Regelmatig maken ouders zich zorgen over de geestelijke of fysieke veiligheid van hun kind op school, in de jeugdzorg, (sport)vereniging, etcetera. Zij kunnen met hun zorgen vrijwel nergens terecht. Via een vragenlijst, in te vullen door ouders en professionals, wil Balans de feiten op een rij zetten.

Voor zorgen over mogelijke kindermishandeling in andere situaties dan thuis, zouden ouders naar verschillende inspecties moeten stappen. Voor zorgen over de veiligheid op school naar de Inspectie van het Onderwijs. En dan specifiek naar de vertrouwensinspecteur. Als het gaat om de veiligheid in de jeugdzorg, bijvoorbeeld in instellingen, moeten ouders naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het IGJ. Maar zowel de Inspectie van het Onderwijs als die van de Jeugdgezondheidszorg nemen geen individuele klachten (en dus ook geen zorgen) van ouders in behandeling nemen.

Schokkend

Balans vindt het schokkend dat dat ouders met hun zorgen nergens terecht kunnen. En extra zorgelijk als de zorgen gaan over de situatie op school of in een instelling. Immers, van beiden zijn ouders (en kinderen) afhankelijk. Als ouders hun kind thuis houden van school vanwege zorgen over zijn of haar veiligheid, zijn ouders in theorie namelijk zelfs strafbaar omdat zij niet voldoen aan de leerplichtwet. En als een kind bijvoorbeeld uit huis is geplaatst of onder toezicht staat en in een instelling verblijft, kunnen ouders hun kind daar niet weghalen.

Balans wil dat zorgen over de veiligheid van kinderen buiten de thuissituatie, ook kunnen worden gemeld. En dat die melding dan ook wordt opgepakt en onderzocht, net als bij zorgen over de veiligheid in te thuissituatie. Geweld hoort immers nérgens thuis, zoals de slogan van het programma van de VNG ook zegt. Daarom wil Balans graag kunnen aantonen dat dit met enige regelmaat plaats vindt. Dat ouders bij het doen van meldingen of aangifte, nul op het rekest krijgen en daardoor niet de veiligheid van hun kind kunnen waarborgen. Terwijl zij daar als ouders wél wettelijk verantwoordelijk voor zijn.

Vragenlijst

Dat is de reden dat Balans een vragenlijst heeft gemaakt voor ouders die te maken hebben gehad met (een vermoeden van) een onveilige situatie en/of omgeving voor hun kind. Doel hiervan is te achterhalen of, en zo ja bij wie, ouders hun zorgen hebben gemeld. En wat de reactie was van de instantie waaraan werd gemeld. Het invullen van de vragenlijst kan anoniem.

Overigens staat het professionals ook vrij om de vragenlijst in te vullen. Als je dat wilt, kun je je emailadres en/of telefoonnummer invullen zodat Balans eventueel in de toekomst contact met je op kan nemen. De vragenlijst is echt bedoeld als meldpunt om te kunnen peilen hoe vaak dit voorkomt. Balans zal niet op casussen reageren.

Naar de vragenlijst >>

Bron: balansdigitaal.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER