Vanaf 1 juli kunnen partners 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Vrijwel alle partners willen van deze regeling gebruikmaken. Toch hebben veel aanstaande vaders en co-moeders dit verlof nog niet aangevraagd. Velen vinden het lastig om het verlof met hun werkgever te bespreken. Anderen laten zich tegenhouden door het verlies van inkomen.

Dit blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl onder ruim 1.000 aanstaande vaders en co-moeders. Maar liefst 96% van de partners van zwangere vrouwen wil gebruik maken van de nieuwe regeling. Slechts 18% heeft al extra verlof aangevraagd.

Reactie werkgever positief

De mogelijke reactie van de werkgever leidt tot twijfel om het extra geboorteverlof aan te vragen. Opvallend genoeg geeft 93% van de partners die het verlof al hebben aangevraagd aan dat hun werkgever neutraal of zelfs positief reageerde. Deze zorg lijkt dus in de meeste gevallen onterecht.

Werkgevers kunnen nog wel winst behalen in het voorlichten van hun werknemers. Veel werkgevers scoren slecht op dit vlak, vooral voor beroepen met lagere inkomens. De respondenten met een bovenmodaal salaris kreeg 11% voorlichting van de werkgever. In de salarisschaal tot €25.000 was dit slechts 3%.

Extra verlof populair

Partners van zwangere vrouwen zijn enthousiast over de mogelijkheid meer verlof op te nemen. Een belangrijke reden is extra tijd om aan hun nieuwe rol als ouder te wennen (53,1%) en om als gezin samen te zijn (24,6%). Daarnaast willen partners graag een gelijke verdeling in de zorgtaken (30,8%). Verreweg de meest genoemde reden is het ondersteunen van de partner (76,9%).

Sommige reacties laten wel zien dat er zorgen zijn over inkomstenverlies. Tijdens het verlof vergoedt het UWV 70% van het (maximum) dagloon. Van de kleine groep die geen gebruik wil maken van het verlof geven 6 op de 10 deelnemers aan dat het mislopen van loon een belangrijke reden is om door te blijven werken.

Dat de nieuwe regeling positief is, onderschrijft ook Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Ilze Smit, projectleider ‘betrokken vaderschap’, zegt hierover: “Dit verlof is goed voor iedereen. Vijf weken geboorteverlof is een goede stap naar gelijkwaardig ouderschap. Wij adviseren dat partners het verlof opnemen na het zwangerschapsverlof van de moeder, en dan alleen zorgen voor de baby. Door deze solo-zorg krijgen beide ouders de kans om vertrouwd te raken met de baby.”

Verlof spreiden

Ruim de helft van de respondenten wil het verlof gespreid opnemen. Zo kunnen eventuele bezwaren als werkdruk en inkomensverlies beter opgevangen worden. Om dit zo optimaal mogelijk te plannen, kunnen aanstaande ouders gebruikmaken van de Verlofplanner. Hierin is het mogelijk om het zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof nauwkeurig in te delen. Dit kan veel onzekerheid en twijfel wegnemen.

Verder lezen

Het onderzoek is in mei en juni 2020 uitgevoerd onder 1.055 aanstaande vaders en co-moeders, door middel van een online vragenlijst. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.24baby.nl/onderzoek/uitbreiding-geboorteverlof/

24Baby.nl is de grootste website op het gebied van zwangerschap en baby’s. Als onafhankelijke informatiebron streeft de website ernaar om (aanstaande) ouders van volledige en betrouwbare informatie te voorzien.

Bron: persbericht 24Baby.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER