Veel professionals in wijkteams worstelen met het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling in een gezin. Voor het NJI aanleiding om een brochure uit te brengen met tien reflectievragen. Deze helpen om erachter te komen wat goed gaat en welke aspecten nog aandacht vragen.

Wijkteamprofessionals kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Bijvoorbeeld onveilige opvoedsituaties signaleren aan het begin van het contact met een gezin of in een lopende casus. Ook draagt Veilig Thuis regelmatig een casus van een onveilige opvoedsituaties over aan een wijkteam.

Drempels
Professional kunnen drempels ervaren bij het signaleren en bespreken van onveilige opvoed- en opgroeisituaties of bij de maatregelen die dit van hen vraagt. Zo vinden zij het bijvoorbeeld moeilijk om in een gezin huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar te maken met het oog op het schaden van het opgebouwde vertrouwen bij ouders. Of professionals vinden het moeilijk om de risico’s op een onveilige opvoed- en opgroeisituatie te zien omdat er van hen verwacht naar de kracht in en om het gezin te kijken. Ook kan het zijn dat men de gevolgen van het handelen moeilijk overziet en daarom acties uitstelt.

Eerste stap
Reflecteren is een eerste stap om bewust te worden van drempels en uitdagingen. De NJI-brochure legt reflectievragen voor die daarbij kunnen helpen. Het is goed om samen met collega’s en leidinggevenden te bespreken hoe dit verder aan te pakken. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om extra te investeren in het verbeteren van deskundigheid op het gebied van onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Of om samen op te trekken met een collega in casuïstiek waar veiligheid in het geding is. De NJi-brochure gaat hier nader op in.

Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien – 10 reflectievragen voor wijkteamprofessionals

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER