De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet. Dat blijkt uit vijf  onderzoeksrapporten die minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (Emancipatie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. COC Nederland en Meer dan Gewenst roepen Kamer en kabinet in een brief op om meerouderschap en draagmoederschap nu snel te regelen.

‘De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet,’ aldus COC en Meer dan Gewenst. ‘We roepen kabinet en Kamer op om geen dag langer te wachten met wetgeving, in het belang van kinderen die geboren worden dankzij de hulp van een draagmoeder of die opgroeien in meeroudergezinnen.’

Minister Dekker vroeg de vijf commissies en organisaties* begin 2018 om advies over wetgeving op het gebied van meerouderschap, draagmoederschap en andere zaken uit het advies van de Staatscommissie Herijking ouderschap uit 2016. Hij gaf hen daarvoor een jaar de tijd. De commissies en organisaties onderzochten welke wetswijzigingen er op hun gebied wenselijk, noodzakelijk of mogelijk zijn wanneer meerouderschaps- en draagmoederschapswetgeving wordt ingevoerd. Ze stellen nu een reeks praktische oplossingen voor.

Onder het motto ‘Meerouderschap nu!’ riepen COC en Meer dan Gewenst het kabinet afgelopen zomer op om haast te maken met wetgeving. Langs de route van grachtenparade van Pride Amsterdam hingen spandoeken, er voer een boot mee met regenbooggezinnen van Meer dan Gewenst, er stond een open brief in de Volkskrant en de televisiejournaals besteedden aandacht aan de kwestie.

Minister Dekker en minister Van Engelshoven schrijven nu dat ze in het voorjaar, dus uiterlijk op 21 juni, hun standpunt over meerouderschap en draagmoederschap naar de Kamer sturen. Wanneer begonnen zal worden met wetgeving is nog steeds onduidelijk.

*De organisaties die advies uitbrachten zijn: Staatscommissie Internationaal Privaatrecht, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorginstituut Nederland.

Bron: Meer dan gewenst

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER