Voorzitter André Rouvoet overhandigt rapportage aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Aldus luidt de hoofdboodschap van een rapportage van André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, aan de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Hugo de Jonge (VWS). Het belang van het kind moet voorop staan.

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer.

Actielijnen en oplossingsrichtingen

De rapportage ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ geeft concrete oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Het rapport heeft als ondertitel ‘agenda voor actie’ en bevat veel concrete actielijnen. De acties die Rouvoet presenteert bestrijken het hele scheidingsproces, vanaf het beginnend ouderschap tot een nieuwe procedure bij de rechter. Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.

Schade minimaliseren

Rouvoet wijst erop dat ouders in deze periode minder beschikbaar zijn voor hun kind. Daarom is er in scheidingssituaties meer steun voor de kinderen nodig.  Ook ouders moeten beter begeleid worden door zowel de sociale omgeving als door de hulpverlening en juridische instanties. “Het is een groot maatschappelijk probleem dat we samen moeten oplossen”, benadrukt Rouvoet. “Zonder het Platform had ik niet tot deze acties kunnen komen. Het bracht alle betrokken disciplines samen; van advocatuur tot hulpverlening en van gemeente tot kinderbescherming. Ook ervaringsdeskundigen hebben bijgedragen aan het geven van inzicht in deze complexe materie die zo’n verregaande impact heeft op het leven van duizenden kinderen in Nederland. Met het verslag ligt er nu een basis waarmee we ons samen kunnen inzetten om de schade door scheidingen in de toekomst te minimaliseren. Nu is het tijd voor actie.”

Minister Sander Dekker in een reactie aan Andre Routvoet: “Boven alles moeten we schade bij kinderen voorkomen”

Nadruk op de-escalatie

In een reactie zegt minister Sander Dekker dat het Platform belangrijk werk heeft verricht. “Het kabinet neemt het onderwerp zeer serieus. Boven alles moeten we schade bij kinderen voorkomen, hun positie mogen we niet uit het oog verliezen. Na een scheiding blijf je immers wel samen ouders van de kinderen. Daarom moet de juridische afwikkeling van een scheiding zoveel mogelijk gericht zijn op de-escalatie. Daarnaast moeten we blijven investeren in de samenwerking tussen gemeente, hulpverlening en rechtspraak.”

Traumatisch

Ook minister Hugo de Jonge vindt dat het belang van het kind bij een scheiding voorop moet worden gesteld. “Als ouders scheiden, dan is dat voor elk kind traumatisch. Nu zijn kinderen vaak de dupe van langslepende procedures waarbij de ene ouder de andere vertelt waarom hij of zij niet deugt. Wie komt er dan op voor de belangen van het kind?  Wie zorgt ervoor dat in het belang van het kind snellere besluiten worden genomen? Met dit rapport hebben we daarvoor concrete adviezen in handen.”

Brief Tweede Kamer Platform Scheiden zonder Schade:
Scheiden… En de kinderen dan?

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER