Een stabiele plaatsing in een alternatief gezin begint met een goede start. Met  het handboek Matching hebben professionals nu een hulpmiddel in handen dat hen helpt bij het complexe matchingsproces voor jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Het matchingsproces wordt helder en stapsgewijs beschreven. Het biedt professionals een kader bij het maken van afwegingen voor een goede plaatsing van het kind.

Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis is een ingewikkeld proces. Veel factoren beïnvloeden de matching en in elke individuele situatie is het samenspel anders. De methodiek Methodisch Matchen vormt hierbij een welkom hulpmiddel. Naast een literatuuronderzoek en een praktijkinventarisatie is de methodiek in 2015 en 2016 uitgeprobeerd in de praktijk en op basis van de opgedane ervaringen bijgesteld. Het handboek Matching beschrijft de uitgangspunten van de methodiek en behandelt stap voor stap het proces van matching. De methodiek is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en het Gezinspiratieplein. 

Vak en maatwerk
De behoeften en wensen van de jeugdige staan centraal bij deze methodiek. Daarnaast wordt er nog een aantal uitgangspunten en kernwaarden beschreven die een rol spelen. Doel is de jeugdigen te koppelen aan een pleeggezin of gezinshuis waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, een positieve relatie met hun ouders kunnen onderhouden en kunnen opgroeien tot hun 18e jaar. “Deze methodische aanpak helpt matchers bij het uitvoeren van hun werk”, aldus Gera ter Meulen, één van de auteurs. “ Zij krijgen hiermee een handleiding voor een transparante matchingsprocedure. Zo kunnen uithuisgeplaatste jeugdigen in de toekomst zo veel mogelijk volgens een eenduidige procedure worden gematcht aan pleeg- of gezinshuisouders”.

Publicatie Methodisch Matchen
Met het verschijnen van het Handboek wordt het onderzoek dat in 2014 is gestart afgesloten.  In het kader van het project zijn de volgende publicaties verschenen.

  1. Handboek Methodisch Matchen 2017> klik hier om het handboek aan te vragen
  2. Onderzoeksrapport ‘Methodisch Matchen’ 2017> lees hier het rapport
  3. Proces en verantwoordingsverslag > lees hier het verslag
  4. Een overzicht uit de literatuur 2014 > lees hier de publicatie
  5. Hoe werkt het in de praktijk 2014 > lees hier de publicatie

Bronnen: NJI / Gezinsinspiratieplein

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER