Kind gebaat bij serieuze rol vader tijdens eerste 1000 dagen

In de geboortezorg krijgt de rol van vaders in de eerste 1000 dagen veelal slechts mondjesmaat aandacht. Bob de Raadt is al jarenlang pleitbezorger...

Grip krijgen op wat werkelijk speelt binnen gezinnen

Veel opvoedvraagstukken kunnen op gedragsniveau worden opgelost. Dit geldt niet voor zich herhalende hardnekkige patronen. “Dan is een andere aanpak aan te raden”, weet...

Buitententoonstelling over ouders met psychische problemen

In de reizende buitententoonstelling KIND VAN worden 19 volwassenen geportretteerd die opgroeiden met een ouder met psychische- en/of verslavingsproblemen. De tentoonstelling is nu te...

Haken en ogen bij creëren gezinsvriendelijke werkomgeving

Maar liefst vier op de vijf moeders vinden terugkeren op hun werk moeilijk. Daarnaast ervaart de helft van de werkende ouders met kinderen van...

Pakkend theater belicht impact van verborgen zorg

Vanaf 30 maart toert Broos door het land. Broos is een muzikale, ontroerende en hoopvolle voorstelling over hoe je jezelf kwijt kunt raken in...

Nieuw behandelmodel voorkomt veel uithuisplaatsingen

Koraal is recent gestart met de pilot van Kind IN Gezond Systeem (KINGS) in Noord-Brabant. De aanpak kan veel uithuisplaatsingen voorkomen. Centraal staat een...

Hulpmiddel ondersteunt gesprek over huiselijk geweld 

Professionals die te maken krijgen met huiselijk geweld dragen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gezin. Tot actie overgaan is niet altijd...

Werk brengt kwaliteit ouderschap meer en meer in de knel

Ouders besteden meer tijd aan werk en carrière dan in 2015. Hierdoor zien ze hun kinderen minder en hebben ze minder tijd voor zichzelf....

Meer oog nodig voor kinderen van ernstig zieke ouders

Veel kinderen hebben een ernstig zieke ouder. Vaak staat dan de zieke patiënt in alles centraal. Het position paper “Ik doe er toch ook...

Belang ouders en kinderen onderbelicht in familie- en jeugdrechtzaken

Ouders en kinderen worden niet voldoende beschermd bij rechtszaken die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor hun leven. Dat komt naar voren uit gesprekken die...