De gecertificeerde training ‘Het Begint Bij Mij’ ontketent de eigen kracht van kinderen, ouders en mede-opvoeders en vergroot hun veerkracht en autonomie. Het uiteindelijke doel is om zo een veilige en uitdagende opvoedomgeving te bereiken voor alle jeugd. José Koster schreef onlangs een blog over de uitvoering van het programma in de praktijk.

Tijdens de training activeren de deelnemers de steun- en krachtbronnen in hun directe sociale omgeving en starten zij hun eigen supportgroep. Op die manier wordt op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en gezinnen versterkt. 

Vijf pijlers
Het programma rust op vijf pijlers met vaardigheidstraining als basis en vervolgens duurzame inbedding in de sociale omgeving. In vijf sessies komen deze pijlers aan de orde:

  1. Je rol en verantwoordelijkheid als ouder, jongere, leerkracht, jongerenwerker, et cetera.
  2. Zelfvertrouwen en zelfbeeld.
  3. Effectieve communicatie.
  4. Normen, waarden en regels.
  5. Het samenstellen van een supportgroep met supportgroep-leiders

Concrete handvatten
In de basis is het programma mensgericht (in plaats van organisatie- of stelselgericht) en het geeft jeugd en opvoeders concrete handvatten voor nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Onder het motto ‘Het begint bij mij’ maakt het de deelnemers bewust van hun aandeel in het opvoed- en opgroeiproces. Zij worden vervolgens gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Waar van toepassing kan dit een goed fundament vormen voor eventuele verdere ondersteuning of hulpverlening.

Supportgroep
Daarnaast heeft de aanpak een sterke focus op bestendiging van de resultaten en duurzame effecten. Het houdt niet op na de training. Vanuit een wijk of sociale gemeenschap worden supportgroep-leiders opgeleid, die na de vijf sessies actief in contact blijven met de groep. De groepsleden blijven elkaar ontmoeten onder leiding van deze supportgroep-leiders. Zij worden ondersteund vanuit de Nederlandse organisatie. Dit is een belangrijke onderscheidende waarde van HetBegintBijMij. Een vergelijkbare interventie met deze ingrediënten is er, voor zover bekend, momenteel niet in Nederland.

Internationaal
Het programma is sinds 2003 in Zuid-Afrika in ontwikkeling. Er zijn inmiddels diverse varianten van het (basis)programma voor ouders ontwikkeld. Ook is het programma vertaald en doorontwikkeld voor diverse landen binnen Afrika, Azië, Australië en is er belangstelling vanuit Europa.

Meer weten?
Meer informatie hierover vindt u op de websites hetbegintbijmij.nl en  www.Proud2b.org.

Training door José Koster
Onlangs gaf José Koster,  in opdracht van Siriz, de training ‘Het Begint Bij Mij’ aan een groep van negen tiener-/jonge moeders. Lees hier haar terugblik.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER