Publieke private en maatschappelijke partijen hebben de handen ineen geslagen om armoede in Nederlandse gezinnen tegen te gaan. Meer dan 100 partners hebben een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel.

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZ&W) verrichtte het startschot van  de Alliantie Kinderarmoede Nederland. Dit is het grootste publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. De Alliantie Kinderarmoede wil met de ondertekening van deze belofte een stevige doelstelling nastreven: dat er in 2030 geen kinderen meer onderhevig zijn aan de effecten van kinderarmoede.

Krachtig vaccin nodig

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid). NCJ-directeur Igor Ivakic: “Elk kind heeft recht op een gezonde en veilige ontwikkeling. Armoede schaadt dit belang. Er is een krachtig vaccin nodig om deze maatschappelijke epidemie te bestrijden. Met deze alliantie smeden we een uniek bondgenootschap dat bereid is het eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van het kind.”

Laurentien van Oranje (Oprichter Missing Chapter Foundation) is blij met de unieke bijdrage van de meer dan 100 partners: “De kracht van deze alliantie is de verbinding tussen heel veel initiatieven. Alleen door nauwe samenwerking, juist ook met andere allianties en coalities, kunnen we armoede van kinderen in gezinnen duurzaam aanpakken. En uiteraard denken kinderen steeds mee en luisteren we goed naar hun inzichten, gevoelens en ideeën. Ze houden alle partners scherp over wat er leeft binnen kinderen en hun gezin en waar de diepere behoeften liggen. Daarmee leggen ze de basis van duurzame oplossingen.”

Concrete bijdragen

Om te bereiken dat kinderen niet meer de dupe van armoede zijn en geen nieuwe gezinnen in armoede vervallen, bieden de partners concrete hulp aan. Zo gaat Aldi uiterlijk per 2020 vanuit hun winkels brood doneren aan scholen, Ingrado heeft signalering van kinderarmoede geïntegreerd in de aanpak voor schoolverzuim. Zwitsal gaat gratis producten aanbieden aan gezinnen onder de armoedegrens.

Menzis gaat zich inzetten om een regeling aan te bieden aan 1200 bij Menzis ingeschreven gezinnen in de bijstand, met in totaal 1720 kinderen die kampen met zorgpremieschulden. Die regeling houdt in dat met deze gezinnen haalbare afbetalingsregelingen tot stand komen, zodat na verloop van tijd bestaande restschulden (bij Menzis een kleine drie miljoen euro) bij de zorgverzekeraar kunnen worden kwijtgescholden. Ook gemeente Hoogeveen biedt onder andere (financiële) steun. De gemeente zorgt dat kinderen en jongeren ondanks financiële problemen kunnen meedoen aan de maatschappij en sociale activiteiten. Middels de oprichting van het Jeugdfonds sport en cultuur, het aanbieden van een kindpakket en Stichting leergeld.

Uitgeverij Lemniscaat ondersteunt de leesbevorderingscampagne “Geef een (prenten)boek cadeau!” met als missie alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de boeken. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.

Brancheorganisatie Ingrado richt zich op de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Zij hebben een methodische aanpak voor schoolverzuim ontwikkeld waarbij de signalering van kinderarmoede is opgenomen.

Supermarktketen Aldi streeft ernaar dat geen enkel kind met honger in de klas zit. Zij gaan uiterlijk per 2020 vanuit de winkels brood doneren aan scholen. Hiermee kunnen de scholen kinderen in armoede voorzien van een ontbijt of lunch. Zo wordt geen enkel kind belemmerd in zijn of haar (talent)ontwikkeling.

Organisaties die ook hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden, klik hier.

Meer weten?

Voor meer informatie over alle partners en hun bijdrage zie: www.alliantiekinderarmoede.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER