Veel professionals hebben te maken met kinderen met overgewicht of obesitas. Care for Obesity heeft de afgelopen drie jaar verdiepend implementatieonderzoek gedaan naar de wensen van de centrale zorgverleners bij het in kaart brengen wat er dan speelt bij kind en gezin. De resultaten zijn nu beschikbaar om zorgverleners te faciliteren en de ondersteuning en zorg voor kinderen en gezinnen te optimaliseren. 

Naast lichamelijk onderzoek vij overgewicht en obesitas is het van belang vast te stellen wat er speelt bij kind en gezin. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de psychosociale omstandigheden en leefstijlfactoren. Factoren die een duurzame gedragsverandering in de weg staan of kunnen ondersteunen. Met behulp van deze bevindingen kan een hulpvraag worden geformuleerd.

Hulpmiddelen en publicaties

Care for Obesity heeft hulpmiddelen ontwikkeld. Ook is een selectie van de publicaties gemaakt die horen bij het thema ‘vaststellen wat er speelt bij kind en gezin’.

VOOR DE PRAKTIJK

De volledige referenties van de onderstaande publicaties zijn te vinden op de overzichtspagina publicaties.

Video voor gebruik leidraad en praatplaat (2021).

Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning (2021)

Praatplaat vaststellen wat er speelt bij kind en gezin (2021)

Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (2018).

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

Koetsier, L.W., van den Eynde, van Mil, E., van der Velde, M., de Vries, R., Baan, C.A., Seidell J.C. & Halberstadt, J. Development of a psychosocial and lifestyle assessment for childhood obesity – results of a literature review and expert consultation in the Netherlands. (in voorbereiding)

Koetsier, L.W., van Mil, M.A., Eilander, M.A., van den Eynde, E., Baan, C.A., Seidell, J.C., Halberstadt, J. Conducting a psychosocial and lifestyle assessment as part of an integrated care approach for childhood obesity: experiences, needs and wishes of Dutch health care professionals. BMC Health Services Research, 2021, 21:611.

Nederlandse samenvatting

Bron: vu.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER