Meer aandacht nodig voor kwaliteit van leven in gezin met kind...

Een kind met een verstandelijke beperking drukt een zware stempel op het gezinsleven. De behoeften van het gezinslid met een VB gaan bijvoorbeeld meestal...

Ouders willen meer inzicht in pestbeleid school

4 op de 5 ouders vindt dat ze niet of nauwelijks informatie krijgen over het pestbeleid. De meeste ouders weten wel dat er zoiets...

Ministerie start campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een landelijke campagne gestart om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Doel is werkgevers hiervan bewust te maken...

Mishandelende én liefhebbende ouders

Bij mishandelende ouders denken we eerder aan ouders die hun kinderen stelselmatig aftuigen dan aan liefhebbende ouders! En toch wil ik zo naar deze ouders...

De ouderbegeleidende positie als hulpmiddel!

In plaats tegenover naast de ouder gaan staan. José Koster legt in een filmpje aan de hand van de metafoor van een krukje met...

Informele mentor als steunpilaar

Uithuisplaatsing is vaak het laatste redmiddel bij jongen met complexe problemen. Professionals hebben nu ontdekt dat informele mentoren als steunfiguren een goed alternatief zijn...

Handleiding biedt houvast bij vermoeden van kindermishandeling

Kindermishandeling is vaak moeilijk te herkennen. Zo is verwaarlozing een vorm van kindermishandeling die het meest voorkomt, maar waar in de praktijk weinig zicht...

Nieuw instrument meet zelfredzaamheid kind en gezin

Hulptrajecten voor kinderen en gezinnen zijn vaak niet alleen meer gericht op het verminderen van problemen. Steeds vaker is er teven aandacht voor het...

Bespieden internetgedrag ondergraaft vertrouwensband met kind

Bijna de helft van de ouders controleert achter de rug van hun kinderen naar welke sites ze surfen. Uit pedagogisch oogpunt is het bespieden...

Versterken ouderschap centraal tijdens vier regiobijeenkomsten

Ouderschap is benoemd als één van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering...