“Met ouders optrekken tijdens het schoolleven van hun kind is beslist nodig”, benadrukt Esther Wokke, mentor en omgangskunde docent. “Ik zeg altijd, zonder ouders, geen kinderen.” Zij is overtuigd van de meerwaarde van samen optrekken met ouders en kind. “Blijf daarbij vooral elkaars taal spreken. Dat biedt de beste basis om een kind samen voor te bereiden op de toekomst.”

Esther Wokke: “Ouders voelden zich zó gezien, zó gehoord, zó serieus genomen”

De mentoren/docenten oefenen op school met de kinderen in ‘hun’ mini-maatschappijtje. Het kind krijgt zo de kans om als sociale krachtige burger de samenleving te betreden. Ze kunnen daarna uitvliegen in de maatschappij waar zij mede ‘onze’ toekomst gaan dragen. “Ik denk dat mijn vakgenoten weleens vergeten hoe belangrijk wij zijn in het leven van het schoolgaande kind. ‘We mogen hier samen aanwezig zijn’, houd ik ouders en kinderen altijd voor. ‘Zullen wij er dan samen voor zorgen dat we het leuk maken? Dat vind ik altijd een mooi jaardoel.”

Intakegesprek

Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar Esther is zich er terdege van bewust dat hiervoor wel de juiste voorwaarden moeten worden geschapen. “Eerste stap is altijd een intakegesprek aan het begin van het schooljaar. Schoolbreed en in alle onderwijsvormen, ook als je de ouders al kent van een ander kind in het gezin. Dit is de gelegenheid om als mentor jouw manier van werken en verwachtingen uit te spreken richting ouders en kinderen. Doordat je de neuzen dezelfde kant opzet, haal je preventief al heel veel ruis weg.”

Ouderavonden

Ouderavonden serieus nemen is een logische vervolgstap. “Ik hoor vaak dat een zo’n avond weinig opkomst heeft. Bedenk daar iets op. Zo hebben wij de leerlingen weleens het eerste blok vrij gegeven als ouders hun gezicht zouden laten zien. Dat gebeurde vervolgens. Zo betrek je ouders en de leerling samen bij het geheel.”

Lessen omgangskunde

Maar er is meer nodig om de ouderbetrokkenheid te blijven voeden. Esther is daar altijd gespitst op. Zo maakt ze lessen omgangskunde op maat. “Daarbij kijk ik naar de behoefte en leeftijd van het kind en wat er thuis, op school, in de klas of in de maatschappij speelt. Ik ben zelfs met deze zelfgemaakte lessen beland in de Top 3 voor ‘Leraar van het jaar’. Die erkenning inspireerde haar om deze lessen ook aan ouders te geven. “Ik kreeg alleen maar positieve feedback. Ouders voelden zich zó gezien, zó gehoord, zó serieus genomen.”

Super Mentor Agenda

Al haar omgangskundelessen heeft Esther gebundeld in de Super Mentor Agenda, zie www.mentoragenda.nl. Zelf spreekt ze liever van inspiratiebundel. “Echt een aanrader voor iedere docent en mentor.” Het succes geeft haar persoonlijk ook energie. “Zo geef ik tegenwoordig ook trainingen over het inzetten van ouders in het onderwijs. Doe je dat, dan heb je dus in de praktijk als school te maken met kinderen én ouders. Voor mij is dit de gouden driehoek.”

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER