echtscheiding

Bij de eerste grote scheidingsgolf vanaf de jaren zeventig verdween één op de vijf vaders buiten beeld, blijkt uit een groot onderzoek onder hun nu volwassen kinderen. Voor deze generatie kinderen kwam het co-ouderschap te laat: de vader verdween na een scheiding uit beeld: de loyaliteit sloeg door naar één kant.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de relatie van kinderen met hun gescheiden ouders en stiefouders. In het onderzoek, waarover De Volkskrant uitvoerig bericht, werden meer dan zesduizend kinderen van gescheiden ouders tussen de 25 en 46 jaar ondervraagd over de relatie met hun biologische ouders en hun nieuwe partners na een scheiding. Daarnaast namen ruim negenduizend ouders aan het onderzoek deel.

Scheidingsgolf

De onderzoekers kozen deze generatie omdat juist zij de zogeheten ‘scheidingsgolf’ heeft meegemaakt. In 1971 was de toename van scheidingen al ruim onderweg, een realiteit die dat jaar verder een impuls kreeg door een liberale wet.

“Dat het contact met de vader een op de vijf keer werd verbroken, vonden we een opvallend veel”, zegt Matthijs Kalmijn, gezinssocioloog en demograaf aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer van het onderzoek. “Een hele groep vaders is uit beeld verdwenen na een echtscheiding. Je zou kunnen zeggen dat het probleem nu deels is verholpen, onder meer door de mogelijkheid van het co-ouderschap. Maar voor een hele generatie kinderen en vaders kwam die optie te laat. Daar zit dus zeker wat leed.”

Dat de vader vaak uit beeld verdwijnt, komt meestal doordat een meerderheid van de kinderen opgroeit bij hun moeder. Dat fenomeen werd door de jaren heen minder, maar kinderen in zowel de jongere als de oudere generatie uit het onderzoek woonden vaker bij hun moeder.

Meer betrokken

“Of de vader ook na de scheiding betrokken blijft bij het kind, is sterk afhankelijk van zijn rol tijdens het huwelijk”, zegt Anne-Rigt Poortman, gezinssocioloog aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in co-ouderschappen. Net als Kalmijn constateert Poortman dat de huidige generatie kinderen van een scheiding in een andere wereld leeft dan toen. “Vaders zijn veel meer betrokken bij de opvoeding. In de wetgeving, maar ook in de publieke opinie is veel meer nadruk komen te liggen op een gelijkwaardig ouderschap, ook na een scheiding.” Maar, benadrukt Poortman: “Hoe meer conflict er is, hoe kleiner de kans op een co-ouderschap of gelijksoortige regeling, want dan moet je elkaar blijven zien.”

Bron: volkskrant.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER