In Nederland valt nog heel wat te verbeteren op het gebied van kinderrechten. Dit geldt zeker als het gaat om geweld tegen kinderen. Professionals kunnen hier in veel betekenen, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Augeo heeft de vijf belangrijkste aanbevelingen op een rij gezet, samen met praktische tips.

Aanbeveling 1: Train professionals in het signaleren en adequaat reageren op geweld tegen kinderen, volgens de stappen van de meldcode

De meldcode helpt jou als professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In vijf stappen wordt aangegeven wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Augeo helpt je om zorgvuldig om te gaan met je zorgen over veiligheid of welzijn van kinderen en gezinnen. Zodat jij ouders en kwetsbare kinderen beter kan steunen en passende hulp kan organiseren als dat nodig is.

Naast online basiscursussen over de meldcode, zijn er verdiepingscursussen, gespreksoefeningen, een cursus over de kindcheck en bijvoorbeeld over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Maar leren op andere manieren kan ook: Augeo Magazine zorgt voor verdieping en achtergrond, de app geeft je dagelijks korte tips en diverse campagnes houden je scherp. En goed om te weten: Augeo is een stichting zonder winstoogmerk en alle cursusinkomsten herinvesteren we in projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken. Lees hier over de verschillende manieren om te leren.

Aanbeveling 2: Zorg dat professionals die werken met kinderen een training krijgen om kinderen te begeleiden in het horen van het kind en hier rekening mee te houden

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Je wilt het kind daar zo goed mogelijk bij betrekken. Toch vinden kinderen vaak dat er óver ze wordt gepraat, in plaats van mét ze. Augeo ontwikkelde zes online oefeningen die je helpen om niet alleen te luisteren naar een kind, maar het kind écht te betrekken en daar wat mee te doen. Leer hier meer over hoe je een kind echt betrekt en waarom dat zo belangrijk is.

Aanbeveling 3: Beter onderzoek naar geweld tegen kinderen

Volgens het VN-comité moet Nederland beter onderzoek doen naar onder andere de mentale gezondheid van kinderen, naar kinderarmoede en naar (seksueel) geweld tegen kinderen.

Het Verwey-Jonker Instituut deed ─ in opdracht van onder andere Augeo Foundation ─ al een grootschalig onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Er deden zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen mee in circa 100 gemeenten. Maar met onderzoek alleen ben je er natuurlijk niet. Het gaat erom wat je ervan kan leren en wat je ermee kan doen. Lees hier wat jij hebt aan dit onderzoek.

Aanbeveling 4: Effectieve hulp voor alle kinderen die te maken hebben met (huiselijk) geweld

Om te bepalen welke hulp effectief is, is meer inzicht in de problemen van de gezinnen nodig. Hoewel ieder gezin natuurlijk uniek is, hebben de onderzoekers van het hiervoor genoemde onderzoek, profielen kunnen onderscheiden. Deze helpen je bij het herkennen en uitsluiten van bepaalde geweldspatronen. Ook helpt het je beter begrijpen wat er in een gezin aan de hand kan zijn en welke hulp daarvoor het best ingezet kan worden. Lees hier meer over het herkennen van patronen achter geweld.

Aanbeveling 5: Blijf kinder- en jongerenparticipatie promoten en zorg dat ook kinderen uit een minder voordelige situatie gehoord worden

Wie beter dan jongeren zelf kunnen vertellen wat wel en niet werkt in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld? Augeo heeft verschillende jongeren gevraagd om samen te zorgen dat kinderen weten wat veilig opgroeien inhoudt: de Jongerentaskforce. Zij voeren diverse onderzoeken uit, zoeken beleidsmakers of politici op, en geven gevraagd of ongevraagd een mening. Ze werken samen met professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om huiselijk geweld en kindermishandeling geen toekomst te geven. Lees hier meer over de Augeo Jongerentaskforce.

Kinderrechtencollectief

Op de website van het Kinderrechtencollectief kun je meer lezen over de aanbevelingen, ook vind je daar het volledige (Engelstalige) rapport.

Bron: augeo.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER