Methodiekhandleiding helpt pleegzorgbegeleiders vooruit te kijken

Om zich optimaal te ontwikkelen heeft een kind in een pleeggezin een veilige en stabiele plek nodig. Pleegzorgbegeleiders zijn de verbindende schakel tussen alle...

Naar huis met meer dan een telefoonnummer op zak

Ernstig zieke kinderen gaan steeds eerder naar huis na een opname in het ziekenhuis hebben gelegen. Op die manier kan een kind zich zoveel...

Ondersteuning door vrijwilligers sluit goed aan op professionele hulp

Veel gezinnen met complexe problemen worden ondersteund door vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor jongeren in de jeugdzorg. Deze steun door vrijwilligers, heeft een belangrijke meerwaarde....

Steun voor homoparen met kinderwens

Het VUmc in Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om ook homoparen te helpen bij draagmoederschap. Nu moeten mannen uitwijken naar het buitenland voor een peperduur...

Cursus verbetert kwaliteit ouderschap

Stellen met kinderen hebben acht keer vaker ruzie dan stellen zonder kinderen. De hoeveelheid stress en moeheid zijn exorbitant veel hoger. Toch vinden we...

Impact donorkind op ouderschap doorgelicht

Steeds meer kinderen worden verwekt met donorzaadcellen. Hun ouders moeten beslissen of, wanneer en hoe ze hen vertellen over het feit dat ze van...

Belangrijke rol voor zorgprofessionals bij verlichten van ouderlijke stress

De zorg voor een kind met een handicap, stoornis of langdurige ziekte heeft vaak een enorme impact op ouders.  Dit kan zich uiten in...

Voorzie in informatiebehoefte ouders van kinderen met lichamelijke beperking

Ouders hebben een belangrijke stem in de zorg van hun gehandicapte kind. Daarom is het belangrijk dat zij voldoende kennis in huis hebben. Des...

Werk maken van onveilige opvoedsituaties

Veel professionals in wijkteams worstelen met het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling in een gezin. Voor het NJI aanleiding om een brochure uit...

Aansluiten bij ouders met een zorgkind

Wanneer ouders te horen krijgen dat hun kind een erfelijke ongeneeslijke ziekte heeft, stort hun wereld in. Hoe gaan ze hiermee om en wat...