meisje

Familierechters van de Rechtbank Overijssel gaan scheidende ouders bij wijze van proef verplichten om samen met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. De pilot duurt een jaar en wordt bij succes mogelijk landelijk uitgerold.

Ouders zijn nu al bij wet verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van kinderen. De bedoeling is dat kinderen een rol spelen bij het opstellen van het plan, maar in de praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks. Vaak volstaat de juridische zinsnede dat kinderen ‘op passende wijze’ zijn betrokken.

Bruggesprek

Daar moet verandering in komen, vinden familierechters, advocaten, psychologen en scheidingsmediatoren. Zij hebben de nieuwe maatregel de afgelopen vier jaar uitgewerkt in de werkgroep Kind en Scheiden. Ook de Raad voor de Kinderbescherming is hierbij betrokken.

Door middel van een zogeheten ‘bruggesprek’ moeten ouders concrete afspraken maken met hun kinderen. “Bijvoorbeeld over de verdeling van vakanties, wie ze naar de sportvereniging brengt en wat ze vinden van de omgangsregeling met beide ouders”, zegt orthopedagoog en mediator Arlette van den Berg, een van de leden van de werkgroep. “Daarbij wordt ook gekeken of ze de manier waarop het nu gaat fijn vinden en wat ze misschien anders zouden willen.”

Het bruggesprek wordt gevoerd aan de hand van een vragenmodel, dat als leidraad dient om de belangrijkste onderwerpen aan te snijden. Het verslag dat daaruit voortvloeit, wordt toegevoegd aan het ouderschapsplan en vervolgens ingediend bij de rechtbank.

Weerbaarheid

De nieuwe werkwijze van de rechtbank in Zwolle moet ervoor zorgen dat kinderen minder de dupe zijn van een scheiding. “Een scheiding overkomt niet alleen de ouders, maar ook de kinderen. Hun weerbaarheid krijgt een behoorlijke knauw”, zegt GZ-psycholoog Tineke van den Berg. ‘Door ze erbij te betrekken en erover te praten, leren ze voor zichzelf te denken: wat wil ik nou eigenlijk? Daarmee komen ze uit het slachtofferschap. Hun weerbaarheid wordt vergroot.’

Onderzoek

De Vrije Universiteit en de Universiteit Tilburg onderzoeken momenteel wat de effecten zijn van extra gesprekken tussen ouders en kinderen tijdens een scheiding.

Bronnen: volkskrant.nl / NJi.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER