Hoe minder sociale steun hoog opgeleiden krijgen, hoe vaker ze aanspraak maken op de aanvullende zorg die JGZ biedt. Bij lager opgeleiden is dit niet het geval. Hierdoor blijven er kansen liggen om alle ouders passende zorg te bieden. Dit blijk uit onderzoek naar de relatie tussen opleidingsniveau & sociale steun.

Een kind grootbrengen doe je meestal niet alleen. Vaak krijgen ouders hulp vanuit hun sociale netwerk. Daarnaast hebben we in Nederland de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) die de ontwikkeling van kinderen monitort maar ook aanvullende zorg kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan extra contactmomenten met het consultatiebureau. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat juist relatief veel mensen met een minder uitgebreid sociaal vangnet de aanvullende zorg niet gebruiken.

Aanbevelingen

Om ervoor te zorgen dat alle ouders passende zorg krijgen, adviseren de onderzoekers JGZ-professionals om aandacht te besteden aan alle ouders die lage tot matige niveaus van sociale steun ervaren. Aanvullend kunnen interventiestrategieën gericht op het versterken van sociale steun worden gebruikt om de gezondheid en het welzijn van gezinnen te verbeteren. Dit stelt ouders in staat om opvoedingsproblemen binnen hun sociale netwerken op te lossen.

Ouderschapsstress

Het belang van sociale steun blijkt ook uit onderzoek naar de mate van stress die ouders van jonge kinderen ervaren door het ouderschap (ouderschapsstress). Eén van de factoren die samenhing met ouderschapsstress was de hoeveelheid sociale steun. Hoe minder sociale steun, hoe meer stress ouders ervoeren.

It takes a village

Beiden onderzoeken geven het belang van sociale steun weer. It takes a village to raise a child…

Een prospectieve studie over de associatie tussen sociale steun waargenomen door ouders van kinderen van 1-7 jaar en het gebruik van gemeenschapsgezondheidszorg voor jongeren

Ouder-, kind- en situationele factoren geassocieerd met opvoedingsstress: een systematische review

Bron: babyandchild.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER