Nieuwe wet verbetert hulp aan gezinnen met meerdere problemen

Bij de Tweede Kamer is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid...

Eerste 1000 dagen gebaat bij betere bedrijfsgezondheidszorg

Op 14 juni 2022 kwamen meer dan zeventig academici, beleidsmedewerkers en werkgevers uit twintig verschillende Europese landen naar Amsterdam. Tijdens dit multidisciplinaire congres -...

Ouders praten te weinig met kinderen over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het goede nieuws is dat 75% van de ouders tegen hun kind zegt dat ze duidelijk hun grenzen aan moeten geven als ze iets...

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gebaat bij betrokkenheid op alle niveaus

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling is het voor professionals vaak niet eenvoudig om in gezinnen te doen wat nodig is. In de samenwerking rondom...

Podcast over gezinsleven met zieke ouder

Veel ouders worstelen met een ziekte. Dit beïnvloedt onherroepelijk het gezinsleven. Hoe daarmee om te gaan? Daarover gaat de podcast ‘Niet alleen ziek’. De...

Schakel ouders in bij voorkomen van angst, pijn en stress

Ouders kunnen een grote rol spelen bij het voorkomen van angst, pijn en stress tijdens medische handelingen. De kans daarop is het grootst als...

Gratis online magazine over ouderbetrokkenheid

Balans heeft samen met de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en MamaVita een online magazine gemaakt over ouderbetrokkenheid. Insteek is het verbeteren van de...

Ouders Centraal maakt de balans op

Bijna zes jaar geleden kwamen we op het idee om naast onze VROEG-site een nieuw platform te lanceren: Ouders Centraal. Tijd om de balans...

Kosteloze rechtsbijstand voor gezinnen

Ouders krijgen gratis bijstand van een jeugdrechtadvocaat bij een beslissing van de kinderrechter over de beëindiging van hun ouderlijk gezag en bij een uithuisplaatsing....

Tips voor omgaan met psychische problemen binnen gezin

Er zijn grote verschillen in opvoedervaringen van broers en zussen binnen een gezin. Hun opvoedervaringen spelen bovendien een belangrijke rol in de mate waarin...