Angst- en stemmingsstoornissen van ouders werken door

Kinderen van wie de ouder de eigen opvoeding als emotioneel verwaarlozend heeft ervaren, hebben meer kans op angst- en stemmingsstoornissen. Ook staan deze ouders...

Oudergroep winnaar William Schrikker Initiatiefprijs 2017

De eerste editie van de William Schrikker Initiatief Prijs is toegekend aan Oudergroep Klank van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijswijk. De...

Gezondheid opa’s en oma’s vaart wel bij zorg voor kleinkinderen

Het oppassen op hun kleinkinderen houdt opa’s en oma’s gezonder. Niet alleen heeft dit een positief effect op de mentale gezondheid, ook leven zij...

Hulpmiddel bij gedeelde besluitvorming met ouders en jeugdige

De ‘Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen...

Lectoraat zoekt stellen in verwachting voor onderzoek naar partnerschap

Vanuit het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding doet Hogeschool Leiden onderzoek naar de relatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. Stellen die...

Getrainde vrijwilligers geven ouders steun in de rug

Home-Start en Home-Start+ ondersteunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Doel van het programma is het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders en het...

Opleiding ouders bepalend bij toekomstbeeld van jongeren

Het verband tussen de opleiding van de ouders en het toekomstbeeld van jongeren lijkt sterker dan het verband met de etnische achtergrond. Jongeren met...

Houd moeder en kind in beeld na verblijf in vrouwenopvang

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en...

Opvoeden kent geen protocol

Soms merken ouders in mijn praktijk wel eens op dat het opvoeden van mijn kinderen toch wel een stuk gemakkelijker moet zijn geweest gezien...

Democratisch partnerschap betekent roeien tegen de stroom in

In het werken met ouders is het zaak dat je als professional een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met hen aangaat. Dat lijkt een open deur,...