De website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is straks de centrale vindplaats voor betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien. Het huidige platform Opvoeden.nl stopt per september 2023.

Opvoedinformatie Nederland en de site Opvoeden.nl zijn in 2020 ondergebracht bij het NJi. Dat sloot goed aan bij de ambitie van het NJi om ook ouders, opvoeders en jongeren te voorzien van betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien. De informatie van Opvoeden.nl is daar gedeeltelijk voor benut.

Het NJi neemt momenteel de relevante informatie over opvoeden en opgroeien op in de zogenaamde kennisdossiers op haar website. Ook investeert het NJi in de verdere ontwikkeling van deze informatie. Het in stand houden van twee verschillende sites is daardoor uiteindelijk niet langer nodig. Daarnaast constateert het NJi dat Opvoeden.nl inhoudelijke en technische aanpassingen behoeft om op termijn relevant te blijven. Het NJi vindt het niet wenselijk om daar nog apart in te investeren. Daarom is ervoor gekozen om per september 2023 te stoppen met Opvoeden.nl.

Samenwerking met andere partners

Het NJi zal niet alle informatie van Opvoeden.nl overnemen op NJi.nl. De organisatie is met haar samenwerkingspartners in gesprek over het borgen van alle relevante informatie op dit gebied. Daarbij wordt ook gesproken over de wijze waarop samenwerken het beste vorm kan krijgen. Zo blijft GroeiGids onder meer zorgen voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor de jeugdgezondheidszorg op de gelijknamige website en app. Daarmee is de continuïteit van een deel van de informatie van Opvoeden.nl in elk geval geborgd. Het NJi en GroeiGids zijn in gesprek over de onderlinge samenhang van de informatie.

Organisaties die opvoedinformatie gebruiken

Verschillende organisaties gebruiken de informatie van Opvoeden.nl op hun eigen website. Een groot aantal gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) krijgt de kennis en informatie geleverd via content- of ICT-leveranciers. Het NJi is een onafhankelijk, publiek kennisinstituut en de organisaties kunnen alle kennis en informatie op NJi.nl blijven gebruiken. De techniek die Opvoedinformatie Nederland nu aanbiedt om informatie over te nemen, is vanaf september 2023 echter niet meer beschikbaar. Het NJi onderzoekt nu welke wensen en behoeften de afnemers van de informatie hebben en hoe daarin kan worden voorzien. Daarover vinden ook gesprekken plaats met de content- en ICT-leveranciers. De organisaties die gebruik maken van deze diensten krijgen daarover te zijner tijd informatie van hun leverancier.

Bron: nji.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER