meisje met Syndroom van Down

Vaders van kinderen met Down ervaren meer dagelijkse problemen dan moeders en hebben meer behoefte aan steun. Ook heeft het hebben van een kind met Down zijn weerslag op de relatie van de ouders en kan hun sociaal functioneren beïnvloeden. Het inzetten van korte vragenlijsten over dit onderwerp kan helpen om in de klinische praktijk deze ouders te ondersteunen.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Jan Pieter Marchal aan de Universiteit van Amsterdam. Marchal onderzocht de bruikbaarheid van de Last Thermometer voor Ouders, een screeningsinstrument voor psychosociale problemen, voor ouders van een kind met downsyndroom.

Meer problemen
Hoewel ouders van een kind met downsyndroom geen zwaardere last rapporteerden dan andere ouders, meldden de vaders wel aanzienlijk meer dagelijkse problemen en meer opvoedproblemen dan de moeders en dan andere ouders. Ook hadden ze meer behoefte om met een professional te praten over hun situatie. Belangrijke thema’s in het functioneren van deze ouders en gezinnen betreffen sociaal functioneren, vitaliteit, partnerrelatie, participatie en emotioneel welzijn. Vaders van jonge adolescenten met Down lijken daarnaast geregeld opvoedingsproblemen te ervaren.

Aanbevelingen
Professionals dienen zich bewust te zijn van deze belangrijke thema’s om gerichte ondersteuning te kunnen bieden. In de beeldvorming is het belangrijk dat zowel de positieve ervaringen als concrete gevolgen van het grootbrengen van een kind met Down een plek hebben. Het bespreekbaar maken van psychosociale onderwerpen kan in de klinische praktijk vergemakkelijkt worden door psychosociale screening. Alleen vragen naar het welzijn van ouders zal veelal niet boven tafel krijgen waar ouders hulp bij kunnen gebruiken. De onderzoeksbevindingen laten verder zien dat er niet alleen aandacht nodig is voor het psychosociaal  functioneren van moeders, maar ook voor dat van vaders en van het hele gezinssysteem.

Toediening schildklierhormonen
In het kader van dit onderzoek is ook gekeken of toediening van schildklierhormonen bij kindjes met Down de ontwikkeling kan bevorderen. Dat bleek niet het geval. Wel bleek de toediening van schildklierhormonen van invloed op de groei van kinderen met Down. Dit is echter niet voldoende aanleiding om kinderen met Down die geen schildklierafwijking hebben toch een schildklierhormoon te geven.

Growing up with Down syndrome – The developing child and its parents

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER