Door de coronacrisis ervaren ouders minder informele steun. Meer dan de helft van de ouders geeft aan matig tot ernstig uit balans te zijn. Alle reden dus om de vinger aan de pols te houden. Wat staat de jeugdgezondheidszorg, nu en in de toekomst, te doen om ouders te ondersteunen?

Het NCJ heeft samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en haar netwerkpartners voor de derde keer op rij een peiling gedaan onder ouders naar de balans die zij ervaren in hun ouderschap tijdens de coronacrisis. De resultaten van de peiling zijn door middel van groepsbijeenkomsten en interviews besproken met JGZ-professionals en managers en met verschillende gemeenten. Daarbij stond de volgende vraag centraal: wat staat ons als jeugdgezondheidszorg, nu en in de toekomst, te doen om ouders te ondersteunen en te helpen hun balans te behouden?

Resultaten derde peiling

In totaal hebben 700 ouders de derde peiling van de Balansmeter ingevuld. Ten opzichte van de periode vóór corona is de negatieve invloed van het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren) op hun stemming tijdens de coronacrisis groot. Ouders ervaren minder informele steun en meer dan de helft van de ouders geeft aan matig tot ernstig uit balans te zijn. Ben je benieuwd naar de cijfers?

Suggesties voor het ‘nieuwe’ normaal na corona

Wat ‘na corona’ ook mag betekenen, er zal nog jarenlang een mate van ‘nasleep’ zijn in gezinnen. Alle reden dus om de vinger aan de pols te houden en het onderwerp balans bespreekbaar te houden. Kortom: ‘Heb het er over’!’.

De Balansmeter kan standaard voorafgaand aan het contact met ouders ingezet worden om het gesprek erover gemakkelijker aan te kunnen gaan.

Verdere adviezen

  • Blijven werken met online pedagogische spreekuren. Ook online advies voor jongeren bv (met een echt ‘mens’ achter het scherm en geen chatfunctie) is mogelijk een essentieel onderdeel van de gevraagde doorkijk.
  • Voor een deel van de kinderen was thuis onderwijs juist fijn of is de drempel om (weer) naar school te gaan alleen maar groter geworden. Ook hierover is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Niet alleen met de kinderen en ouders, maar zeker ook met de scholen. Waar zitten mogelijkheden, waar zit ruimte voor maatwerk?
  • Heb extra aandacht voor kinderen en jongeren die niet naar school komen. Probeer samen met hen de onderliggende reden te achterhalen en zoek –  indien gewenst ook samen met de jeugdarts – naar oplossingen. De inzet van M@ZL is hierbij helpend.
  • De professionals zien momenteel meer complexe situaties en geven meer kortdurende zorg ter overbrugging, vanwege bijvoorbeeld de wachttijden in de jeugd-GGZ. Dit leidt tot een taakverzwaring.  Het is belangrijk om ook de balans van onze professionals in de gaten houden.
  • De Balansmeter kan ook gebruikt worden om een beeld te krijgen van een buurt, wijk of gemeente, zodat de gemeente weet waar eventuele extra inzet gewenst is, nu en ‘na corona’.
  • Ga (vervolgens) in gesprek met gemeenten. Laat zien dat aandacht voor (de balans van) ouders van groot belang is (neem de cijfers uit de presentatie van deze peilingen met de Balansmeter mee) en gebruik bovenstaande adviezen en voorbeelden vanuit de JGZ om te laten zien hoe de JGZ een deel van de oplossing kan zijn.

Bron: ncj.nl

Bekijk ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER