Hulpverlening aan andere culturen gebaat bij inschakelen familie

Jeugdhulpverleners krijgen steeds vaker te maken met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Dit vergt aanpassing van de werkwijze, benadrukt Sohaila El Ouahabi, coach...

Naast ouders staan maakt hulpverlening effectiever

Het begeleiden van ouders kan soms ontaarden in wederzijds wantrouwen. “Gevolg is dat je als hulpverlener het contact verliest.”, geeft José Koster aan. Om...

Week van de ouders 2020

Deze week vindt voor de derde keer de Week van de Ouder plaats. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld...

Kindermishandeling en –verwaarlozing vaak afzonderlijke fenomenen

Slachtoffers van kindermishandeling gaan later significant vaker op een negatieve manier om met hun eigen kinderen. Dit geldt niet voor slachtoffers van verwaarlozing. Toch...

Coronacrisis verandert weinig aan geweldsspiraal kwetsbare gezinnen

In kwetsbare gezinnen is als gevolg van de coronacrisis weinig veranderd: ook tijdens de lockdown is in ruim de helft van de gezinnen sprake...

Website wijst route naar relaxt gezinsleven

Hoe vinden ouders een goede balans tussen werk en zorg? De nieuwe website Eerste Hulp Bij Gezinsmanagement! biedt tools om werkende ouders op weg...

Ongelijke verdeling van gezinstaken door coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis verandert er voor moeders gemiddeld meer dan voor vaders. Moeders hebben minder vrije tijd, ervaren meer werkdruk en nemen...

Scheiding of mishandeling beïnvloedt met name onderwijskansen van kinderen van welgesteldere...

De onderwijskansen van Nederlandse kinderen hangen mede af van ingrijpende ervaringen zoals echtscheiding of kindermishandeling. Bij kinderen van ouders met een goede sociaaleconomische positie...

Maak een zegen van intersectionele opvoedrelatie

Intersectionaliteit gaat niet alleen over raciale en gender-eigenschappen, maar ook over het hebben van een handicap of een adoptieachtergrond. Wat betekent het begrip intersectionaliteit...

Oog voor ouders zorgintensief kind binnen hulpaanbod te vaak een witte...

“Als professionals zijn we geneigd om alles uit de kast te halen om zorgintensieve kinderen bij te staan”, vertelt Minke Verdonk, hulpverlener en ervaringsdeskundige....