Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. Stichting Aanzet en Stichting Preventief op Maat hebben het cursusmateriaal vernieuwd. Het is nu een eigentijds, goed onderbouwd en aantrekkelijk programma voor ouders. Ook is er een training voor professionals van organisaties die de cursus willen opnemen in hun aanbod.

Opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Ouders kunnen vragen hebben over het omgaan met hun kinderen in alledaagse situaties. In Opvoeden & Zo leren ouders van kinderen van ongeveer 4-12 jaar zes hoofdvaardigheden: positieve aandacht geven en prijzen, regels stellen, niet reageren, gedrag corrigeren en apart zetten. De cursus richt zich nadrukkelijk op het op een laagdrempelige, positieve manier leren omgaan met het gedrag van een kind. Voor ouders zijn er folders beschikbaar die ook vertaald zijn in het Arabisch en Turks.

De cursus Opvoeden & zo is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Voor wie?

De cursus Opvoeden & Zo is interessant voor organisaties die een preventief aanbod hebben voor groepen ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar, zoals scholen, preventieve opvoedondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg en Centra voor Jeugd en Gezin. Een gedegen basistraining van aankomend cursusleiders is belangrijk voor de effectiviteit van het programma. Professionals leren vaardigheden om groepsgewijs opvoedondersteuning te kunnen aanbieden.

Nieuwe training voor professionals

Stichting Aanzet, Preventief op Maat en de Van Veldhuizen Stichting ontwikkelden een nieuwe training voor professionals. Deze training is gebaseerd op de drie oudercursussen: Peuter in Zicht, Opvoeden & Zo en Omgaan met Pubers. De training is geaccrediteerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In juni 2021 vindt de eerste pilot van de nieuwe basistraining voor cursusleiders plaats en vanaf oktober wordt gewerkt met het vernieuwde cursusdraaiboek.

Belangrijkste kenmerken van de vernieuwing

  • Het nieuwe cursusdraaiboek geeft de bijeenkomsten stap-voor-stap weer, ondersteund met PowerPointpresentaties;
  • Er zijn animatiefilmpjes over de opvoedingsvaardigheden van ouders;
  • Er is aandacht voor diversiteit en voor begrijpelijk taalgebruik;
  • De folders voor ouders zijn in drie talen beschikbaar, t.w. Nederlands, Arabisch en Turks;
  • Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen in de huidige tijd;
  • Er zijn nieuwe werkvormen en oefeningen toegevoegd aan het bestaande cursusmateriaal.

Samenstelling cursuspakket

Het draaiboek van Opvoeden & Zo wordt geleverd met een usb-stick waarop de PowerPoint presentaties, animatiefilmpjes en bijbehorend materiaal staan. Het materiaal omvat onder meer een wervingsfolder, informatiefolders voor ouders in drie talen, werkbladen en werkvormen behorend bij de oefeningen, een certificaat, en andere formulieren voor ouders. Het pakket Opvoeden & Zo kan besteld worden via de website van Buro Extern.

Meer informatie

Wil je meer weten over de vernieuwde oudercursus Opvoeden & Zo en/of over de basistraining voor cursusleiders? Kijk op de website van Stichting Aanzet: www.stichtingaanzet.nl/opvoeden-en-zo of van Preventief op Maat: www.preventiefopmaat.nl/opvoeden-en-zo

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER