Training in mindfulness nuttig voor gezin met ADHD-kind

Gezinnen met een kind met ADHD kunnen baat hebben bij een training in mindfulness, gericht op het gezin. Hierdoor nemen de ADHD-symptomen af, alleen...

Nieuwe serie opvoedfilmpjes met ouders, pubers en deskundigen

Er zijn zeven nieuwe opvoedfilmpjes beschikbaar in de reeks met presentatrice Fiona. De filmpjes gaan over de eerste 1000 dagen, babysignalen, driftbuien, taalontwikkeling, gevoelens puber, internet en...

Stedelijk netwerk bundelt krachten ouders

Actieve ouders werken sinds kort samen in het Utrechtse platform ‘Ouders van Betekenis’. Doel van het stedelijk netwerk is het bevorderen van gelijke kansen...

Werk maken van vroegtijdige signalering van autisme bij meisjes

Vroegtijdige signalering van (kenmerken) autisme bij meisjes is van groot belang. Zo kan er gericht hulp geboden worden. Daarom is er nu een factsheet...

Start Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Veel professionals, onder meer in wijkteams, ervaren nog belemmeringen bij het toepassen van de meldcode. Daarom is op 1 juni 2021 de online Wijkteam-community...

Meer genieten van baby en ouderschap

Op de 'mijnouderpagina' van de Babykennis Academie staan ontspannende oefeningen en filmpjes over babycommunicatie. Deze filmpjes zijn nuttig ter voorbereiding op het ouderschap en...

Recensie ‘GOED LEVEN met kwetsbaarheid en beperking’

Uitnodigend boek over de hulpverlening aan zeer kwetsbare personen. ‘GOED LEVEN’ is een boek met een uitnodigende én uitdagende visie op de hulpverlening aan personen...

Expertisecentrum over gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen kenmerken zich door een opeenstapeling van vaak chronische problemen. Deze spelen meestal zowel op sociaal-economisch als psychosociaal gebied...

Verplaatsen in pleegkind versterkt gehechtheidsrelatie

Pleegkinderen kunnen soms door traumatische ervaringen geen veilige hechtingsrelaties opbouwen, wat kan leiden tot gedragsproblemen. Die gedragsproblemen op hun beurt veroorzaken opvoedstress bij pleegouders,...

Meer oog nodig voor kinderen die kampen met meervoudige problematiek

De discussie over de problemen in de jeugdzorg is weer in volle gang: verschillende adviezen en rapporten gaan vanuit de branche richting Tweede Kamer. Er is...