Ouders maken zich zorgen om de beveiliging van de gegevens van hun kind door anderen. Ze weten niet hoe er met gegevens en foto’s van hun kinderen op internet en sociale media omgegaan wordt. Dit blijkt uit het privacy onderzoek dat is uitgevoerd onder het Landelijk Ouderpanel.

Er is vooral behoefte aan meer informatie over privacy in het onderwijs en bij internetgebruik. Ouders vinden dat ze zelf goed omgaan met de privacy van hun kind, maar beseffen door het onderzoek dat zij meer willen weten over de regels en hoe onderwijs en jeugdgezondheidszorg hiermee omgaan.

Je weet niet hoe de systemen bij school beveiligd zijn…
25% van de ouders weet niet welke gegevens de school verzamelt en bewaart van hun kind. 50% van de ouders is hier slechts gedeeltelijk van op de hoogte. 50% van de ouders heeft er bovendien geen vertrouwen in dat de school van hun kind de leerlinggegevens goed beveiligt. Ouders zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten op het leerlingdossier dat school bijhoudt. Vooral niet van het feit dat de gegevens door hen aangevuld, gewijzigd en verwijderd kunnen worden. ,,Het beantwoorden van de vragen zet je wel aan het denken. Zo was ik me niet bewust van de rechten die je hebt als het gaat om schoolinformatie,” aldus een van de ouders.

We weten er eigenlijk weinig over…
In het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg houden professionals van het consultatiebureau of de GGD en de schoolarts gegevens bij van kinderen. Ouders weten niet hoe het dossier heet en wat erin staat. Ze weten niet dat gegevens aangevuld mogen worden en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Dat blijkt uit het onderzoek. ,,Ik maak mij zorgen over het feit dat gegevens niet goed beveiligd zijn en dus in verkeerde handen terecht kunnen komen.”

Tegenwoordig kun je niet voorkomen dat jouw kind op social media komt…
Bijna alle ouders zijn voorzichtig met het plaatsen van foto’s op sociale media. 33% van de ouders plaatst helemaal geen foto’s van hun kinderen op sociale media. Meer dan 50% doet dit wel, maar denkt hierbij wel na over het soort foto of het soort pagina waar het op geplaatst wordt. Over hoe anderen met foto’s van hun kind omgaan, zijn ouders verdeeld. Zo vindt een ouder: ,,Als mijn kind op een plaatje van school staat omdat de school wil laten zien wat ze met leerlingen doen, prima.” Terwijl een ander zegt: ,,Ik vind het niet nodig om kinderen op social media te zetten, ook al ben je een school. Je kunt leuke plaatjes maken zonder kinderen te zien door bijvoorbeeld emoticons op hun gezichten doen.”

Meekijken met wat je kind online doet is je plicht als ouder…
Ruim 50% van de ouders wil de wachtwoorden van hun kind weten. Ouders geven aan dit gemiddeld tot en met hun 15e jaar te willen weten. 66% van de ouders bekijkt de websites die hun kind bezoekt en ruim 50% van de ouders met kinderen boven de 12 bekijkt (wel eens) de WhatsApp-gesprekken van hun kind. “Ik ben bang dat er op internet een digitaal spoor van mijn kinderen ontstaat en dat ze dat nooit meer kunnen aanpassen.” geeft een ouder aan.

Ruim 10% van de ouders gebruikt een tracking-apparaatje om hun kind te volgen. Veel ouders geven echter aan dat het pubers beperkt in hun privacy en dat je als ouder alleen maar angstiger worden van een dergelijk apparaatje. Vooral ouders van oudere kinderen (+12 jaar) denken een goede balans te kunnen vinden tussen de veiligheid en de privacy van hun kind. ,,Toen ze jonger waren, keken we samen welke websites ze bezochten. Nu vertrouw ik erop dat ze verstandig omgaan met internet,” zegt een ouder. Ouders met jongere kinderen hebben hier vaak nog niet over nagedacht.

Samen aan de slag om ouders nog beter te informeren!
Dit onderzoek geeft ons een eerste indruk van de vragen, ervaringen en behoefte van ouders rondom privacy. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders meer informatie over privacy in het onderwijs en bij internetgebruik willen hebben. Daar gaan wij mee aan de slag. Stichting Opvoeden.nl doet dat door met deskundigen de informatie op Opvoeden.nl hierover uit te breiden. Ouders & Onderwijs biedt informatie via de website en het informatiepunt voor vragen van ouders. Richting scholen en het onderwijsveld zet Ouders & Onderwijs in op het zorgvuldig omgaan met de gegevens van leerlingen en goede informatie hierover voor ouders.

Meer informatie over het Landelijk Ouderpanel
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Landelijk Ouderpanel, een initiatief van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs, in samenwerking met Ouders Online. We vroegen de ouders in het onderzoek naar hun visie op privacy in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en opvoeding. De vragenlijst is ingevuld door 327 ouders met kinderen tot 18 jaar. Het Landelijk Ouderpanel telt 1353 ouders (d.d. 3 april 2018). Aanmelden voor het panel kan hier: www.landelijkouderpanel.nl.

Lees het volledige rapport >

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Els Verkerk, directeur-bestuurder van Stichting Opvoeden.nl: 088-11 80 200 / els.verkerk@stichtingopvoeden.nl.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER