Trias Pedagogica is de initiatiefnemer van de verdiepingsdebatten ‘Huiselijk Geluk’ en ‘Op het Rechte Pad!’ De beschrijving en onderbouwing van de twee methodieken zijn nu gratis online beschikbaar. Beide methodieken zijn te gebruiken door organisaties en binnen gezinnen.

Trias Pedagogica is samen met het Verwey-Jonker Instituut druk bezig met het beschrijven en onderbouwen van haar werkwijze. Twee maanden geleden deelden ze de eerste publicatie, waarin de algemene werkwijze en de basis staat beschreven.

Bij opvoeddebatten is het belangrijk om te beginnen bij de basis, alvorens dieper in te gaan op taboegevoelige/specifiekere onderwerpen. Daarom start Trias Pedagogica altijd met vier basis opvoeddebatten. Het opbouwen van een vertrouwensband binnen de groep krijgt hierin expliciet aandacht, net als het creëren van bewustzijn over de vaderrol en het vergroten van de basiskennis rondom de opvoeding. Daarna volgen de verdiepingsdebatten  – waarin specifieke en vaak taboegevoelige onderwerpen worden behandeld.

Huiselijk Geluk

De verdiepingsdebatten rondom ‘Huiselijk Geluk’ richten zich op het ondersteunen van vaders bij het bevorderen van huiselijk geluk en de preventie van geweld in hun gezin. Tijdens het eerste verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk – bevorderende en belemmerende elementen) staan de vaders stil bij de betekenis van huiselijk geluk en de verschillende elementen die huiselijk gelukkunnen bevorderen of juist belemmeren. Tevens gaan zij aan de hand van illustraties in gesprek over verschillende vormen van huiselijk geweld.

Tijdens het tweede verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk – bordspel) wisselen de vaders met elkaar uit over belonen en straffen. Daarbij spelen zij het door Trias ontwikkelde bordspel Huiselijk Geluk. Tijdens het derde verdiepingsdebat gaan de vaders op laagdrempelige wijze in gesprek met een lokale professional, bijvoorbeeld van Veilig Thuis. Meer weten? Download hier de methodiek.

Op het Rechte Pad

Onder de parapluterm ‘Op het Rechte Pad’ vallen twee series verdiepingsdebatten, namelijk ‘Stimuleren & Bespreken’ en ‘Ontsporing & Vervreemding. Het hoofddoel van deze verdiepingsdebatten is het ondersteunen van vaders bij de preventie van het marginaliseren of vervreemden van kinderen. Bij marginaliseren gaat het om (vaak met elkaar samenhangende of in elkaar overlopende) problemen als voortijdig stoppen met de opleiding, betrokken raken bij overlastgevend gedrag, risicogedrag, criminaliteit en dak- of thuisloosheid. Bij vervreemden gaat het om het zich afkeren van de maatschappij en aangetrokken voelen tot radicaal gedachtengoed, met als mogelijke vervolgstap het zich aansluiten bij (moslim)radicale groepen.

De verdiepingsdebatten maken dat de vaders zich bewust worden van hun rol als ouder om hun kinderen te behoeden voor afglijden en bieden hen kennis en handvatten om hun kinderen te ondersteunen en begeleiden op weg naar zelfredzaamheid. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van casuïstiek, het door Trias Pedagogica ontwikkelde kaartspel Ontsporing & Vervreemding en het aansluiten van lokale professionals, zoals de politie. Meer weten? Download hier de methodiek.

Downloaden

De methodiekbeschrijvingen en -onderbouwingen zijn financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMW, gemeente Amsterdam en gemeente Amersfoort.

Download hier de methodieken

Bron: triaspedagogica.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER