Ouders zijn vaak niet goed op de hoogte van het pestbeleid van scholen.  Voor Ouders & Onderwijs reden om op een rijtje hoe ouders beter betrokken kunnen worden bij de handhaving van de sociale veiligheid en met het pestprotocol.

Scholen moeten pesten tegengaan en zorgen voor een veilige school. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen.  Vaak lijden de schoolprestaties van de leerlingen onder de pestsituatie. Daarnaast krijgen gepeste of pestende leerlingen op de middelbare school regelmatig forse straffen, vooral als er sprake is van online pestgedrag. Voor ouders is het meestal onduidelijk waarom de straf gegeven wordt en wat eraan vooraf gegaan is. Verder gaan scholen niet altijd zorgvuldig omgegaan met privacy-gevoelige informatie, zoals het delen van een eventuele diagnose.

Waar lopen ouders tegenaan?

Elke school is verantwoordelijk voor het garanderen van de sociale veiligheid. Hieronder valt het voorkomen en tegengaan van pesten. Niet elke school reageert echter adequaat op meldingen van pestgedrag. Het pestprotocol wordt op sommige scholen niet gevolgd of er is geen beleid om pesten aan te pakken. Ouders zijn ook vaak niet op de hoogte van het bestaan van een pestprotocol. Daar komt bij dat een pestprotocol niet altijd voldoende blijkt te zijn om het probleem op te lossen.

Adviezen

Ouders & Onderwijs adviseert om aan vragende ouders te vertellen dat de school verplicht is om een pestaanpak vast te leggen. Ook is het aan te raden om het beleid van de school op te zoeken en te kijken of dit gevolgd wordt. Als het beleid en de aanpak van de school niet duidelijk is of niet wordt nageleefd, kunnen ouders hier vragen over stellen bij de medezeggenschapsraad of de directie.

Meer weten?

Wordt een kind gepest? Lees dan welke stappen men kan zetten om het pesten aan te pakken.

In 2017 deden we via het Landelijk Ouderpanel onderzoek onder ouders naar pesten. Ook daaruit bleek dat ouders niet goed op de hoogte zijn en meer betrokken willen zijn bij dit onderwerp.

Bron: oudersonderwijs.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER