Op scholen komt er een onafhankelijk meldpunt sociale veiligheid en gelijke behandeling op scholen. Het onafhankelijke meldpunt wordt belegd bij de vertrouwinspecteurs van de onderwijsinspectie. Ouders, leerlingen en leraren kunnen hier straks terecht. Ook individuele klachten worden daar behandeld en er wordt zo nodig aangifte gedaan. Ouders moeten bij het meldpunt geholpen worden.

Balans vroeg in oktober met het rapport Ieder kind overal veilig? Rapportage over onveilige situaties buiten de thuissituatie’ om zo’n meldpunt. In het kersverse regeerakkoord wordt hier gehoor aangegeven.

Grote stap voorwaarts

Balans ziet het meldpunt sociale veiligheid als een grote stap voorwaarts in het waarborgen van veiligheid op school. Voor het rapport ‘Ieder kind overal veilig?’ had Balans een meldpunt geopend waar in zeer korte tijd honderden meldingen binnenkwamen. Ruim 80% van de meldingen was onderwijs gerelateerd. Daarom is het goed dat er een meldpunt sociale veiligheid speciaal voor het onderwijs komt. Ouders gaven aan angst te hebben voor het melden van hun klacht. Bij het bespreken van een klacht vaak geconfronteerd te worden met dwang en drang of zelfs Veilig Thuis meldingen (70%). Bovendien gaven ouders aan dat er geen plek is waar hun melding in behandeling wordt genomen en onafhankelijk onderzocht. Met het meldpunt sociale veiligheid komt deze plek er nu eindelijk wel. Uiteraard zal Balans de praktische uitvoering en inrichting van het mel

Meer informatie

Lees hier het bericht van Balans over het rapport met daarin een link naar de volledige rapportage en de uitzending van Een Vandaag hierover.

Dank

Balans bedankt Paul van Meenen (D66) en zijn partij voor de steun en lobby voor het meldpunt. René Peters (CDA) voor het stellen van vragen over dit onderwerp tijdens het vragenuurtje op 12 oktober 2021. De collega-ouderorganisaties die ons gesteund hebben bij de lobby. De vele organisaties die onze oproepen gedeeld hebben en de media voor de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. En last but not least danken wij alle ouders die vertrouwen in ons hadden en het meldformulier met zeer persoonlijke en schrijnende verhalen hebben ingevuld.

Bron: balansdigitaal.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER