Cosmas Blaauw: “Lotje&co wil kennis over ouders delen met professionals”

Stichting Lotje&co vertelt de verhalen van ouders van zorgintensieve kinderen en verspreidt deze via blogs, sociale media en een tijdschrift om het lotgenotencontact op gang...

Kind geopereerd, ouders getraumatiseerd

Psychologische begeleiding van ouders van hartpatiëntjes lijkt daarmee van groot belang. Het hakt er namelijk flink in bij ouders als hun kind zo’n ernstige hartafwijking...

Handreiking ‘In gesprek met ouders over radicalisering’

De afgelopen jaren onderstreepten aanslagen in Europa en daarbuiten dat ook Nederland getroffen kan worden door een terroristische aanslag. ‘In gesprek met ouders’ is...

Ouders lopen van kastje naar de muur

Ouders van jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychiatrische stoornissen vinden steeds moeilijker een geschikte behandel- of woonplek voor hun kind. De wachtlijsten bij gespecialiseerde...

Zorg wijkteams aan kwetsbare gezinnen voldoet niet

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De huidige werkwijze zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen niet tijdig in...

Ouderbetrokkenheid en invaliditeit blinde vlek

Een filmpje over het belang van ouderbetrokkenheid maakt mij heel mismoedig. Noodgedwongen sta ik vaak niet op het schoolplein en bezoek ik geen ouderavonden....

PMTO-methode vermindert ernstige gedragsproblemen

Parent Management Training Oregon model (PMTO) maakt ouders vaardiger in het opvoeden van hun kind, waardoor escalaties verminderen en ouders zich minder belast voelen. De...

Sociaal netwerk versterkt kracht pleegzorg

Praktische en emotionele steun van het sociale netwerk kan het aantal voortijdig beëindigde plaatsingen in de pleegzorg terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek dat plaats...

Wegwijzer voor ouders van kind met beperking

Als ouders een kind met een beperking krijgen, betekent dat veel afspraken met verschillende artsen en andere professionals. Vanaf nu is voor deze ouders...

Laat als professional je hart spreken

We zijn zo gefocust op het kind dat we de beleving van ouders vaak vergeten. Dat bleek onlangs weer tijdens  een studiedag voor zorgprofessionals...