Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Lengtegroei. Op Opvoeden.nl staat de geactualiseerde, betrouwbare informatie over de richtlijn voor ouders. 

De vernieuwde JGZ-richtlijn Lengtegroei geeft vernieuwde en uitgebreide informatie over het monitoren van groei en over signaleren van afwijkende lengtegroei. De richtlijn ‘Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte’ vervalt daarmee.

Tegelijkertijd staat de geactualiseerde, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. De bestaande teksten over groei zijn gewijzigd en er is een nieuwe tekst() bijgekomen: Als je kind klein of lang is voor zijn leeftijd. Sommige kinderen zijn veel langer of kleiner dan hun leeftijdsgenoten. Dat kan lastig zijn. Als je kind lang is, lijkt het misschien ouder dan het is. En als je kind klein is, lijkt het misschien jonger. Dan wordt je kind misschien wel onderschat.Het is bij deze richtlijn weer gelukt om de informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar te stellen!

In deze animatie hoor je meer over de inhoud van de richtlijn en de verbinding met de informatie voor ouders.

De Richtlijn Adviescommissie (RAC) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) deelden met Opvoeden.nl de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Dat is nu al eerder in het proces opgepakt, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen.

Richtlijn Taalontwikkeling

Net als bij de richtlijn Lengtegroei, publiceerde Opvoeden.nl ook bij de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling tegelijkertijd de betrouwbare informatie voor ouders over spraak- en taal (klik hier). We zaten bij de commentaarronde van de richtlijn Taalontwikkeling en konden de conceptrichtlijn inzien. De wijzigingen in de teksten zijn ter validatie voorgelegd aan het NCJ, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en aan praktijkprofessionals.

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

Opvoeden.nl werkt met het NCJ ook de richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’ uit. Er zijn gezamenlijk 42 teksten geactualiseerd in vijf verschillende levensfasen. Onze ambitie is dat uiteindelijk de richtlijnsamenstellers of betrokken deskundigen zelf de relevante informatie voor ouders uit een richtlijn bij ons aanleveren. Zo verzamelen wij als ‘kennismakelaar’ de adviezen en richten ons op de toegankelijkheid en leesbaarheid van de teksten.

Richtlijn Opsporing Oogafwijkingen

Naast informatie, wil Opvoeden.nl de stem van ouders zelf ook veel eerder in het richtlijnenproces betrekken. Dat is gebeurd bij het wijzigen van de richtlijn ‘Opsporing Oogafwijkingen’. Daarvoor is gebruik gemaakt van ons Landelijk Ouderpanel. De ouders kregen enkele mogelijke wijzigingen voorgelegd. Met de resultaten gaan de richtlijnsamenstellers aan de slag. Zij hebben bovendien een overzicht ontvangen van de relevante teksten van Opvoeden.nl zodat ook hier de informatie voor ouders voor publicatie van de richtlijn kan worden aangepast.

Informatie van ouders op NCJ-website

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maakt Opvoeden.nl het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER