Passende zorg schiet tekort bij chronische aandoening of beperking

Het perspectief van jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis en dat van hun ouders wordt veel te weinig betrokken bij de plannen...

Goede samenwerkingsrelatie verbetert behandelresultaat

Hoe beter hulpverleners erin slagen om een goede samenwerkingsrelatie met ouders te realiseren én te behouden, hoe positiever de behandelresultaten voor gezinnen zijn. Dat...

Extra persoon in huis na bevalling vermindert zorgbehoefte moeder

Een ​​extra persoon na de bevalling in huis, zelfs voor een paar dagen, biedt aanzienlijke voordelen voor de moeder. In deze kwetsbare periode moet...

Geef als jeugdhulpverlener ruimte aan niet-westerse gezin

Jeugdhulpverleners krijgen de laatste jaren steeds meer te maken met niet-westerse gezinnen. Resultaat boeken blijkt echter lastig. “Deze gezinnen vereisen een andere benadering”, weet...

Betrek perspectief ouders bij plannen voor de jeugdhulp

Veel jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis heeft meer behoefte aan hulp en ondersteuning. Het is essentieel dat samen met deze kinderen...

Ouderschapsbeoordeling in combinatie met veilig opgroeien veelbelovend

In complexe probleemsituaties staat het ouderschap in gezinnen met met zuigelingen en peuters onder grote druk. Het interventieprogramma ‘Towards a safe home’ kan dan...

Onpartijdige houding cruciaal in gezin met zorgmijdende ouders

Zorgmijding door ouders binnen de GGZ kan risico’s opleveren voor kinderen. “Het is van groot belang om dit te voorkomen”, geeft Gerard Lohuis aan....

Kinderen uit één gezin na uithuisplaatsing niet scheiden

Als meerdere kinderen uit één gezin uit huis worden geplaatst, moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat ze in hetzelfde pleeggezin of...

Multidisciplinaire aanpak haalt geweld uit het gezin

Als er een ernstige dreiging van geweld in het gezin is, kan de multidisciplinaire aanpak van ‘Take a Break’ een oplossing bieden. Binnen zes...

Kaartspel faciliteert ouderbetrokkenheid

Steeds meer scholen organiseren aan het begin van het schooljaar startgesprekken waarbij zowel ouders als leerling aanwezig zijn. Het Kaartspel Startgesprek Ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS is...