gezin aan zet

Ruim 50% van de ouders geeft aan in disbalans te zijn in de coronacrisis en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen de laatste maand als moeilijk te ervaren. Eén op de drie ouders geeft hun balans momenteel een onvoldoende.

Om inzicht te krijgen in hoe ouders het ouderschap en opvoeden ervaren tijdens de huidige coronacrisis is een peiling uitgevoerd met de Balansmeter. Ruim 1000 ouders vulden de balansmeter in. De cijfers geven inzicht in de huidige draagkracht en -last van ouders en hoe groot de druk op ouders is in deze coronacrisistijd. De Balansmeter is in samenwerking met ouders, praktijk en wetenschap ontwikkeld en uitgebreid onderzocht. Dit maakte het mogelijk om de resultaten van deze peiling naast die van voor de coronacrisis te leggen.

Resultaten op een rij

De helft van de ouders geeft aan op de balans tussen draaglast en draagkracht neutraal tot uit balans te zijn tegenover één op de tien voor corona. Uitgedrukt in een cijfer geven ouders voor corona hun balans gemiddeld een 7,9 en tijdens corona een 5,7. Eén op de drie ouders ervaart zijn of haar balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is zeven keer zoveel als voor corona. Verder valt op dat de spreiding tussen ouders groter is tijdens de coronacrisis: daar waar voor corona 90% van de ouders aangaf in balans te zijn, zien we tijdens de coronacrisis alle varianten terug: van geheel in balans tot volledig uit balans.

 Steun en aanpassingsvermogen

Ouders nemen vijf thema’s mee in het opmaken van hun balans. Dit zijn: ervaring met opvoeden, steun, relatie en overeenstemming met partner, complicerende familiefactoren en aanpassingsvermogen. De coronacrisis blijkt vooral van invloed op de stemming van ouders. Bij de peiling tijdens de coronacrisis zien we ook dat steun en aanpassingsvermogen aanzienlijk is veranderd. Zo geeft 39% van de ouders aan neutraal tot weinig steun van anderen (partner, familie, vrienden, buren) te ervaren ten opzichte van 17% van de ouders voor corona. Bij het aanpassingsvermogen is dit verschil zes keer zoveel: 45% van de ouders geeft aan het neutraal tot moeilijk te vinden om veranderingen en plotselinge gebeurtenissen op te vangen. Voor corona was dit 7,5%.

Samen zoeken naar balans!

Met deze peiling wordt met cijfers inzicht gegeven over hoe ouders uit balans zijn. Met een stresstest, zoals de coronacrisis in wezen is, is dat op zich een ‘normale reactie’. Die wel vraagt om de komende tijd goed naar elkaar om te zien en samen te zoeken naar de balans. Dit kunnen ouders samen en in hun directe omgeving oppakken. Daarnaast doen deze cijfers een appèl op iedereen binnen onze samenleving, nu steun zo nodig is en op professionals om hun vakmanschap in te zetten.

Taken voor professionals

Wat kun je als professional doen om ouders te helpen hun balans terug te vinden? Ten eerste is het belangrijk om ook hierover het gesprek aan te gaan met ouders. In deze bijzondere tijd is het heel logisch dat ouders, door thuiszittende kinderen, zich uit balans voelen. Professionals worden opgeroepen om, zeker nu, te vragen hoe ouders het opvoeden in deze tijd ervaren. Hierbij kan ook de Balansmeter ingezet worden: om input te verzamelen voor gesprekken met ouders en zo de individuele zorg beter te laten aansluiten. Met als bijkomend voordeel dat je als organisatie ook collectief inzicht krijgt in over de ervaren balans van ouders in jouw werkgebied.

Verwijs ouders voor meer kennis en inspiratie door naar Opvoedinformatie Nederland of het NJi.

Professionals kunnen kennis en inspiratie putten uit de NCJ-themadossiers Ouderschap en Coronavirus.

Herhaling van de peiling

Inmiddels zijn de maatregelen rondom corona versoepeld. Toch blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor de balans van ouders. Het is te verwachten dat de huidige coronacrisis en de effecten daarvan op verschillende aspecten van de samenleving nog lang voelbaar zullen zijn.

Om aandacht te blijven houden voor de balans van ouders willen we peiling met de Balansmeter blijven herhalen. De eerstvolgende peiling wordt direct na de zomervakantie uitgestuurd.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Balansmeter? Neem contact op met NCJ-adviseurs Yvonne Vanneste via yvanneste@ncj.nl of Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Bron: ncj.nl

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER