Het welbevinden van ouders heeft invloed op de ontwikkeling van hun kind. Als professional kun je ouders hier op verschillende manier in ondersteunen. Dit geldt met name voor vijf onderdelen van het welbevinden van ouders.

Wanneer het goed gaat met de ouders zelf is het voor hen makkelijker om voldoende ruimte en aandacht te hebben voor het kind. Hoe goed het gaat met de ouders hangt van veel verschillende dingen af. Op sommige dingen heb je invloed en op andere niet. Het is in ieder geval belangrijk om als professional goed in de gaten te houden hoe het met de ouders gaat. Dit doe je vooral door ernaar te vragen en hier samen echt even bij stil te staan. Probeer verder te kijken dan de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Kijk ook naar de ouders zelf. Stel jezelf dus niet alleen de vraag ‘hoe gaat het met het kind?’ maar ook ‘hoe gaat het met de ouders?’. Hoe het met de ouders gaat heeft namelijk ook invloed op het opvoeden en opgroeien van het kind.

Behoeften op een rij

Er zijn vijf onderdelen van het welbevinden van ouders die belangrijk zijn om als professional in de gaten te houden. Alle onderdelen spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en hebben invloed op elkaar.

1. Gevoelsleven en emoties
Welke positieve en negatieve gevoelens en emoties ervaart een ouder tijdens het ouderschap? Meer hierover lees je op de NJI-website: Omgaan met gevoelens en emoties rondom het ouderschap.

2. Vriendschappen en relaties
Heeft een ouder voldoende vriendschappen, familie en steun uit de omgeving? Ga voor meer informatie naar: Opvoeden doe je niet alleen. Hoe helpen anderen mij daarbij?

3. Voldoening uit ouderschapservaringen
Welke positieve en negatieve ervaringen doet een ouder op tijdens het ouderschap?

4. Perspectief, inzicht en reflectie
Hoe kijkt een ouder naar het ouderschap en welke invloed heeft dit op het beeld van het leven? Wat is voor de ouder belangrijk en minder belangrijk in het leven?

5. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling
Heeft een ouder voldoende ruimte en tijd voor de persoonlijk ontwikkeling? Zie ook: Goed voor jezelf zorgen als ouder.

Publicatie

Meer uitleg over de verschillende onderdelen vind je in de publicatie Welbevinden van ouders. Evenwichtige ouders, blije kinderen?

Bron: nji.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER