De nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling is gepubliceerd. Tegelijkertijd staat de bijbehorende, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. Het is voor het eerst dat informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar is. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt om hier structureel in te voorzien.

De Richtlijn Adviescommissie (RAC) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) deelden met Opvoeden.nl de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Dit is het geval met de nieuwe richtlijn Taalontwikkeling eerder in het proces opgepakt, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. Opvoeden.nl zat al bij de commentaarronde en kon de conceptrichtlijn inzien. Hierdoor konden waar nodig de gevolgen van de opvoedinformatie voor ouders direct worden aangepast. Tekstvoorstellen  werden bovendien ter validatie aan het NCJ, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en praktijkprofessionals voorgelegd.

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

Naast de richtlijn Taalontwikkeling heeft Opvoeden.nl samen met het NCJ de richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen’ bij kinderen uitgewerkt. Er zijn daardoor 42 teksten geactualiseerd in 5 verschillende levensfasen. Het is overigens de bedoeling dat uiteindelijk de richtlijnsamenstellers of betrokken deskundigen zelf de relevante informatie voor ouders uit een richtlijn bij Opvoeden.nl aanleveren.

Richtlijn Opsporing Oogafwijkingen

Naast informatie, wil Opvoeden.nl de stem van ouders zelf ook veel eerder in het richtlijnenproces betrekken. Dat is inmiddels gebeurd bij het wijzigen van de richtlijn Opsporing Oogafwijkingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van ons Landelijk Ouderpanel. De ouders kregen enkele mogelijke wijzigingen voorgelegd. Met de resultaten gaan de richtlijnsamenstellers aan de slag. Zij hebben bovendien een overzicht ontvangen van de relevante teksten van Opvoeden.nl zodat we ook hier de informatie voor ouders voor publicatie van de richtlijn kunnen aanpassen.

Informatie van ouders op NCJ-website

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maakt Opvoeden.nl het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER