Doorbreek vicieuze cirkels van kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling gaat vaak van generatie op generatie door. Met het ‘Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ willen de...

Podcast over psychosegevoelige zoon met PDD-NOS en verslaving

De zoon van Marion Wartena krijgt op vierjarige leeftijd de diagnose PDD-NOS en in zijn pubertijd gaat het helemaal mis. In de tiende podcastaflevering...

Veel ruzie in gezinnen door gamegedrag kinderen

Ouders en kinderen hebben regelmatig ruzie over gamen. 86 procent van de ouders zegt weleens onenigheid met de kinderen te hebben over hun gamegedrag....

Kinderen corrigeren steeds vaker ouders op sociale mediagedrag

Ouders maken zich vaak zorgen over het sociale mediagebruik van hun kinderen. Maar ouders posten zelf ook steeds meer via hun telefoon of tablet....

Leren van integrale aanpak Droommoeders

In het project Droommoeders van de Droomfabriek krijgen jonge moeders intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De uitgangspunten baseerden zij op de Mobility...

Eerst genoeg inkomen en vaste relatie, dan een kind

Bijna alle volwassenen vinden dat mensen voldoende inkomen en een vaste relatie moeten hebben voordat zij aan kinderen beginnen. Ook een afgeronde opleiding, samenwonen...

ZeldSamen, netwerken voor zeldzame genetische syndromen

De naam VGnetwerken is gewijzigd in ‘ZeldSamen, netwerken voor zeldzame genetische syndromen’. De nieuwe naam staat voor het gevoel dat de vereniging wil bereiken:...

Inventarisatie zorgwensen Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse ouders

Kinderen en ouders met een Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse achtergrond willen betrokken zijn bij beslissingen rond hun gezondheid en meebeslissen over behandelingen. Dit vereist een...

Verbeterpunten voor zorg aan ernstig zieke kinderen 

Toegang krijgen tot de juiste informatie is voor veel ouders met ernstig zieke kinderen een uitdaging. Ook ervaren bijna alle ouders dat ze in...

Erfelijkheid van uitkeringen blijkt hardnekkig

Als je voor een dubbeltje geboren wordt, heb je tegenwoordig nog steeds minder kansen. Mensen die als kind ouders met een uitkering hadden, ontvangen...