kind op bank

Pleegzorg is waardevol, maar kan ook zwaar en ingewikkeld zijn. Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) werken in het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ samen om dat mogelijk te maken.

Het is belangrijk dat pleegouders kunnen blijven leren en zich zo blijven ontwikkelen. Om die reden hebben de NVP en Jeugdzorg Nederland het programma ontwikkeld.

Vrijwillige spil

Pleegouders zijn de vrijwillige spil in de complexe zorg voor pleegkinderen. Steeds vaker worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen opgevangen in pleeggezinnen. De zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever. Dit vraagt om goede toerusting van pleegouders, zodat zij hun pleegouderschap zo goed mogelijk kunnen vervullen en kunnen volhouden.

Resultaten

 • Het programma, dat loopt tot en met juni 2019, draagt bij aan:
 • Het vergroten van de kennis en vaardigheden van pleegouders;
 • De kwaliteit van de opvoeding in en het leven van pleeggezinnen;
 • Het slagen van pleegzorgplaatsingen (en dus het voorkomen van breakdown van plaatsingen);
 • De duurzame inzet van pleegouders (het tegengaan van uitval van pleegouders en hen langer verbinden aan pleegouderschap);
 • Het samen leren (samenwerking, versterking van en verbinding tussen alle partijen die betrokken zijn bij een pleegzorgplaatsing).

Vijf ontwikkellijnen

In het programma wordt gewerkt aan projecten en activiteiten die zijn ondergebracht in vijf ontwikkellijnen:

 1. De winkel voor pleegouders
  Een inhoudelijk onderbouwd en compleet leer- en ontwikkelassortiment voor pleegouders, dat bestaat uit traditionele en eigentijdse (leer)vormen.
 1. De werkplaats voor nieuwe inhoud en leervormen
  Meer variatie in het aanbod, door vernieuwing van het inhoudelijke aanbod en door de ontwikkeling van innovatieve leervormen.
 1. De etalage voor het totale aanbod
  Een goed bekend, toegankelijk overzicht van het landelijke leer- en ontwikkelaanbod, vanuit een centraal (digitaal) punt.
 1. De doe-het-zelvers: pleegouders in regie
  Pleegouders staan zelf aan het roer in de ontwikkeling van hun pleegouderrol en de professionals ondersteunen hen hierbij.
 1. De duurzame organisatie en financiering
  De organisatie en financiering van het leeraanbod zijn geborgd, op basis van een overeenkomst met pleegzorgaanbieders en in samenwerking met gemeenten en andere partijen en programma’s.

Meer informatie over het programma staat in een infographic en op de website van de NVP.

Bronnen: denvp.nl / pleegzorg.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER