‘Wat helpt Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse ouders om binnen een polariserende maatschappij hun kinderen te ondersteunen bij de identiteitsontwikkeling?’ Die vraag vormt de rode draad van het onderzoek van het Lectoraat Diversiteit en (Ortho)Pedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Stichting Omnia Jeugdzorg, geeft aan dat het vooral draait om het grensbesef van ouders. De onderzoekers zien kansen voor hulpverleners om een bijdrage te leveren aan het grensbesef van ouders met een migratieachtergrond.

Waardoor wordt mijn kind negatief begrensd? Welke grenzen bieden juist bescherming? Hoe geven we vorm aan transnationaal of transcultureel ouderschap? Op welke wijze kunnen/willen we vorm geven aan collectief ouderschap? Deze vragen kunnen richting geven aan de beantwoording van opvoedkundige vraagstukken die specifiek gelden voor ouders met een migratieachtergrond. Door ouders te ondersteunen in hun contact met kinderen kunnen de grenzen in huis en tussen familieleden binnen en buiten het kerngezin verminderen of zelfs verdwijnen. Het is daarbij van belang dat hulpverleners goed op de hoogte zijn van de grensproblematiek waar migrantenouders in het bijzonder mee te maken krijgen als gevolg van discriminatie, migratie, polarisatie, transnationalisme en de kloof tussen thuis en school

Aanbevelingen

De onderzoekers komen tot de volgende aanbevelingen:

Collectief opvoeden: breng ouders met elkaar in contact zodat ze de ervaren (grens)problemen kunnen bespreken en ervaringen kunnen uitwisselen. Probeer vaders hierbij actief te betrekken, indien gewenst.

Het gesprek voeren: gebruik concrete methodieken (bijvoorbeeld een pedagogisch spel) om het gesprek op gang te brengen tussen ouders en kinderen.

Maatschappelijke spanningen: organiseer opvoeddebatten in wijkcentra of andere publieke ruimtes, met aandacht voor polarisatie in de samenleving.

Migratie en transnationaal ouderschap: organiseer een inloopspreekuur voor ouders en jongeren om te praten over (re)migratieproblematiek.

Download onderzoeksrapport >

Blog

Annemiek Hoppenbrouwers heeft over dit onderwerp een blog geschreven, getiteld ‘Hoe islamitische ouders worstelen met de opvoeding in een polariserende samenleving’. Lees verder >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER