Ouders met een migratieachtergrond hebben soms specifieke opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan ouders prettig vinden. Of wanneer hun kinderen geconfronteerd worden met discriminatie of negatieve beeldvorming. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst zodat professionals ouders bij dit soort vragen kunnen ondersteunen.

De teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit is door pedagoog Cecile Winkelman samen met onderzoekers Marjolijn Distelbrink en Trees Pels ontwikkeld voor beroepskrachten van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en wijk- en jeugdteams. Doel hiervan is om professionals werkzaam die werkzaam zijn bij reguliere instellingen kennis en ervaring te laten uitwisselen zodat zij de juiste opvoedondersteuning kunnen bieden aan ouders met een migratieachtergrond.

Nuanceverschillen

Volgens Winkelman is opvoedondersteuning vooral het voorkómen van problemen binnen gezinnen. “Iedere ouder heeft vragen over de opvoeding. Denk aan het slaapgedrag van het kind, de zindelijkheid of de vraag of het kind wel of niet genoeg eet. Of, als ze wat ouder zijn; pesten, seksualiteit en brutaliteit in de puberteit. Bij gezinnen met een migratieachtergrond spelen dezelfde vragen als bij gezinnen met een Nederlandse achtergrond. Soms zijn echter de waarden en normen in ‘migrantengezinnen’ anders door de invloed van onder andere religie, cultuur of traditie.”

Minderheidspositie

Naast opvoedvragen die alle ouders delen, zijn er ook specifieke opvoedvragen die samenhangen met de minderheidspositie die gezinnen met een migratieachtergrond innemen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met discriminatie van jezelf of je kind en wat geef je je kinderen hierover mee? Ben je je als ouder bewust van de voorbeeldrol die je hierin naar je kind hebt? Een andere opvoedvraag is hoe je je verhoudt tot de maatschappij. Kun je jezelf bijvoorbeeld herkennen in boeken, films of reclames die je om je heen ziet? Of wordt de groep waartoe jij behoort vooral negatief in beeld gebracht?

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Is het bieden van opvoedondersteuning op dit soort specifike onderwerpen eigenlijk nog wel een taak van reguliere voorzieningen als CJG’s en wijk- en jeugdteams? Het netwerk om een gezin speelt een grote rol in de ondersteuning, denkt Winkelman. “In de eerste plaats binnen de eigen kring, met zelforganisaties die op allerlei manieren steun bieden. Sommige onderwerpen komen nu eenmaal makkelijker op tafel als je onder vertrouwde mensen zoals familie, kennissen of buren bent.’

Maar ook buiten het eigen, informele netwerk is het belangrijk om ouders te ondersteunen, stelt Winkelman. ‘Beroepskrachten weten veel over de ontwikkeling van kinderen en kunnen ouders op professionele wijze helpen hun kinderen te ondersteunen.”

Multi-etnische maatschappij

Zelfs als professionals niet specifiek met ouders met een migratieachtergrond werken, kan het volgens Winkelman van belang zijn als professionals zich bewust worden van de (opvoed)thema’s waar ouders met een migratieachtergrond mee te maken hebben. “Ook ouders met een Nederlandse achtergrond kunnen hun kinderen soms, al dan niet bewust, boodschappen meegeven die bijvoorbeeld het wij-zij-denken versterken. De kinderen van deze ouders groeien net zo goed op in een multi-etnische maatschappij en mogen zich daar bewust van worden. Diversiteit is van ons allemaal.”

Download materiaal teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER