De Gedrag en Gezondheid (GG) aanpak stelt niet het uitsluiten van aandoeningen of de risicotaxatie centraal, maar focust op het eigen oordeel van jeugdigen en hun ouders over het eigen functioneren en de regie die zij hierop ervaren. Inmiddels is een aantal jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de praktijk met deze aanpak aan de slag.

Het NCJ is erg enthousiast over de pilot van ZZ- naar GG-aanpak die door een aantal JGZ-professionals in samenwerking met het Bettery institute wordt uitgevoerd. Hierbij wordt meer gefocust op gezondheid en gedrag (GG) en minder op ziekte zorg (ZZ). Een aanpak waarmee mensen zelf de regie nemen over hun gezondheid en gedrag.

Pilot
In een pilot wordt onderzocht of deze aanpak ook in de jeugdgezondheidszorg succesvol kan zijn. In mei was de tweede terugkombijeenkomst waarin de JGZ-professionals hun ervaringen in het kader van deze pilot uitwisselden. De professionals zijn erg enthousiast over de aanpak, maar constateren ook dat het niet gemakkelijk is om je deze manier van werken eigen te maken. Er is veel oefening nodig om niet zelf de regie te pakken, maar die ècht bij de jeugdige of de ouder te laten. De deelnemers merkten op dat JGZ-richtlijnen dit niet goed faciliteren. Het leidt ertoe dat er soms een keuze moet worden gemaakt: Ga ik voor regie bij de klant of pak ik toch zelf de regie en volg ik de richtlijn?

Regie bij de klant
Als de regie echt bij de klant komt te liggen, kunnen contacten een verrassende wending krijgen. Zo vertelde een jeugdarts dat zij op grond van de klachten van moeder een consult volledig had besteed aan de ervaringen en problemen die de moeder ervaarde met het ouderschap. De moeder voelde zich in dit gesprek voor het eerst sinds lange tijd gehoord en begrepen. Vanuit die ervaring was moeder in staat om ook naar de toekomst te kijken en te onderzoeken wat haar en daardoor ook haar kind verder zou kunnen helpen. De jeugdarts liet het protocol voor dit contact los en besloot vanuit GG-aanpak de moeder de regie te geven over de inhoud van het contact.

Het is van belang de jeugdigen of zijn ouder(s) in het GG-gesprek op een open, uitnodigende en respectvolle manier te benaderen, actief te luisteren, samen te vatten, positief te bekrachtigen en een coachende rol in te nemen bij gewenste veranderingen. Het klinkt logisch en vaak zegt men “dat doen we al lang”. De deelnemers gaven echter aan dat het werken volgens de GG-aanpak op basis van de genoemde competenties substantieel anders is.

Vervolg
In juni praten de professionals over de rapportagetool die in de GG wordt gebruikt. In juli is er een volgende terugkombijeenkomst. Hierna zal een rapport over de ervaringen in de JGZ-praktijk met de GG-aanpak worden opgesteld.

Meer weten?
Meer weten over de GG-aanpak en de pilot? Klik hier of neem dan contact op met Paula Zwijgers.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER