Veel ouders kampen met een psychiatrische aandoening. Anderen hebben een voorgeschiedenis van trauma of verwaarlozing. Dit kan ernstige stress met zich meebrengen. “Zo ernstig dat hierdoor de omgeving waarbinnen een kind zich foetaal of op kinderleeftijd ontwikkelt eronder lijdt”, weet Hilmar Bijma, gynaecoloog-perinatoloog werkzaam op de afdeling Verloskunde van het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum. “Netwerkzorg in deze periode kan voor hen een wereld van verschil maken. Juist ook voor de levensloop van de kinderen van deze ouders.”

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de ontwikkeling. Tijdens deze periode wordt niet alleen het lichaam, maar ook de lichaamsfuncties gevormd en ingesteld. “Door de enorm snelle groei is het lichaam heel gevoelig voor omstandigheden”, vertelt Hilmar Bijma. “De gevoeligheid van het stress-systeem wordt vooral bepaald tijdens de zwangerschap en de eerste paar maanden na de geboorte. Blootstelling aan ernstige stress vroeg in het leven zonder voldoende (co-)regulatie heeft een ongunstige invloed op de ontwikkeling van het stress-systeem. Dit gaat vaak gepaard met levenslange gevolgen. Denk aan psychische klachten, luchtwegaandoeningen, overgewicht en hart- en vaataandoeningen.”

Fragmentatie

Het mag duidelijk zijn dat het van groot belang is om gezinnen waar dit speelt tijdens zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte goed te begeleiden. Alleen schort het hier vaak aan. “Momenteel is er veel fragmentatie van zorg. Er is veel meer aandacht nodig om al vanaf de zwangerschap in deze gezinnen met de ouder-kindrelatie aan de slag te gaan.” In dit verband pleit Hilmar om te komen tot geïntegreerde gezinsgerichte zorgpaden.

Hilmar Bijma: “Zet in op geïntegreerde gezinsgerichte zorgpaden”

Window of opportunity

Hilmar ziet overigens meerdere mogelijkheden om het hulpaanbod beter te laten verlopen. “Als eerste is het belangrijk om al vanaf de zwangerschap systematisch oog te hebben voor het belang van een optimale ouder-kindrelatie. Ten tweede liggen er kansen door het hulpaanbod te integreren. Door te komen tot concrete onderlinge samenwerking kan de zorg stap voor stap worden opgebouwd. Tot slot is het hulpaanbod te verbeteren door naast de zwangere en prille ouders te staan. Probeer samen met hen stil te staan bij hoe de samenwerking het beste plaats kan vinden. De gezinnen zijn er namelijk bij gebaat indien zorg- en hulpverleners vanuit de verschillende domeinen al vanaf de zwangerschap samen met de getraumatiseerde aanstaande ouders kijken naar wat nodig is voor optimale ouder-kindinteractie. Laten we vooral het enorme ‘window of opportunity’ dat er tijdens de eerste 1000 dagen van de ontwikkeling is, gebruiken.”

Theorie en praktijk

Tijdens het recente congres ‘Goed contact met ouders’, vanaf 1 juli gedurende 60 dagen integraal online te volgen, gaat Hilmar uitvoerig in op het beter begeleiden van ernstige stress bij deze doelgroep. In haar presentatie heeft zij zowel oog voor de theorie als voor de praktijk. Uiteraard komen ook concrete handvatten aan bod om direct in de praktijk aan de slag te kunnen gaan.

Wat wil Hilmar de lezers van dit interview in ieder geval meegeven? “Omstandigheden, waaronder stress en ouder-kindrelatie, hebben grote invloed op de ontwikkeling tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Juist wanneer er sprake is van een psychiatrische aandoening of een voorgeschiedenis van trauma of verwaarlozing. Met geïntegreerde zorg en een authentieke, menselijke benadering kun je veel voor hen betekenen.”

Klik hier voor meer informatie over het congres >>

Programma

  • Drs. Miranda van den Akker: Aansluiting vinden en houden met jonge ouders
  • Bob de Raadt: Vaders doen ertoe tijdens de eerste 1000 dagen
  • Nicky van Havere: Childproof ouderschap bestaat niet
  • Dr. Hilmar Bijma: Werken met (aanstaande) ouders met veel stress
  • Dr. Marja W. Hodes samen met ervaringsdeskundige Fiona: Wat werkt voor ouders met een LVB?
  • Drs. Lisa Snip:  Contact maken en behouden met ouders met autism
  • José Koster: Ouder en kind stevig op de plek met behulp van een Individuele Opvoedopstelling

De presentaties zijn vanaf 1 juli 60 dagen online te volgen. Meedoen aan de online versie kost € 249,- en voor abonnees op het VROEG-magazine € 215,-
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER