Bijna 30 procent van de professionals heeft meer concrete basiskennis nodig over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is nodig om hun werk goed te kunnen doen. Men heeft meer behoefte aan kennis over signaleren en wat hier vervolgens mee te doen.

Dat blijkt uit een uitvraag onder professionals van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. 184 respondenten vulden de vragenlijst volledig in. Zij werken onder meer in de kinderopvang, voor zorginstanties en bij gemeenten.

Uit eerdere signalen bleek dat de kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling versnipperd is. Deze brede uitvraag bevestigt dit beeld. ‘Je ziet het pas als je het weet, als je het weet kun je het herkennen, en als je het herkent kun je er wat mee’, is een vaker terugkomende opmerking van professionals. Daarmee geven ze aan hoe ongelofelijk belangrijk het is om de basiskennis écht goed op orde te hebben. Alleen dan kun je namelijk huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aanpakken.

Signaleren

Signaleren is een van de terugkerende onderwerpen waar veel respondenten meer van willen weten. Wat zijn signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling? Waar moet je op letten en wat doe je vervolgens met deze signalen?

Concrete handvatten

Vervolgens willen professionals ook weten wát ze met de signalen kunnen doen, en waar ze die moeten neerleggen zodat ze op de juiste plek terecht komen. Daarvoor willen ze meer handvatten krijgen over bijvoorbeeld gesprekstechnieken voor gesprekken met minderjarigen − niet altijd slachtoffers − en met ouders − niet altijd pleger.

Samenwerking kennisinstituten

Het CCV, Movisie en het NJi bundelen sinds dit jaar hun krachten op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen zorgen we ervoor dat de informatie en aanpakken die professionals nodig hebben goed vindbaar zijn, eenduidig worden aangeboden en makkelijk toepasbaar zijn. Met deze uitvraag peilden we de behoeften van professionals om meer achtergrondinformatie te krijgen bij wat zij nodig hebben om huiselijk geweld en kindermishandeling goed aan te pakken. Zodat we ons gezamenlijke aanbod daarop beter kunnen aansluiten. In de toekomst gaan we intensiever samenwerken door bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten of workshops te organiseren.

Meer informatie

NJi-pagina’s over kindermishandeling

Website Week tegen Kindermishandeling

Bron: nji.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

4 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER