Kinderen en jongeren lijden onder het aanslepende conflict na een scheiding of relatiebreuk. De methodiek van Parallel Solo Ouderschap (PSO) kan worden ingezet om de ouder-kindrelatie te verbeteren. De ouder wordt geleerd de spiraal van actie-reactie te doorbreken om zelf weer opvoedingskeuzes te kunnen maken.

PSO gaat ervanuit dat elke ouder weliswaar het beste wil voor zijn/haar kind, maar dat de kwetsuren van een ouder, de chronische stresssituatie van een scheiding en het aanslepende conflict de ouder uitdaagt en een mist creëert. Daardoor zijn de belangen van het kind soms onvoldoende zichtbaar voor deze ouder. Het is het conflict waar de ouder in vast zit dat destructief is voor het kind, niet de ouders zelf. Het is wel de verantwoordelijkheid van de ouder om zich anders ten aanzien van het conflict te verhouden.

Insteek

De focus van PSO is de ouder-kindrelatie: er wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouders. Evenmin wordt (rechtstreeks) ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders. Binnen PSO wordt gewerkt vanuit de cirkel van invloed. In een (conflict)scheiding trachten ouders nog vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In de context van conflict leidt dit echter tot escalaties, met meer frustraties en spanningen tot gevolg. Er wordt met de ouder gezocht naar waar deze wèl invloed op heeft. Tijdens individuele gesprekken wordt gewerkt met elke ouder, die een hulpvraag heeft. Er is geen medewerking van de andere ouder nodig.

Focus

De focus van het PSO is het versterken van de identiteit van de ouder, zodat deze steviger kan staan in diens ouderschap met steeds het kind in beeld, ook al blijft de situatie gespannen en conflictueus. De PSO zoomt in op wat een kind van zijn ouder in een bepaalde ontwikkelingsfase nodig heeft, rekening houdend met de context van een (conflict)scheiding. Plus wat deze ouder daar zelf in kan betekenen. Er komt ruimte voor de bezorgdheden van een ouder over de last die het kind ervaart in beide leefwerelden en men zoekt hoe de ouder het kind hierin kan bijstaan (steunen – sturen – stimuleren).

Geweldspiraal doorbreken

De hulpverlener daagt de ouder uit verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen communicatie en beslissingen, zelfs wanneer het conflict of de provocaties aanhouden. De ouder leert tijdens de hulp de spiraal van actie-reactie te doorbreken en zelf weer opvoedingskeuzes te maken. Tenslotte ondersteunt de hulpverlener de ouder het verschil van de eigen leefwereld met de leefwereld van de andere ouder toe te laten en te verdragen. En zoekt men naar wat nodig is om de andere ouder, ondank het eigen verdriet en wantrouwen toch bestaansrecht te blijven geven als ouder van het kind.

PSO is individuele oudertherapie aan één van beide ouders. Wanneer voor beide ouders dergelijk traject aangewezen is, gebeurt dit door verschillende therapeuten.  Een situatie van hoogconflict creëert een hyperalertheid bij ouders. Hierdoor kunnen de betrokkenen een houding van meerzijdige partijdigheid niet verdragen.

Bron: ouderschapblijft.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER