Onopvallende kinderen van ‘probleemouders’ te weinig in beeld

Eén op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan een psychische ziekte. Deze kinderen lopen daardoor twee...

Steeds meer ouders worstelen met handhaven schermtijdregels

Gezinnen worstelen vandaag de dag met het handhaven van gezonde schermtijdroutines. Veel ouders voelen zich bovendien schuldig omdat ze voor de neus van hun...

Hoofdrol ouders bij identiteitsvorming jongeren

Jongeren zijn over het algemeen positief over de rol van hun ouders, als het gaat om de vorming van hun identiteit. Dat blijkt uit...

Eerste scheidingsgolf ebt lang na

Bij de eerste grote scheidingsgolf vanaf de jaren zeventig verdween één op de vijf vaders buiten beeld, blijkt uit een groot onderzoek onder hun...

Richtlijn Taalontwikkeling en de informatie voor ouders

De nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling is gepubliceerd. Tegelijkertijd staat de bijbehorende, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. Het is voor het eerst dat informatie voor...

Studiekeuze van kinderen van hoogopgeleide ouders ambitieuzer

Leerlingen wiens ouders allebei hoger opgeleid zijn, maken ambitieuzere studiekeuze dan kinderen met ouders die niet in het hoger onderwijs hebben gestudeerd. Daarom is...

De illusie van maakbaarheid

Ter voorbereiding op een bijeenkomst die ik vanuit mijn praktijk leidde, las ik laatst over levend verlies. Levend verlies is verdriet waar geen einde...

Ouderorganisaties vrezen voor tweedeling door dure schoolreisjes

Scholen organiseren te veel dure en verre reisjes, vinden Leergeld Nederland en ouderorganisaties. Dat zorgt voor tweedeling in de samenleving. Dit uit zich onder...

Ouders meervoudig beperkt kind gesloopt na ziekenhuisbezoek

Wanneer de meervoudig beperkte Kian (5) wordt opgenomen in het ziekenhuis, blijven zijn moeder en/of vader dag en nacht bij hem. Niet alleen omdat...

Kind even gelukkig met homoseksuele ouders als met vader-moedergezin

Kinderen met homoseksuele ouders zijn net zo gelukkig als kinderen uit een gezin met een vader en een moeder. Daarbij heeft biologische verwantschap geen...