Stichting Preventief Op Maat maakt zich sterk voor programma’s op het gebied van preventieve opvoedondersteuning. Centraal staat het vergroten van de deskundigheid van beroepskrachten.

Effectieve vormen van preventie in de opvoedondersteuning ziet de stichting als een belangrijk onderdeel van een positief jeugdbeleid van gemeenten. Goed onderbouwde preventieve programma’s zijn daarvoor onmisbaar.

Activiteiten

In vogelvlucht een overzicht van de activiteiten van de stichting:

Nieuwe impuls voor Spel aan huis 
Spel aan Huis is een stimuleringsprogramma voor ouders van jonge kinderen dat zichzelf in de praktijk al ruimschoots bewezen had, maar dat, onder andere als gevolg van de veranderingen die de transitie van de jeugdhulp in 2015 met zich meebrachten, een stevige basis en een landelijk gezicht ontbeerde. Met de oprichting van een Landelijk Coördinatiepunt, het opnieuw beschrijven van de methodiek en de opname daarvan in de Databank Effectieve Jeugdinterventies heeft het programma een nieuwe impuls gekregen. Er komen weer nieuwe Spel aan Huis locaties bij, de lokale uitvoerders zijn een samenwerkingsverband aangegaan en landelijk wordt ondersteuning, uitwisseling en deskundigheidsbevordering georganiseerd voor startende en lopende programma’s.

Oudercursussen vernieuwd en geactualiseerd 
Preventief op Maat heeft ervoor gezorgd dat een drietal preventieve oudercursussen vernieuwd konden worden. De cursussen zijn destijds mede dankzij samenwerking met de praktijk tot stand gekomen. Ze zijn met landelijke financiering ontwikkeld en geïmplementeerd onder leiding van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het NJI heeft in 2017 het eigendomsrecht van deze oudercursussen overgedragen aan Preventief op Maat.  Inmiddels heeft dit geleid tot een vernieuwing van de cursus Peuter in Zicht (samen met Stichting Lezen) en de cursus Omgaan met Pubers (in opdracht van de Gemeente Rotterdam). Op dit moment wordt gewerkt aan de vernieuwing van de cursus Opvoeden & Zo (samen met Stichting AanZet in Vlaardingen).

Onderdak voor zwervende programma’s 
Preventief op Maat biedt ook (tijdelijk) onderdak aan enkele projecten die worden uitgevoerd door zelfstandig opererende professionals op het terrein van opvoedingsondersteuning. Een voorbeeld hiervan is het programma Kinderen in Armoede Zien dat zich richt op professionals in de wijk, kinderopvang en leerkrachten op basisscholen en gefinancierd wordt door Stichting Kinderpostzegels.

Training werken met oudergroepen

Preventief op Maat werkt aan een plan om deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten op het gebied van groepsgerichte opvoedingsondersteuning vorm te geven, in nauwe samenwerking met een aantal partners in de praktijk.

Meer weten of samenwerken?

Graag werkt de stichting samen om ouders te voorzien van effectieve opvoedondersteuning. Neem een kijkje op www.preventiefopmaat.nl of neem contact op via info@preventiefopmaat.nl

Bron: captise.nl/

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER