Recensie: ‘Professioneel communiceren met ouders’ door Marianne Buikema

‘Professioneel communiceren met ouders’ van de hand van Tonnis Bolks is een mooi overzichtelijk en duidelijk boek over communicatie tussen school en ouders. En belangrijk, want er namelijk veel veranderd in de communicatie. Ouders zijn tegenwoordig mondiger geworden en meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Dit boek werkt de competentie ‘communiceren met ouders’ duidelijk uit. Per hoofdstuk worden er leerdoelen gegeven en is een samenvatting opgenomen. Aan het slot van elk hoofdstuk staat reflectie centraal. En door middel van verschillende opdrachten word je uitgedaagd om betekenis te geven aan je ervaringen.

Samenwerken met ouders

Tonnis Bolks behandelt onder meer de 5 typen scholen; informatie-structuur-relatie-participatie- en innovatiegerichte scholen. En de ouderbetrokkenheid op achtereenvolgens kind- groeps- en schoolniveau. Ook het ‘partnerschap’- de samenwerking tussen school en ouders- komt uitvoerig aan de orde. Leerkrachten en ouders zijn hierbij samen verantwoordelijk voor de opvoeding en onderwijsloopbaan van elk kind.

Storingen in de communicatie, taal en verschillende culturen worden goed weergegeven. Evenals een concrete en duidelijke weergave van de verschillende soorten gesprekken die leerkrachten en ouders met elkaar voeren. Dit geldt ook voor de daarbij behorende tips.

Bruikbaar boek

‘Professioneel communiceren met ouders’ is een zeer goed leesbaar en praktisch bruikbaar boek. Het biedt  door de opzet en de casuïstiek concreet houvast, waardoor de stof beklijft en het je inzicht vergroot. Op de website bij het boek kun je meer formulieren, checklists, oefeningen en opdrachten vinden.

Dit boek is niet alleen zeer geschikt voor PABO studenten, maar ook voor professionals, die wellicht met andere gesprekstechnieken zijn opgeleid. De referenties en aanbevelingen naar andere communicatiestijlen en -artikelen maken de visies breder. De geboden theorie is ook als naslag zeer goed bruikbaar.

Ik heb het boek met veel plezier en aandacht gelezen en vind het een aanrader.

Professioneel communiceren met ouders >

Marianne Buikema is intensive care neonatologie-intensive care kinderverpleegkundige, daarnaast lactatiekundige, specialistische kinderthuiszorg/wijkverpleegkundige, en heeft daarnaast mama-cafe’s georganiseerd. Zij is onlangs met pensioen gegaan.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER