Met ondersteuning kunnen licht verstandelijk beperkte ouders goed opvoeden

Gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak te maken met jeugdhulp en jeugdbescherming. Te vaak denkt men nog dat...

Leren van scheidingservaringen van anderen

Ieder jaar maken 70.000 kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat is ingrijpend en de schade is vaak groot. De Family Factory...

Gezinshereniging na vlucht alleen complex proces

Een vluchteling die in Nederland via een verblijfsvergunning asiel krijgt, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar partner en eventuele kinderen...

Ouders kunnen bij scheiding leunen op ervaringen van anderen

Ieder jaar maken 70.000 kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat is ingrijpend en de schade is vaak groot. Natuurlijk willen ouders...

Platform Opvoeden.nl stopt

De website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is straks de centrale vindplaats voor betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien. Het huidige platform...

KOPPsupport ondersteunt kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

Jaarlijks hebben 577.000 kinderen te maken met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Kopstoring.nl biedt jongeren van 16 tot en met 25 jaar al...

Pubers slapen vaak te kort en slecht

Pubers slapen vaak te kort en slecht. Piekeren, laat slapen door huiswerk, schermgebruik en gebrek aan regels van ouders zijn veel voorkomende oorzaken. Verschuiving...

Bijna de helft ex-partners houdt hand op de knip

Het aantal samengestelde gezinnen groeit. Tegelijkertijd gaat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit elkaar. Stuitend is dat 44% van...

DNA-ouders beïnvloedt opvoeding via de omgeving

De cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van ouders zijn beide van invloed op de onderwijsresultaten van kinderen. De genen die verband houden met cognitieve vaardigheden...

Moderne Nederlandse ouders meest toegeeflijke in de geschiedenis

Meer dan 40 procent van de moderne ouders stelt weinig of inconsistente regels aan hun kinderen. Ook voeden ze met weinig of inconsequente regels...