Sinds de introductie op 1 juli 2020 is het vaderverlof met open armen ontvangen. Van de jonge ouders is 87% op de hoogte van het bestaan van de verlofregeling en 75% nam het verlof daadwerkelijk op. Heikel punt blijft, met name voor de laag opgeleide ouders, de vergoeding van slechts 70% salaris. Daardoor kiezen sommige stellen ervoor het verlof niet of niet volledig op te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van magazine WIJ en Voor Werkende Ouders.

Een jaar geleden werd de WIEG, oftewel het aanvullend geboorteverlof voor partners (vaderverlof) geïntroduceerd. Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70% salaris. Een novum in Nederland dat vergeleken met andere Westerse landen een relatief beperkt verlofsysteem kent. De invoering van de WIEG moet leiden tot een betere binding en meer zorg tussen partner en kind, een betere verdeling van werk en zorgtaken en het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Uit het onderzoek van magazine WIJ en Voor Werkende Ouders blijkt dat ouders enthousiast zijn over het verlof, maar dat ze meer tijd en geld nodig hebben om het echt succesvol te laten zijn.

Groeien in vaderrol

Het onderzoek laat zien dat ouders de doelen van het geboorteverlof onderstrepen. Ouders nemen het verlof op omdat er dan meer tijd is om een nieuwe basis als gezin te creëren (78%), de partner een betere band met de baby kan opbouwen (69%) en beide partners een betere verdeling van de zorgtaken krijgen (55%). Een ander belangrijk doel, solocare, waarbij de partner alleen voor de baby zorgt, is niet populair.

Een belangrijke reden hiervoor is dat ruim 45% aangeeft direct na de geboorte het verlof op te willen nemen om die eerste weken samen te doen. Mariska van der Kogel, hoofdredacteur WIJ: Ruim de helft van de moeders geeft aan dat bijkomen van de bevalling ook een belangrijke reden is om het verlof direct na de geboorte op te nemen. Niet zo verwonderlijk, zeker voor stellen die hun eerste kind krijgen. Voor hen is alles nieuw en het is natuurlijk veel prettiger om in die beginfase het samen te ontdekken.” Ouders geven verder aan dat ze het verlof wilden spreiden, bijvoorbeeld om de impact op het inkomen te spreiden of omdat het van de werkgever moest.

Meer tijd & geld

De vergoeding van 70% is het meest heikele punt voor veel jonge gezinnen. 56% geeft aan dat het een reden is om het partnerverlof helemaal niet op te nemen. Ook geeft 38% aan dat de huidige verlofregelingen voor vaders en moeders de verdeling van werk en zorg niet makkelijker maakt. Ruim 65% vindt dat de verlofregelingen langer moeten zijn en 48% vindt dat ze volledig vergoed zouden moeten worden. Ruim 60% vindt dat de vergoeding minimaal 80% zou moeten zijn. Ruimer verlof, ruimer betaald, zoals in Zweden ziet bijna 85% wel zitten, waarvan 55% zegt dat uitstekend te vinden. Marjet Winsemius, Voor Werkende Ouders: “Ook dit onderzoek toont weer aan dat werkende vaders ook willen zorgen en zorgende moeders ook willen werken. Werkgevers en de overheid zijn wat ouders betreft opnieuw aan zet om die wens mogelijk te maken met ruimer verlof zowel in tijd als in geld.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is gedaan onder aanstaand ouders en ouders met een kind tot en met 12 maanden. 505 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. De respondenten komen uit de database van WIJ. Speciaal voor het onderzoek zijn WIJ en Voor Werkende Ouders ook de straat opgegaan om aan ouders te vragen wat zij van de Nederlandse verlofregelingen vinden.

Zie ook:

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER