Van Romeo en Julia naar papa en mama

Hoe ervaren ouders de overgang van partnerschap naar ouderschap? Twee studenten van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Leiden schreven beide een afstudeerscriptie over...

Kinderopvangprofessional belangrijke steunpilaar ouders

Veel ouders van jonge kinderen zijn onzeker en lopen rond met opvoedvragen. Professionals in de kinderopvang zouden ouders veel meer moeten ondersteunen in de...

‘Party’ ondersteunt bij opvoedingsvragen en vergroot ouderbetrokkenheid

De OpvoedParty ondersteunt gemeenten en beroepsopvoeders (zorg, welzijn, onderwijs & kinderopvang) om moeiteloos in gesprek te komen met ouders, die worstelen met alledaagse opvoedingsvragen....

Breng zorg, onderwijs en ouders dichter bij elkaar

Geef ouders weer de verantwoordelijkheid en regie over de opvoeding, dring de bureaucratie terug en treedt meer preventief op. Daarvoor pleit Chris Kuiper, vanaf...

Terugdringen risico van partnergeweld en kindermishandeling

Veel vaders zijn pleger (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Caring Dads richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De...

Richt GGZ-hulp op ouders met problemen en niet op hun kinderen

Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblematiek hebben steun nodig, maar niet per se van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).  Die support kan ook, en...

Gezonde ontwikkeling stimuleren tijdens zwangerschap

De cursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’ (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie, door de erkeningscommissie beoordeeld als goed onderbouwd,...

Verbeteren balans tussen gezin en werk vergt gerichte begeleiding

Voor organisaties is het van groot belang om ervoor te zorgen dat jonge ouders zich staande kunnen houden. Jonge ouders hebben namelijk behoefte aan...

Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld bundelt specialisaties

Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen. Als de politie langskomt, lijkt er niets aan de hand. Hoe doorbreek je dit patroon? Wat...

Ondersteuning bij delictgedrag en gedragsproblemen

Voor gezinnen met jongeren (12 tot 18 jaar) met delictgedrag en matige tot ernstige gedragsproblemen is het programma ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG)’...