Het recent gestarte Foster Care Research Centre Groningen verricht wetenschappelijk onderzoek over pleegzorg. De onderzoeksbevindingen zijn ook interessant voor praktijk en beleid. Via Nederlandstalige onderzoeksmagazines vergemakkelijkt het centrum de kennisoverdracht. Deze zijn online gratis toegankelijk.

Pleeggezinnen worden geholpen door professionals binnen de jeugdzorg. Het Foster Care Research Centre Groningen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestudeert beslissingsprocessen binnen pleegzorg, ervaringen van kinderen die verblijven in de pleegzorg, interventies voor kinderen en hun verzorgers, en de korte en lange termijn uitkomsten van pleegzorgplaatsingen. Doel is om pleegouders, professionals, organisaties en beleid te informeren over wat de beste (‘evidence-based’ of ‘knowledge-based’) manieren zijn om deze kwetsbare groep te ondersteunen.

Onderzoeksmagazines

Om kennisoverdracht te vergemakkelijken en een dialoog tot stand te brengen tussen onderzoek, beleid en praktijkveld, publiceert het Foster Care Research Centre Groningen Nederlandstalige onderzoeksmagazines. Deze worden gestuurd aan pleegzorgorganisaties in Nederland en Vlaanderen, en zijn online gratis toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

Presentatie Behoeften Onderzoek Pleegkinderen

Het eerste magazine werd onlangs uitgebracht, met als titel ‘Als pleegkind heb je écht wel iets te zeggen’. In dit magazine presenteert het centrum het Behoeften Onderzoek Pleegkinderen (Project BOP). Project BOP brengt de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart, zoals ze die zelf ervaren. In het magazine vertellen pleegkinderen over hun ervaringen en geven ze een kijkje in hun wereld. Welke behoeften hebben zij? Hoe verschillen jongeren van elkaar? Wat is de impact van seksueel misbruik op deze behoeften? Op deze en meer vragen wordt ingegaan vanuit het perspectief van jongeren, aangevuld met reflecties van pleegouders.

Het eerste magazine is te downloaden op de website van het Foster Care Research Centre Groningen. Via de site kunnen belangstellenden zich aanmelden voor nieuwsupdates om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de onderzoeksgroep.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar de website van het Foster Care Research Centre.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER