Online cursus voor ouders van sombere puber

Voor veel ouders is de puberteit van hun kind een lastige fase. Zeker als een kind last heeft van stemmingswisselingen en somberheid. Om die...

Moeders vertrouwen kinderen meer met digitale media dan vaders

Moeders en vaders verschillen in de mediaopvoeding van hun kinderen. Zo voelen moeders zich vaker verantwoordelijk voor wat hun kinderen doen op digitale media,...

Schiet niet te snel in de reparatiereflex

Investeer eerst in een goede behandelrelatie in plaats van veranderadviezen te geven. Prof. dr. Annemiek Harder raadt het iedere jeugdzorgprofessional aan. “Speel in op...

Kindboete hardnekkig fenomeen

Het wordt de kindboete genoemd: vrouwen die een kind krijgen, gaan er in inkomen fors op achteruit. Zeven jaar na de geboorte van hun...

Vergroot sensitiviteit van ouders om verbindingen te herstellen

Ook ouders kunnen in stressvolle omstandigheden zijn opgegroeid. “Daardoor kregen ze als kind onvoldoende de kans om vanuit een vertrouwde basis de wereld te...

Derde BSO+ voor kinderen met een ‘plusje’

Jeugdzorgstartup Vesper heeft haar derde BSO+ vestiging in Amsterdam Amstel geopend. Daarmee zet Vesper een volgende stap richting passende opvang voor alle kinderen in...

Veel ouders voelen zich schuldig over uitbesteden zorg

Twee op de vijf ouders voelt zich schuldig over het uitbesteden van de zorg voor hun kind aan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Tegelijkertijd...

Uithuisplaatsing snijdt vaak contact met naasten af

Uit huis geplaatste kinderen verliezen vaak het contact met ouders, familie en vriendjes. Hiervoor zijn ze namelijk afhankelijk van hulpverleners. Deze hebben soms te...

Betrek vaders bij de eerste 1000 dagen

Het is belangrijk dat moeders goede ondersteuning krijgen voor, tijdens en na de geboorte van hun kind: tijdens de eerste 1000 dagen. Zeker als...

Live coaching verbetert opvoedvaardigheden van ouders

Kindermishandeling komt vaak voort uit een gevoel van onmacht bij ouders. Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), waarbij ouders live worden gecoacht, biedt handvatten om deze...