Professionals die te maken krijgen met huiselijk geweld dragen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gezin. Tot actie overgaan is niet altijd makkelijk. Daar is professionele moed en lef voor nodig. Het intervisiebord ‘Professionele moed en lef bij huiselijk geweld’ ondersteunt het gesprek hierover.

Professionele moed en lef is tot actie overgaan in werksituaties waarin je als professional ongemak ervaart. Dit ongemak kan komen door angst, onzekerheid, weerstand of zorgen. Bijvoorbeeld angst voor mogelijke agressie, onzekerheid over jouw inschatting van de risico’s voor de betrokken kinderen, of zorgen over het verslechteren van de relatie tussen jou en de betrokkenen.

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat de professionele omgeving een grote rol speelt bij het stimuleren van moed en lef bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Bevorderende factoren zijn onder andere een goed ethisch klimaat, een waarderende cultuur, voorbeeldgedrag en intervisie.

Reflectie en intervisie

Intervisie is een effectieve manier om dilemma’s en ongemak bij huiselijk geweld en kindermishandeling met elkaar te bespreken. Reflecteren op het eigen ongemak zorgt ervoor dat professionals het ongemak niet vermijden, maar juist ombuigen naar bewust handelen. Ook belemmerende of stimulerende factoren in de professionele omgeving kunnen tijdens intervisie aan het licht komen.

Intervisiebord

Voor sociaal professionals ontwikkelde Movisie het intervisiebord ‘Professionele moed en lef bij huiselijk geweld’. Dit bord leidt een professional en een team door de verschillende stappen van intervisie.

Op basis van een casus uit de eigen praktijk ga je in gesprek over ongemak en dilemma’s waar je tegenaan loopt bij de aanpak van huiselijk geweld. Tussendoor krijg je in korte video’s en verdiepende artikelen extra kennis aangereikt over huiselijk geweld en factoren die moed en lef bevorderen. Aan het eind heb je zicht op wat je individueel en in teamverband kunt doen om het handelen in jullie team te versterken.

Download intervisiemodel >>

Bron: movisie.nl

Zie ook:

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER