Landelijk Ouderpanel telt 3500 ouders

Het Landelijk Ouderpanel heeft de grens van 3500 ouders bereikt! Het team is ontzettend trots en blij dat via deze weg de stem van...

Eén op de vijf kinderen gescheiden ouders ziet vader niet meer

Van de volwassenen tussen 25 en 46 jaar die als kind de scheiding van hun ouders meemaakten, heeft nu 20 procent geen contact meer...

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

Gezinnen met een kind met een chronische lichamelijke of psychische aandoening hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Een nieuwe tool...

Week van de pleegzorg 31 oktober t/m 7 november

Op 31 oktober gaat de ‘Week van de Pleegzorg’ van start. Het moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de...

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar opvoedondersteuning

Erasmus Medisch Centrum is een grootschalig onderzoek gestart naar opvoedondersteuning en is op zoek naar deelnemers. Het doel is om een overzicht te krijgen...

Gemeentelijke willekeur bij beroep op langdurige zorg voor kind met beperking

Veel ouders van kind met beperking worden door hun  gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Niet alleen krijgen ze voor hun verzoek...

Professionele kinderopvang goed voor kinderen en ouders

Alle kroost heeft baat bij een goede kinderopvang en hetzelfde geldt voor de ouders. Daarom is het van belang om kinderopvang in te bedden...

Leeftijd kind met gedragsproblemen speelt geen rol bij ouderinterventies

Vaak wordt gedacht dat interventies bij gedragsproblemen effectiever zijn naarmate het kind jonger is. Dat is echter niet het geval. Oudertrainingen zijn in de...

Handreikingen om in gesprek te gaan met professionals

Ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening staan voor allerlei uitdagingen. Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders zijn diverse instrumenten in ontwikkeling om ouders...

Het gaat om de kleine dingen…

Wanneer je een zorgintensief kind krijgt, verandert alles in je leven. Echt alles. Eén van de dingen die je leert, is wie je naasten...