Enquête over welzijn werkende zwangeren en prille ouders

Babykennis onderzoekt hoe het is gesteld met werkende zwangeren en werkende ouders met baby's. Ook wordt de behoefte gepeild aan online trainingen stressmanagement, energiemanagement...

Zorgen over gevolgen lockdown voor gezinnen

De sluiting van onderwijs en kinderopvang is één van de maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het NJi wijst...

Wijkteam vermindert niet het aantal verwijzingen – wel minder uithuisplaatsingen

Het inzetten van wijkteams en praktijkondersteuners vermindert niet de kosten van specialistische jeugdzorg, concludeert het Centraal Planbureau (CPB). Wel worden in gemeenten waar wijkteams...

Haal familieleden van patiënten in de psychiatrie uit de schaduw

Als een ouder wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, blijven de kinderen vaak uit het zicht van hulpverleners. Crisisopvang ‘Oever’ betrekt hen bij de...

Leefstijladvies voor 0-4 jarigen valt in de smaak

Het consultatiebureau geeft leefstijladvies over voeding, slapen, bewegen en beeldschermgebruik. Ouders van jonge kinderen zijn hier zeer tevreden over.  Wel varieert hun behoefte aan...

Pilot met inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd pakt positief uit

In de gemeente Hilversum draait een pilot Praktijkondersteuners GGZ Jeugd. Door praktijkondersteuners bij huisartsenpraktijken in te zetten, streeft de gemeente naar meer passende hulp...

Hulplijn maakt ouderschap bespreekbaar

De Oudertelefoon wil het taboe op hulp vragen doorbreken. “We zijn er voor ouders die het thuis even te veel wordt”, vertelt directeur Rolien...

Therapeutisch levensspel helpt communiceren over kwetsbare items

Ons bestaan Op Een Bordje is een therapeutisch levensspel bij begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Het spel maakt het gemakkelijker om te communiceren over...

Opmars zorgende vader in volle gang

Wat is de staat van vaderschap in Nederland anno 2020? Hoewel betrokken vaderschap steeds meer geaccepteerd wordt en dit ook zichtbaar is in...

Radiodoc over zorglast ouders van kind met ADHD of autisme

Hoe zwaar is de zorglast voor ouders en opvoeders van kinderen met ADHD of autisme? En waarom vinden ouders het moeilijk om hierover te...