Vrijwilligers en coördinatoren die opvoedsteun geven aan vluchtelinggezinnen, voelen zich hier niet altijd voldoende voor toegerust. Voor Pharos, het NJi, JSO en Vluchtelingenwerk Nederland reden om nieuwe materialen te ontwikkelen die ervaren vrijwilligers helpen laagdrempelige opvoedsteun te bieden

Opvoeden is voor alle ouders een uitdaging, in welk land je ook woont. Voor ouders die met kinderen hun land ontvluchtten vanwege oorlog, onderdrukking of honger is het vaak extra moeilijk het leven weer op te pakken in een nieuw land, zoals Nederland. Tegelijkertijd geven ze aan dat ze heel graag weer een gewoon gezin willen zijn.

Versterken kennis en vaardigheden

In samenwerking met Moeders Informeren Moeders, Home-Start, Steunouder en Spel aan Huis zijn materialen ontwikkeld die de kennis en vaardigheden versterken om laagdrempelige opvoedsteun te kunnen bieden. Zowel gemeenten als programma’s voor informele opvoedsteun kunnen deze materialen gebruiken.

Materialen op een rij

Handreiking Informele opvoedsteun aan vluchtelinggezinnen
De uitgebreide en overzichtelijke handreiking biedt veel kennis en informatie, maar ook inspiratie. Lees bijvoorbeeld het artikel Zeven inzichten die jou kunnen helpen bij het ondersteunen van vluchtelinggezinnen, geschreven vanuit het perspectief van de vluchtelingen. Verder wordt uitgebreid ingegaan op cijfers en achtergronden, de samenwerking in het veld en de vraag hoe vrijwilligers zich kunnen voorbereiden op het ondersteunen van vluchtelingen. Bovendien zijn er in de handreiking veel links en verwijzingen te vinden naar achterliggende informatie. Voor gemeenten zijn 10 actiepunten geformuleerd die zij in hun beleid voor het nieuwe inburgeringssysteem kunnen uitvoeren.

Draaiboek Themabijeenkomst rond vluchtelinggezinnen
Vrijwilligers die de training met het draaiboek Themabijeenkomst rond vluchtelingengezinnen volgen, leren hoe ze informele opvoedsteun beter aan kunnen laten sluiten bij wat vluchtelingengezinnen nodig hebben. Dit draaiboek kan worden opgevraagd bij het NJi, via j.berns@nji.nl.

E-learning Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond voor vrijwilligers
De e-learning leert een vrijwilliger, coördinator, (maatschappelijk) begeleider of maatje om op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aan te gaan met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Ook zijn er verhalen van vluchtelingen. Aan de hand van filmpjes en opdrachten kan men de hele module, of een paar onderdelen, volgen. Onderwerpen als opvoeden en opgroeien, wegwijs worden in een nieuw land, gezondheid, gevoelige onderwerpen en grenzen aan je werk komen aan de orde.

Factsheet Opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingen
De factsheet biedt cijfers, feiten en inzicht in formele en informele opvoedsteun en jeugdzorg.

Het project Informele opvoedsteun aan vluchtelinggezinnen is een samenwerking van JSO, Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut, Humanitas, Steunouder en Vluchtelingenwerk Nederland. Verder zijn Home-Start, Moeders Informeren Moeders en Spel aan Huis betrokken. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Bernard van Leer Foundation.

Verder lezen

Bron: nji.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER