De Vlaams minister Jo Vandeurzen stelt voor om elke Vlaamse vrouw voor, tijdens en na de zwangerschap te screenen in het kader van perinatale zorg. Maar waarom ontbreekt in dit voorstel screening op alcoholgebruik, druggebruik, angsten en depressieve klachten bij de vader?

Een moeder vermoordt haar drie kinderen en tracht vervolgens zelfmoord te plegen. Een pas bevallen moeder verdrinkt haar boreling in een emmer. Het zijn schrijnende verhalen die ook vandaag nog voorkomen. Tien procent van alle vrouwen die zwanger worden krijgen te kampen met een postnatale depressie, één op de vijf kampt met mentale problemen. Zorg voor het mentale welzijn is dus absolute

noodzaak. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil in het kader van perinatale zorg elke Vlaamse vrouw voor, tijdens en na de zwangerschap screenen op alcoholgebruik, druggebruik, angsten en depressieve klachten (zie: Vandeurzen laat mentale gezondheid van alle zwangere vrouwen screenen). Dit initiatief moet ervoor zorgen dat kinderen al van voor de geboorte beter worden gevolgd en ook wellicht gezinsdrama’s kunnen worden voorkomen. Heel lovenswaardig dus, vinden Sara De Mulder en Sarah Verhofstadt. Maar, vragen zij zich af, waarom komt er niet een soortgelijke screening voor aanstaande vaders?

Het voorstel toont volgens hen opnieuw aan hoe psychische problematieken tot in het absurde worden geïndividualiseerd. In onze samenleving is de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de levenskansen en het welbevinden van een kind blijkbaar nog steeds, volkomen onterecht, een verantwoordelijkheid die op de schouders van de moeder alleen terecht komt. Dit ondanks het feit dat kindjes maken in het merendeel van de gevallen, met twee gebeurt, en wetenschappelijk onderzoek al lang en breed heeft aangetoond dat naast de hormonale schommelingen die een vrouw dient op te vangen na een bevalling, ook de mate waarin ze steun ervaart vanuit de omgeving, allesbepalend is voor haar (psychische) welbevinden en dus ook dat van het pasgeboren kind. Lees verder >

Sara De Mulder is antropologe, kernlid Liberales, en werkt bij VSOA-Onderwijs; Sarah Verhofstadt is projectmanager, columniste en feministe.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER