesprekken die...

Nieuwe wet verbetert hulp aan gezinnen met meerdere problemen

Bij de Tweede Kamer is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid...

Eerste 1000 dagen gebaat bij betere bedrijfsgezondheidszorg

Op 14 juni 2022 kwamen meer dan zeventig academici, beleidsmedewerkers en werkgevers uit twintig verschillende Europese landen naar Amsterdam. Tijdens dit multidisciplinaire congres -...

Ouders praten te weinig met kinderen over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het goede nieuws is dat 75% van de ouders tegen hun kind zegt dat ze duidelijk hun grenzen aan moeten geven als ze iets...

Schakel ouders in bij voorkomen van angst, pijn en stress

Ouders kunnen een grote rol spelen bij het voorkomen van angst, pijn en stress tijdens medische handelingen. De kans daarop is het grootst als...

Gratis online magazine over ouderbetrokkenheid

Balans heeft samen met de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en MamaVita een online magazine gemaakt over ouderbetrokkenheid. Insteek is het verbeteren van de...

Ouders Centraal maakt de balans op

Bijna zes jaar geleden kwamen we op het idee om naast onze VROEG-site een nieuw platform te lanceren: Ouders Centraal. Tijd om de balans...

Kosteloze rechtsbijstand voor gezinnen

Ouders krijgen gratis bijstand van een jeugdrechtadvocaat bij een beslissing van de kinderrechter over de beëindiging van hun ouderlijk gezag en bij een uithuisplaatsing....