Tweemaal drie tips voor tegengaan huiselijk geweld tijdens coronapandemie

Door de coronamaatregelen zitten gezinnen dichter op elkaar in soms kleine huizen. Daardoor wordt het risico op spanningen en geweld groter. Professionals zien de...

Behandelen kinderen zonder ouders heeft weinig zin

Het heeft zelden zin om kinderen los van hun ouders te behandelen. Dat zeggen Femy Wanders en Jessica Vervoort in de nieuwe aflevering van...

Betere ondersteuning ouders kan kindermishandeling voorkomen

Hoe verklaar je waarom sommige ouders hun kinderen mishandelen? Op die vraag zoekt hoogleraar Lenneke Alink, samen met haar onderzoeksteam, een antwoord. En dát...

Janine Benjamins winnaar Flora van Laar-prijs

Janine Benjamins, arts Maatschappij en Gezondheid, is de winnares van de Flora van Laar-prijs 2021. Haar onderzoek richt zich onder meer op de regie...

Ouders aan zet: ‘Zien drinken, doet drinken’

‘Zien drinken, doet drinken’. Dat is de naam van de landelijke alcoholactieweek speciaal voor ouders en opvoeders. Een aantal handvatten helpt ouders om met...

Succesfactoren en valkuilen bij gemengder maken van scholen

Regelmatig komen ouders in actie om een school gemengder te maken. KIS heeft randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen voor dit soort ouderinitiatieven in kaart gebracht. Ook...

Werk met kwetsbare gezinnen integraal vanuit verschillende perspectieven

Welke bevorderende en belemmerende factoren spelen een rol bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen? Het landelijk Kenniscentrum LVB heeft ze samengevat in twee...

Tools voor cultuursensitief werken met jeugd en ouders

Professionals hebben steeds vaker te maken met ouders en kinderen met uiteenlopende migratieachtergronden. De hulpverlening en communicatie gaan niet altijd even makkelijk als de...

Kennis over kindermishandeling toegankelijk voor iedereen

Recent zijn er ontzettend interessante onderzoeken gedaan op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Stuk voor stuk zijn ze relevant voor iedereen die...

Opgroeien als je moeder anders is

Wat als je opgroeit met een moeder met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)? Jolanda Elenbaas (40) beschrijft haar persoonlijke ervaringen hiermee in een thesis....