Gezinnen ervaren weinig solidariteit vanuit de politiek en de samenleving. Dit blijkt uit de Staat van het Gezin 2023. Nederland als ‘gezinsvriendelijk’ land krijgt een 6,6. Ouders voelen zich vooral alleen staan: op het gebied van solidariteit geven zij Nederland een 4,6.

Een ruime meerderheid van de ouders (86%) vindt dat er in de politiek te weinig aandacht is voor gezinsbeleid. Een meerderheid (60%) ziet zelfs geen enkele relatie tussen gezin en politiek. Veel ouders geven bovendien aan de polarisatie en gebrekkige solidariteit vanuit de samenleving als geheel steeds lastiger te vinden.

Gebrek aan tijd, geld en aandacht

Vooral de vergaande individualisering trekt een te grote wissel op gezinnen. “Doordat het leven zoveel duurder is geworden, kost tijd voor de kinderen steeds meer geld en is het voor gezinnen niet meer mogelijk om het gezin alleen te draaien”, aldus Marjet Winsemius, directeur Stichting Voor Werkende Ouders. “De samenleving ziet het belang van gezonde gezinnen niet scherp en de politiek laat ouders blijvend bungelen met een groot gebrek aan voorzieningen, zoals te dure kinderopvang en verlofregelingen die het net niet zijn. Ouders staan er alleen voor en moeten het zelf maar zien te rooien.”

Zware financiële en mentale last

De ervaren kloof en gebrek aan steun wordt nu opnieuw bevestigd door het onverwachte politieke besluit om de stelselwijziging in de kinderopvang uit te stellen. Dit zoveelste bewijs dat de waarde van gezinnen voor de samenleving als geheel niet wordt gezien, komt boven op de bestaande druk op ouders waar het combineren van werk en gezin een steeds zwaardere financiële en mentale last wordt.

Verloren hoop

Ondertussen wordt aan gezinnen steeds meer gevraagd, want er zijn overal tekorten aan personeel (opvang, onderwijs) en geld (zorg): ga meer werken, doe meer mantelzorg, zorg zoveel mogelijk zelf voor je kinderen, klaag niet, stort niet in, blijf nou maar gewoon al die ballen in de lucht houden en neem er ‘t liefst nog een paar bij. Onderzochte ouders geven in open vragen in het onderzoek ruimhartig toe dat het niet meer gaat.

Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, vindt dat de solidariteit van de samenleving te lang op het spel is gezet. “We hebben te veel gevraagd. We kunnen nu niet langer meer wachten en moeten simpelweg aan de bak voor gezinnen. Dat begint met luisteren. Luisteren naar hun zorgen en hun onzekerheid. Luisteren naar de kinderen. Luisteren naar regionale verschillen. Luisteren in de politiek, op de werkvloer, bij de professional aan het bureau en bij de bakker op de hoek.”

Lancering Keukentafelpact

De initiatiefnemers van de Staat van het Gezin pakken de handschoen op en lanceren het Keukentafelpact, op zoek naar een nieuwe sociale norm rondom gezinnen. Marjet Winsemius licht toe: “Het is tijd dat we gaan luisteren naar wat gezinnen nodig hebben en dat we daar ook allemaal achter gaan staan. We nodigen iedereen uit om met ons mee te doen en zich aan te sluiten bij het pact.”

Staat van het Gezin 2023

Het jaarlijkse onderzoek naar het welbevinden van gezinnen in Nederland, de Staat van het Gezin, is een initiatief van Stichting Voor Werkende Oudershet Nederlands Centrum Jeugdgezondheidmagazine WIJ en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Staat van het Gezin 2023 >>

Bron: Persbericht Stichting Voor Werkende Ouders

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER